Dokument & lagar (26 träffar)

Redogörelse 2019/20:RJ1

Redogörelse till riksdagen 2019/20:RJ1 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfondens årsredovisning 2019 Till riksdagen Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond överlämnar i enlighet med sina stadgar härmed årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2019. Därutöver ges en översikt över den forskningsstödjande verksamheten under

Sista motionsdag: 2020-03-18

Redogörelse 2019/20:RJ1 (pdf, 777 kB)

Redogörelse 2018/19:RJ1

Redogörelse till riksdagen 2018/19:RJ1 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning 2018 Sammanfattning Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond överlämnar i enlighet med sina stadgar härmed årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2018. Därutöver ges en översikt över den forskningsstödjande verksamheten under

Sista motionsdag: 2019-03-20

Redogörelse 2018/19:RJ1 (pdf, 2379 kB)

Redogörelse 2017/18:RJ1

Redogörelse till riksdagen 2017/18:RJ1 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under 2017 Sammanfattning Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond överlämnar i enlighet med sina stadgar härmed årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2017. Därutöver ges

Sista motionsdag: 2018-03-21

Redogörelse 2017/18:RJ1 (pdf, 1837 kB)

Redogörelse 2016/17:RJ2

Redogörelse till riksdagen 2016/17:RJ2 Redogörelse för beslut om ändring av stadgarna för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds RJ nuvarande stadgar trädde i kraft den 1 januari 1988 tryckta i RFS 1988:1 och har därefter ändrats vid två tillfällen, den 1 november 1998 tryckta i RFS

2017-09-07

Redogörelse 2016/17:RJ2 (pdf, 151 kB)

Redogörelse 2016/17:RJ1

Redogörelse till riksdagen 2016/17:RJ1 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under 2016 Sammanfattning Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond överlämnar i enlighet med sina stadgar härmed årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2016. Därutöver ges

2017-02-24

Redogörelse 2016/17:RJ1 (docx, 287 kB)

Redogörelse 2015/16:RJ1

Redogörelse till riksdagen 2015/16:RJ1 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under 2015 Innehållsförteckning Förord 2015 3 Översikt över den forskningsstödjande verksamheten under 2015 5 Stödformer, arbetssätt och kvalitetsbedömning 5 Beviljade forskningsanslag

2016-02-26

Redogörelse 2015/16:RJ1 (docx, 350 kB)

Redogörelse 2014/15:RJ1

Redogörelse till riksdagen 2014/15:RJ1 2014/15:RJ1 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Vd:s förord.3 Översikt över den forskningsstödjande verksamheten under 2014 6 Stödformer, arbetssätt och

2015-02-26

Redogörelse 2014/15:RJ1 (pdf, 1156 kB)

Framställning / redogörelse 2013/14:RJ1

Redogörelse till riksdagen 2013/14:RJ1 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning.1 Förord.3 Översikt över den forskningsstödjande verksamheten under 2013 6 Stödformer, arbetssätt och kvalitetsbedömning.6

2014-02-27

Framställning / redogörelse 2013/14:RJ1 (pdf, 516 kB)

Framställning / redogörelse 2012/13:RJ1

Redogörelse till riksdagen 2012/13:RJ1 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning.1 Förord.3 Översikt över den forskningsstödjande verksamheten under 2012 6 Stödformer, arbetssätt och kvalitetsbedömning.6

2013-02-01

Framställning / redogörelse 2012/13:RJ1 (doc, 1720 kB) Framställning / redogörelse 2012/13:RJ1 (pdf, 1980 kB)

Framställning / redogörelse 2011/12:RJ1

Redogörelse till riksdagen 2011/12:RJ1 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under 2011 Innehållsförteckning Förord.2 Översikt över den forskningsstödjande verksamheten under 2011 5 Stödformer, arbetssätt och kvalitetsbedömning.5 Beviljade forskningsanslag

2012-01-01

Framställning / redogörelse 2011/12:RJ1 (doc, 1637 kB) Framställning / redogörelse 2011/12:RJ1 (pdf, 1887 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RJ1

Redogörelse till riksdagen 2010/11:RJ1 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning.1 Förord.3 Översikt över den forskningsstödjande verksamheten under 2010 5 Stödformer och arbetssätt.5 Beviljade forskningsanslag

2011-01-01

Framställning / redogörelse 2010/11:RJ1 (doc, 1493 kB) Framställning / redogörelse 2010/11:RJ1 (pdf, 1759 kB)

Framställning / redogörelse 2008/09:RJ1

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Redogörelse till riksdagen INNEHåLLSFöRTECKNING 2008/09:RJ1 2000-08-11 16.42 2008/09:RJ1 INNEHåLLSFöRTECKNING 2008/09:RJ1 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under 2008 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

2009-01-01

Framställning / redogörelse 2008/09:RJ1 (doc, 1437 kB)

Framställning / redogörelse 2009/10:RJ1

Redogörelse till riksdagen Redogörelse till riksdagen 2009/10:RJ1 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Vd:s förord 3 Översikt över den forskningsstödjande verksamheten under 2009 5 Stödformer

2009-01-01

Framställning / redogörelse 2009/10:RJ1 (doc, 1461 kB)

Framställning / redogörelse 2007/08:RJ1

Redogörelse till riksdagen 2007/08:RJ1 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under år 2007 Innehållsförteckning VD:s förord 3 Översikt över den forskningsstödjande verksamheten under år 2007 5 Stödformer och arbetssätt.5 Beviljade forskningsanslag 7

2008-01-01

Framställning / redogörelse 2007/08:RJ1 (doc, 1638 kB) Framställning / redogörelse 2007/08:RJ1 (pdf, 1784 kB)

Framställning / redogörelse 2006/07:RJ1

Redogörelse till riksdagen 2006/07:RJ1 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under år 2006 Innehållsförteckning Innehållsförteckning.1 Vd-kommentar 3 Tillträdande vd 6 Den forskningsstödjande verksamheten 7 Arbetssätt 7 Overheadkostnader.8 Uppföljning

2007-01-01

Framställning / redogörelse 2006/07:RJ1 (doc, 1405 kB) Framställning / redogörelse 2006/07:RJ1 (pdf, 1710 kB)

Framställning / redogörelse 2005/06:RJ1

Redogörelse till riksdagen 2005/06:RJ1 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under år 2005 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 VD-kommentar 3 Den forskningsstödjande verksamheten 6 Arbetssätt 6 Uppföljning och utvärdering 7 Projektuppföljning 8

2006-02-07

Framställning / redogörelse 2005/06:RJ1 (doc, 1181 kB)

Framställning / redogörelse 2005/06:RJ2

Redogörelse till riksdagen 2005/06:RJ2 Redogörelse för beslut om ändring av stadgar för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds nuvarande stadgar trädde i kraft den 1 januari 1988 RFS 1988:1 och har därefter ändrats vid ett tillfälle den 1 november 1998 1 I samband med två separata

2005-11-07

Framställning / redogörelse 2005/06:RJ2 (doc, 108 kB)

RJ1

Framställning / redogörelse 2004/05:RJ1

Redogörelse till riksdagen 2004/05:RJ1 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under år 2004 Innehållsförteckning Innehållsförteckning.1 VD-kommentar 3 Den forskningsstödjande verksamheten 5 Arbetssätt 5 Uppföljning och utvärdering 6 Projektuppföljning.6

2005-01-01

Framställning / redogörelse 2004/05:RJ1 (doc, 454 kB) Framställning / redogörelse 2004/05:RJ1 (pdf, 1511 kB)

RJ1

Framställning / redogörelse 2003/04:RJ1

Redogörelse till riksdagen 2003/04:RJ1 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under år 2003 Innehållsförteckning Innehållsförteckning.1 VD-kommentar 3 Den forskningsstödjande verksamheten 6 Arbetssätt 6 Uppföljning och utvärdering 7 Projektuppföljning.7

2004-01-01

Framställning / redogörelse 2003/04:RJ1 (doc, 419 kB) Framställning / redogörelse 2003/04:RJ1 (pdf, 1419 kB)

RJ1

Framställning / redogörelse 2002/03:RJ1

Redogörelse till riksdagen 2002/03:RJ1 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under år 2002 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Den forskningsstödjande verksamheten 5 Arbetssätt 5 Uppföljning och utvärdering 6 Projektuppföljning.6 Utvärdering av Riksbankens

2003-01-01

Framställning / redogörelse 2002/03:RJ1 (doc, 383 kB) Framställning / redogörelse 2002/03:RJ1 (pdf, 1283 kB)
Paginering