Dokument & lagar (193 träffar)

Framställning / redogörelse 1920:RB

BERÄTTELSE TILL 1920 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1919. STOCKHOLM. A.B. P. A. NYMANS BPTERTBÄDABE. 1919. Till 1920 års lagtima riksdag Av de vid 1919 års lagtima riksdag för granskning av statsverkets, riksbankens och riksgäld skontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda

1920-01-01

Framställning / redogörelse 1920:RB (pdf, 8717 kB)

Framställning / redogörelse 1919:RB

BERÄTTELSE TILL 1919 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1918. STOCKHOLM. A.B. P. A. NYMANS EFTERTRÄDA 111 1918. i Till 1919 års lagtima riksdag. Av de vid 1918 flis riksdag för granskning av statsverkets, riksbankens ocli riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda

1919-01-01

Framställning / redogörelse 1919:RB (pdf, 6957 kB)

Framställning / redogörelse 1918:RB

BERÄTTELSE TILL 1918 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1917. STOCKHOLM. A.B. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARE. 1917. Till 1918 års lagtima riksdag. Av de vid 1917 års riksdag för granskning av statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer

1918-01-01

Framställning / redogörelse 1918:RB (pdf, 7072 kB)

Framställning / redogörelse 1917:RB

BERÄTTELSE TILL 1917 ÅRS LAGTIMA RIKSDAGI ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1916. STOCKHOLM. A.P. T. A. NYMANS EFTERTRÄDARE 1916. Till 1917 års lagtima riksdag. Av de vid 1916 års riksdag för granskning av statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer

1917-01-01

Framställning / redogörelse 1917:RB (pdf, 7041 kB)

Framställning / redogörelse 1916:RB

BERÄTTELSE TILL 1916 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1915. STOCKHOLM. A.B. V. A. NYMANS EFTERTRÄDARE. 1915. Till 1916 års lagtima riksdag. Av de vid 1915 års riksdag för granskning av statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer

1916-01-01

Framställning / redogörelse 1916:RB (pdf, 7527 kB)

Framställning / redogörelse 1915:RB

BERÄTTELSE TILL 1915 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1914. r STOCKHOLM. A.B. P. A. NYMANS EFTERTRÄD ARK. 1914. Till 1915 års lagtima riksdag. De vid 1914 års riksdagar för granskning av statsverkets riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer

1915-01-01

Framställning / redogörelse 1915:RB (pdf, 7518 kB)

Framställning / redogörelse 1914:RB - a

BERÄTTELSE TILL 1914 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1913, STOCKHOLM. A.B. 1.A. NYMANS KFTKRTRÄD ARR. 1913. Till 1914 års lagtima Riksdag. Av de vid 1913 års riksdag för granskning av statsverkets, riksbankens och riksgäld skontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer

1914-01-01

Framställning / redogörelse 1914:RB - a (pdf, 8214 kB)

Framställning / redogörelse 1913:RB

BERÄTTELSE TILL 1913 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1912. STOCKHOLM. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, A Till 1913 års lagtima Riksdag. Af de vid 1912 års riksdag för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer

1913-01-01

Framställning / redogörelse 1913:RB (pdf, 7928 kB)

Framställning / redogörelse 1912:RB

BERÄTTELSE TILL 1912 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1911. STOCKHOLM. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1911. Till 1912 års lagtima Riksdag. Af de vid årets riksdag för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer

1912-01-01

Framställning / redogörelse 1912:RB (pdf, 8452 kB)

Framställning / redogörelse 1911:RB

BERÄTTELSE TILL 1911 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1910. STOCKHOLM. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1910. Till 1911 års lagtima Riksdag. Af de vid årets riksdag för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer

1911-01-01

Framställning / redogörelse 1911:RB (pdf, 8411 kB)

Framställning / redogörelse 1910:RB

BERÄTTELSE TILL 1910 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1909. STOCKHOLM. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, Till 1910 te lagtima Riksdag. Af de vid årets riksdag för granskning af statsverkets, riksbankens och nksgaldskontorets tillstånd, stvrelse och förvaltning utsedda revisorer hafva

1910-01-01

Framställning / redogörelse 1910:RB (pdf, 8543 kB)

Framställning / redogörelse 1909:RB

BERÄTTELSE TILL 1909 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1908. STOCKHOLM. P. A. NYMAKS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1908. Till 1909 års lagtima Riksdag. Af de vid årets riksdag för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer

1909-01-01

Framställning / redogörelse 1909:RB (pdf, 8617 kB)

Framställning / redogörelse 1908:RB

BERÄTTELSE TILL 1908 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1907. STOCKHOLM. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1907. Till 1908 års lagtima Riksdag. Undertecknade, som vid årets riksdag blifvit utsedda till revisorer för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd,

1908-01-01

Framställning / redogörelse 1908:RB (pdf, 8272 kB)

Framställning / redogörelse 1907:RB

BERÄTTELSE TILL 1907 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN AF RIKSDAGENS REVISORER År 1906. STOCKHOLM. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1900. Till 1907 års lagtima Riksdag. Af de vid årets riksdag för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda

1907-01-01

Framställning / redogörelse 1907:RB (pdf, 7687 kB)

Framställning / redogörelse 1906:RB

BERÄTTELSE TILL 1906 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1905. STOCKHOLM. V. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1905. Till 1906 års lagtima Riksdag, Sedan af de vid sisthållna. lagtima Riksdag för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning

1906-01-01

Framställning / redogörelse 1906:RB (pdf, 7885 kB)

Framställning / redogörelse 1905:RB

BERÄTTELSE TILL 1905 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKE RIKSDAGENS REVISORER År 1904. STOCKHOLM. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1904. Till 1905 års lagtima Riksdag. Med omförmälande att, sedan samtlige de af sistförsamlade Riksdag för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd,

1905-01-01

Framställning / redogörelse 1905:RB (pdf, 8019 kB)

Framställning / redogörelse 1904:RB

BERÄTTELSE TILL 1904 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1903. STOCKHOLM. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1903. Till 1904 års lagtima Riksdag. Af senast församlade Riksdag utsedde till revisorer för granskning af tatsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och

1904-01-01

Framställning / redogörelse 1904:RB (pdf, 8069 kB)

Framställning / redogörelse 1903:RB

BERÄTTELSE TILL 1903 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1902. STOCKHOLM. I.X. VYM AXS KFTKRTRÄDA RKH TRYCKERI, 1902. i T'Tf o T sj j i"Till 1903 års lagtima Riksdag. Sedan af de vid sisthållna Riksdag för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse

1903-01-01

Framställning / redogörelse 1903:RB (pdf, 7463 kB)

Framställning / redogörelse 1902:RB

BERÄTTELSE TIL1902 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1901. STOCKHOLM. V. A. NVMANR EFTERTRÄDAKE9 TRYCKERI, 1901. Till 1902 års lagtima Riksdag. Enär af de för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning vid sisthållna Riksdag utsedde

1902-01-01

Framställning / redogörelse 1902:RB (pdf, 7318 kB)

Framställning / redogörelse 1901:RB

BERÄTTELSE 1901 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1900. STOCKHOLM. F. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1900. iii i å a vi H 4 p:a i i 11 r$ i rt. i V, i n i n A Å v A i vTill 1901 års lagtima Riksdag. Sedan af de vid sisthållna riksdag för granskning af statsverkets, riksbankens

1901-01-01

Framställning / redogörelse 1901:RB (pdf, 8271 kB)