Dokument & lagar (1 träffar)

Framställning / redogörelse 1970:RB

1 RIKSDAGENS REVISORER Till riksdagen I enlighet med föreskrift i 5 bestämmelser om revision av riksdagsförvaltningen RFS 1968:8 får riksdagens revisorer härmed avge berättelse över verkställd granskning av riksbankens tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1969. Liksom föregående år har granskningen för revisorernas

1970-02-12

Framställning / redogörelse 1970:RB (pdf, 752 kB)