Dokument & lagar (2 träffar)

Framställning / redogörelse 1969:RB

RIKSDAGENS REVISORER 1 Till riksdagen I enlighet med föreskrift i 5 bestämmelser om revision av riksdagsförvaltningen RFS 1968:8 får riksdagens revisorer härmed avge berättelse över verkställd granskning av riksbankens tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1968. I bankoutskottets av riksdagen godkända utlåtande

1969-01-01

Framställning / redogörelse 1969:RB (pdf, 396 kB)

Framställning / redogörelse 1966:RB

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE över den år 1965 av dem verkställda granskningen av RIKSBANKEN ISAAC MARCU8 BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG STOCKHOLM 1965 i fl o I v I iH J k V, r is Wii lilhil/iVj sv u t v tT V i r. TSiOÄ k i Vn M iiV r 1.3 Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, får härmed

1966-01-01

Framställning / redogörelse 1966:RB (pdf, 576 kB)