Dokument & lagar (2 träffar)

Framställning / redogörelse 1969:RB

RIKSDAGENS REVISORER 1 Till riksdagen I enlighet med föreskrift i 5 bestämmelser om revision av riksdagsförvaltningen RFS 1968:8 får riksdagens revisorer härmed avge berättelse över verkställd granskning av riksbankens tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1968. I bankoutskottets av riksdagen godkända utlåtande

1969-01-01

Framställning / redogörelse 1969:RB (pdf, 396 kB)

Framställning / redogörelse 1962:RB

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE om den år 1961 av dem verkställda granskningen av RIKSBANKEN STOCKHOLM 1961 ISAAC MARCU8 BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG 2 Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, få härmed avgiva den berättelse angående granskningen av riksbankens tillstånd och förvaltning som i 6

1962-01-01

Framställning / redogörelse 1962:RB (pdf, 1033 kB)