Dokument & lagar (6 träffar)

Framställning / redogörelse 1969:RB

RIKSDAGENS REVISORER 1 Till riksdagen I enlighet med föreskrift i 5 bestämmelser om revision av riksdagsförvaltningen RFS 1968:8 får riksdagens revisorer härmed avge berättelse över verkställd granskning av riksbankens tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1968. I bankoutskottets av riksdagen godkända utlåtande

1969-01-01

Framställning / redogörelse 1969:RB (pdf, 396 kB)

Framställning / redogörelse 1969:Jo

JUSTITIEOMBUDSMÄNNENS ÄMBETSBERÄTTELSE AVGIVEN TILL RIKSDAGEN ÅR 1969 TRYCKERIBOLAGET IVAR HiEGGSTRÖM AB STOCKHOLM 1969 Innehåll Justitieombudsmännens äinbetsberättelse Skrivelse till riksdagen g I DOMSTOLAR in. m. Domstolar Framställning om införande av möjlighet för expropriationsdomstol att tillerkänna mark-

1969-01-01

Framställning / redogörelse 1969:Jo (pdf, 16496 kB)

Framställning / redogörelse 1967:RB

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE över den dr 1966 av dem verkställda granskningen av RIKSBANKEN ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG STOCKHOLM 1966 i. i 1 v-ui i.C i V,Vi n1nb A 8 o j$. Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, får härmed avgiva den berättelse angående granskningen av riksbankens

1967-01-01

Framställning / redogörelse 1967:RB (pdf, 549 kB)

Framställning / redogörelse 1967:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE AVGIVEN TILL RIKSDAGEN ÅR 1967 IVAR HiEGGSTRÖMS TRYCKERI AB STOCKHOLM 1967 INNEHALL Justitieombudsmannens ämbetsberättelse Inledning I. Redogörelse för ärenden rörande domstols-åklagar- och exekutionsväsendet samt kriminalvården A. Åtal och disciplinär åtgärd 1 Åtal mot

1967-01-01

Framställning / redogörelse 1967:Jo (pdf, 16117 kB)

Framställning / redogörelse 1896:RB

BERÄTTELSE TILL 1896 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1895. STOCKHOLM. P. 4. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1895. U i 5 A A t I tX aC jC i Till 1896 års lagtima Riksdag. Med anledning deraf, att af de för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd,

1896-01-01

Framställning / redogörelse 1896:RB (pdf, 6656 kB)

Framställning / redogörelse 1896:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELS E, afgifven vid lagtima riksmötet år 1896 samt T ryckfri hetskom iterades berättelse. STOCKHOLM IVAR H A5GGSTRÖMS BOKTRYCKERI 1896. INNEHÅLL. Sid. Inledning 1 Redogörelse för åtal, anbefalda mot: 1 borgmästaren S. Vigelius m. fl.för det de underlåtit att förklara sig jäfvige.6

1896-01-01

Framställning / redogörelse 1896:Jo (pdf, 8323 kB)