Dokument & lagar (6 träffar)

Framställning 2008/09:RB2

Framställning till riksdagen Framställning till riksdagen 2008/09:RB2 Förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2008 samt riksbanksfullmäktiges verksamhetsberättelse 2008 Sammanfattning Enligt 10 kap. 3 lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank ska fullmäktige till riksdagen och Riksrevisionen lämna


Utskottsberedning: 2008/09:FiU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning 2008/09:RB2 (doc, 128 kB)

Framställning / redogörelse 2008/09:RB3

1 Framställning till riksdagen SAMMANFATTNING 2008/09:RB3 2000-08-11 16.42 2008/09:RB3 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2008/09:RB3 Lag om femtioöresmyntets upphörande som lagligt betalningsmedel m.m. Sammanfattning Riksbanken föreslår i denna framställning att riksdagen antar Riksbankens förslag till en ny lag varigenom


Utskottsberedning: 2008/09:FiU37
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning / redogörelse 2008/09:RB3 (doc, 80 kB)

Framställning / redogörelse 2008/09:RB1

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Framställning till riksdagen 2008/09:RB1 2008/09:RB1 2000-08-11 16.42 2008/09:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2008 Sammanfattning I enlighet med 10 kap. 3 lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank lämnar Riksbankens direktion denna redovisning för Riksbankens


Utskottsberedning: 2008/09:FiU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning / redogörelse 2008/09:RB1 (doc, 1471 kB)

RB3

Framställning / redogörelse 2004/05:RB3

Framställning till riksdagen 2004/05:RB3 Framställan om vissa ändringar i lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank Sammanfattning Riksbanken föreslår att lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank riks-bankslagen ändras så att Riksbanken får möjlighet att bedriva en effektivare kontantdistribution. Riksbanken skall tillåtas ge


Utskottsberedning: 2004/05:FiU19
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning / redogörelse 2004/05:RB3 (doc, 140 kB)

RB2

Framställning / redogörelse 2004/05:RB2

Framställning till riksdagen 2004/05:RB2 Förslag från fullmäktige i Riksbanken till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2004 m.m. Förslag till vinstdisposition för år 2004 Riksdagen godkände i anslutning till sin behandling av Riksbankens förvaltning för år 2003 2003/04 FiU:23 att vinstdispositionen för


Utskottsberedning: 2004/05:FiU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning / redogörelse 2004/05:RB2 (doc, 59 kB)

RB1

Framställning / redogörelse 2004/05:RB1

Framställning till riksdagen 2004/05:RB1 Årsredovisningen för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2004 Sammanfattning Enligt 10 kap. 3 lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank lämnar Riksbank-ens direktion denna redovisning för Riksbankens verksamhet under 2004. Redovisning lämnas enligt samma lagrum till riksdagen, Riksrevisionen


Utskottsberedning: 2004/05:FiU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning / redogörelse 2004/05:RB1 (doc, 551 kB)