Dokument & lagar (6 träffar)

Framställning / redogörelse 1996/97:RB3

Redogörelse till riksdagen 1996/97:RB3 Sveriges deltagande i Internationella valutafondens nya lånearrangemang New Arrangements to Borrow, NAB Redog. 1996/97:RB3 1997-02-20 Dnr 97-554-DIR Sveriges deltagande i Internationella valutafondens nya lånearrangemang New Arrangements to Borrow, NAB 1 Bakgrund 1.1 Allmänt

1997-01-01

Framställning / redogörelse 1996/97:RB3 (pdf, 179 kB)

Framställning / redogörelse 1996/97:RB1

Redogörelse till riksdagen 1996/97:RB1 Fullmäktiges i Riksbanken förvaltningsberättelse för år 1996 Redog. 1996/97:RB1 Enligt 48 lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank avger fullmäktige i Riksbanken härvid fogade redovisning av Riksbankens verksamhet under 1996 jämte förslag till disposition av Riksbankens resultat. Vissa

Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 1996/97:RB1 (pdf, 645 kB)

Framställning / redogörelse 1969:RB

RIKSDAGENS REVISORER 1 Till riksdagen I enlighet med föreskrift i 5 bestämmelser om revision av riksdagsförvaltningen RFS 1968:8 får riksdagens revisorer härmed avge berättelse över verkställd granskning av riksbankens tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1968. I bankoutskottets av riksdagen godkända utlåtande

1969-01-01

Framställning / redogörelse 1969:RB (pdf, 396 kB)

Framställning / redogörelse 1963:RB

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE över den år 1962 av dem verkställda granskningen av RIKSBANKEN STOCKHOLM 1962 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG 3 Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, får härmed avgiva den berättelse angående granskningen av riksbankens tillstånd och förvaltning som finnes

1963-01-01

Framställning / redogörelse 1963:RB (pdf, 467 kB)

Framställning / redogörelse 1896:RB

BERÄTTELSE TILL 1896 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1895. STOCKHOLM. P. 4. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1895. U i 5 A A t I tX aC jC i Till 1896 års lagtima Riksdag. Med anledning deraf, att af de för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd,

1896-01-01

Framställning / redogörelse 1896:RB (pdf, 6656 kB)

Framställning / redogörelse 1889:RB

BERÄTTELSE TILL 1889 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG, ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1888. STOCKHOLM. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1888. Till 1889 års lagtima Riksdag. Af senast församlade riksdag utsedde att granska statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning hafva,

1889-01-01

Framställning / redogörelse 1889:RB (pdf, 5436 kB)