Dokument & lagar (4 träffar)

Framställning / redogörelse 1996/97:RB3

Redogörelse till riksdagen 1996/97:RB3 Sveriges deltagande i Internationella valutafondens nya lånearrangemang New Arrangements to Borrow, NAB Redog. 1996/97:RB3 1997-02-20 Dnr 97-554-DIR Sveriges deltagande i Internationella valutafondens nya lånearrangemang New Arrangements to Borrow, NAB 1 Bakgrund 1.1 Allmänt

1997-01-01

Framställning / redogörelse 1996/97:RB3 (pdf, 179 kB)

Framställning / redogörelse 1996/97:RB1

Redogörelse till riksdagen 1996/97:RB1 Fullmäktiges i Riksbanken förvaltningsberättelse för år 1996 Redog. 1996/97:RB1 Enligt 48 lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank avger fullmäktige i Riksbanken härvid fogade redovisning av Riksbankens verksamhet under 1996 jämte förslag till disposition av Riksbankens resultat. Vissa

Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 1996/97:RB1 (pdf, 645 kB)

Framställning / redogörelse 1969:RB

RIKSDAGENS REVISORER 1 Till riksdagen I enlighet med föreskrift i 5 bestämmelser om revision av riksdagsförvaltningen RFS 1968:8 får riksdagens revisorer härmed avge berättelse över verkställd granskning av riksbankens tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1968. I bankoutskottets av riksdagen godkända utlåtande

1969-01-01

Framställning / redogörelse 1969:RB (pdf, 396 kB)

Framställning / redogörelse 1896:RB

BERÄTTELSE TILL 1896 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1895. STOCKHOLM. P. 4. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1895. U i 5 A A t I tX aC jC i Till 1896 års lagtima Riksdag. Med anledning deraf, att af de för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd,

1896-01-01

Framställning / redogörelse 1896:RB (pdf, 6656 kB)