Dokument & lagar (5 träffar)

Framställning 2008/09:RB2

Framställning till riksdagen Framställning till riksdagen 2008/09:RB2 Förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2008 samt riksbanksfullmäktiges verksamhetsberättelse 2008 Sammanfattning Enligt 10 kap. 3 lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank ska fullmäktige till riksdagen och Riksrevisionen lämna


Utskottsberedning: 2008/09:FiU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning 2008/09:RB2 (doc, 128 kB)

Framställning / redogörelse 2008/09:RB3

1 Framställning till riksdagen SAMMANFATTNING 2008/09:RB3 2000-08-11 16.42 2008/09:RB3 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2008/09:RB3 Lag om femtioöresmyntets upphörande som lagligt betalningsmedel m.m. Sammanfattning Riksbanken föreslår i denna framställning att riksdagen antar Riksbankens förslag till en ny lag varigenom


Utskottsberedning: 2008/09:FiU37
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning / redogörelse 2008/09:RB3 (doc, 80 kB)

Framställning / redogörelse 2008/09:RB1

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Framställning till riksdagen 2008/09:RB1 2008/09:RB1 2000-08-11 16.42 2008/09:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2008 Sammanfattning I enlighet med 10 kap. 3 lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank lämnar Riksbankens direktion denna redovisning för Riksbankens


Utskottsberedning: 2008/09:FiU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning / redogörelse 2008/09:RB1 (doc, 1471 kB)

Framställning / redogörelse 1996/97:RB3

Redogörelse till riksdagen 1996/97:RB3 Sveriges deltagande i Internationella valutafondens nya lånearrangemang New Arrangements to Borrow, NAB Redog. 1996/97:RB3 1997-02-20 Dnr 97-554-DIR Sveriges deltagande i Internationella valutafondens nya lånearrangemang New Arrangements to Borrow, NAB 1 Bakgrund 1.1 Allmänt

1997-01-01

Framställning / redogörelse 1996/97:RB3 (pdf, 179 kB)

Framställning / redogörelse 1996/97:RB1

Redogörelse till riksdagen 1996/97:RB1 Fullmäktiges i Riksbanken förvaltningsberättelse för år 1996 Redog. 1996/97:RB1 Enligt 48 lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank avger fullmäktige i Riksbanken härvid fogade redovisning av Riksbankens verksamhet under 1996 jämte förslag till disposition av Riksbankens resultat. Vissa

Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 1996/97:RB1 (pdf, 645 kB)