Dokument & lagar (2 träffar)

Framställning / redogörelse 1969:RB

RIKSDAGENS REVISORER 1 Till riksdagen I enlighet med föreskrift i 5 bestämmelser om revision av riksdagsförvaltningen RFS 1968:8 får riksdagens revisorer härmed avge berättelse över verkställd granskning av riksbankens tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1968. I bankoutskottets av riksdagen godkända utlåtande

1969-01-01

Framställning / redogörelse 1969:RB (pdf, 396 kB)

Framställning / redogörelse 1965:RB

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE över den år 1964 av dem verkställda granskningen av RIKSBANKEN ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG STOCKHOLM 196A ii jAtiévmi a ai a n a a a a a a oa i va a U lii Vl J i A A8 ÄUi 3 y U c jo:t w j- c r 3 Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, får härmed

1965-01-01

Framställning / redogörelse 1965:RB (pdf, 513 kB)