Dokument & lagar (8 träffar)

Framställning 2008/09:RB2

Framställning till riksdagen Framställning till riksdagen 2008/09:RB2 Förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2008 samt riksbanksfullmäktiges verksamhetsberättelse 2008 Sammanfattning Enligt 10 kap. 3 lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank ska fullmäktige till riksdagen och Riksrevisionen lämna


Utskottsberedning: 2008/09:FiU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning 2008/09:RB2 (doc, 128 kB)

Framställning / redogörelse 2008/09:RB3

1 Framställning till riksdagen SAMMANFATTNING 2008/09:RB3 2000-08-11 16.42 2008/09:RB3 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2008/09:RB3 Lag om femtioöresmyntets upphörande som lagligt betalningsmedel m.m. Sammanfattning Riksbanken föreslår i denna framställning att riksdagen antar Riksbankens förslag till en ny lag varigenom


Utskottsberedning: 2008/09:FiU37
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning / redogörelse 2008/09:RB3 (doc, 80 kB)

Framställning / redogörelse 2008/09:RB1

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Framställning till riksdagen 2008/09:RB1 2008/09:RB1 2000-08-11 16.42 2008/09:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2008 Sammanfattning I enlighet med 10 kap. 3 lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank lämnar Riksbankens direktion denna redovisning för Riksbankens


Utskottsberedning: 2008/09:FiU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning / redogörelse 2008/09:RB1 (doc, 1471 kB)

Valprövningsnämndens beslut 2008:9

Länsstyrelsen i Västerbottens län föreslog i skrivelse den 3 april 2008 ställd till Vilhelmina kommun att Dikanäs valdistrikt skulle läggas samman med Vilhelmina-Saxnäs valdistrikt och att Lövlidens valdistrikt skulle läggas samman med Nästansjö valdistrikt. Kommunfullmäktige i Vilhelmina kommun avstyrkte den 23 juni

2008-12-18

Valprövningsnämndens beslut 2008:4

Länsstyrelsen i Södermanlands län fastställde den 27 september 2006 utgången av valet till kommunfullmäktige i Gnesta kommun. Miljöpartiet de gröna fick då tre mandat. Till ledamöter i kommunfullmäktige för partiet utsågs AA, BB och CC med DD och EE som ersättare. AA valdes in genom personröster. Sedan AA avgått som

2008-05-21

Valprövningsnämndens beslut 2008:2

Länsstyrelsen i Östergötlands län fastställde den 26 september 2006 utgången av valet till kommunfullmäktige i Motala kommun. Sverigedemokraterna erhöll därvid två mandat. AA och BB utsågs till ledamöter för västra respektive östra valkretsen. Enligt beslutet kunde ingen ersättare utses. Sedan AA avgått som ledamot av

2008-05-21

Valprövningsnämndens beslut 2008:3

Valmyndigheten fastställde i beslut den 21 september 2006 utgången av riksdagsvalet den 17 september 2006. Valresultatet kungjordes i Post och Inrikes Tidningar den 27 september 2006. Därmed var, enligt 14 kap. 25 första stycket vallagen 2005:837valet avslutat. AA har överklagat Valmyndighetens beslut och yrkat att Valprövningsnämnden

2008-04-02

Framställning / redogörelse 1894:RB

BERÄTTELSE TILL 1894 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1893. STOCKHOLM. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1893. KI I l/ il 19 DACmi AMU i A. i A HA M8 in it 3 i H A a 2 3 I a i H CU8i iA Till 1894 års lagtima Riksdag. På grund af uppdrag af sistförsamlade Riksdag och jemlikt föreskrift

1894-01-01

Framställning / redogörelse 1894:RB (pdf, 6412 kB)