Dokument & lagar (184 träffar)

Framställning / redogörelse 1911:RB

BERÄTTELSE TILL 1911 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1910. STOCKHOLM. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1910. Till 1911 års lagtima Riksdag. Af de vid årets riksdag för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer

1911-01-01

Framställning / redogörelse 1911:RB (pdf, 8411 kB)

Framställning / redogörelse 1910:RB

BERÄTTELSE TILL 1910 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1909. STOCKHOLM. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, Till 1910 te lagtima Riksdag. Af de vid årets riksdag för granskning af statsverkets, riksbankens och nksgaldskontorets tillstånd, stvrelse och förvaltning utsedda revisorer hafva

1910-01-01

Framställning / redogörelse 1910:RB (pdf, 8543 kB)

Framställning / redogörelse 1909:RB

BERÄTTELSE TILL 1909 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1908. STOCKHOLM. P. A. NYMAKS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1908. Till 1909 års lagtima Riksdag. Af de vid årets riksdag för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer

1909-01-01

Framställning / redogörelse 1909:RB (pdf, 8617 kB)

Framställning / redogörelse 1908:RB

BERÄTTELSE TILL 1908 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1907. STOCKHOLM. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1907. Till 1908 års lagtima Riksdag. Undertecknade, som vid årets riksdag blifvit utsedda till revisorer för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd,

1908-01-01

Framställning / redogörelse 1908:RB (pdf, 8272 kB)

Framställning / redogörelse 1907:RB

BERÄTTELSE TILL 1907 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN AF RIKSDAGENS REVISORER År 1906. STOCKHOLM. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1900. Till 1907 års lagtima Riksdag. Af de vid årets riksdag för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda

1907-01-01

Framställning / redogörelse 1907:RB (pdf, 7687 kB)

Framställning / redogörelse 1906:RB

BERÄTTELSE TILL 1906 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1905. STOCKHOLM. V. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1905. Till 1906 års lagtima Riksdag, Sedan af de vid sisthållna. lagtima Riksdag för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning

1906-01-01

Framställning / redogörelse 1906:RB (pdf, 7885 kB)

Framställning / redogörelse 1905:RB

BERÄTTELSE TILL 1905 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKE RIKSDAGENS REVISORER År 1904. STOCKHOLM. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1904. Till 1905 års lagtima Riksdag. Med omförmälande att, sedan samtlige de af sistförsamlade Riksdag för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd,

1905-01-01

Framställning / redogörelse 1905:RB (pdf, 8019 kB)

Framställning / redogörelse 1904:RB

BERÄTTELSE TILL 1904 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1903. STOCKHOLM. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1903. Till 1904 års lagtima Riksdag. Af senast församlade Riksdag utsedde till revisorer för granskning af tatsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och

1904-01-01

Framställning / redogörelse 1904:RB (pdf, 8069 kB)

Framställning / redogörelse 1903:RB

BERÄTTELSE TILL 1903 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1902. STOCKHOLM. I.X. VYM AXS KFTKRTRÄDA RKH TRYCKERI, 1902. i T'Tf o T sj j i"Till 1903 års lagtima Riksdag. Sedan af de vid sisthållna Riksdag för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse

1903-01-01

Framställning / redogörelse 1903:RB (pdf, 7463 kB)

Framställning / redogörelse 1902:RB

BERÄTTELSE TIL1902 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1901. STOCKHOLM. V. A. NVMANR EFTERTRÄDAKE9 TRYCKERI, 1901. Till 1902 års lagtima Riksdag. Enär af de för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning vid sisthållna Riksdag utsedde

1902-01-01

Framställning / redogörelse 1902:RB (pdf, 7318 kB)

Framställning / redogörelse 1901:RB

BERÄTTELSE 1901 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1900. STOCKHOLM. F. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1900. iii i å a vi H 4 p:a i i 11 r$ i rt. i V, i n i n A Å v A i vTill 1901 års lagtima Riksdag. Sedan af de vid sisthållna riksdag för granskning af statsverkets, riksbankens

1901-01-01

Framställning / redogörelse 1901:RB (pdf, 8271 kB)

Framställning / redogörelse 1900:RB

BERÄTTELSE TILL 1900 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1899. STOCKHOLM. P. A. NYMANS EFTERRÅD A RES TRYCKERI. å k X i Till 1900 års lagtima Riksdag1. Undertecknade, som af senast församlade riksdag blifvit utsedde till revisorer för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets

1900-01-01

Framställning / redogörelse 1900:RB (pdf, 7541 kB)

Framställning / redogörelse 1899:RB

BERÄTTELSE TILL 1899 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1898. STOCKHOLM. 1.A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1898. V, SB dy-ML y T M A HA JÖ8 rf r~T 4 1 a. M Till 1899 års lagtima Riksdag. Till fullgörande af den i 72 af Riksdagsordningen föreskrifna granskning af statsverkets,

1899-01-01

Framställning / redogörelse 1899:RB (pdf, 7160 kB)

Framställning / redogörelse 1898:RB

BERÄTTELSE TILL 1898 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1897. STOCKHOLM. P A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI 1897. 7f j J v i T r~jr i t. k.j h- T Till 1898 års lagtima Riksdag. Sedan af de vid sisthållna riksdag för granskning af statsverkets, riksbankens och rikscräldskontorets

1898-01-01

Framställning / redogörelse 1898:RB (pdf, 6729 kB)

Framställning / redogörelse 1897:RB

BERÄTTELSE TILL 1897 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1896. STOCKHOLM. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1890. 3c i iTÅaaa uACiaii i amitoaj h A C8i T,5- M 5/ c ii 1 t.it i A a i U 9 i.J I y t 1. r r 1 H Qmn H 008 f i ti Vi iA Till 1897 års lagtima Riksdag. Jämte

1897-01-01

Framställning / redogörelse 1897:RB (pdf, 7006 kB)

Framställning / redogörelse 1896:RB

BERÄTTELSE TILL 1896 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1895. STOCKHOLM. P. 4. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1895. U i 5 A A t I tX aC jC i Till 1896 års lagtima Riksdag. Med anledning deraf, att af de för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd,

1896-01-01

Framställning / redogörelse 1896:RB (pdf, 6656 kB)

Framställning / redogörelse 1895:RB

BERÄTTELSE TILL 1895 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1894. STOCKHOLM. F. A. NYMAKS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1804. Till 1895 års lagtima Riksdag. Sedan af de vid sisthållna riksdag för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning

1895-01-01

Framställning / redogörelse 1895:RB (pdf, 6580 kB)

Framställning / redogörelse 1894:RB

BERÄTTELSE TILL 1894 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1893. STOCKHOLM. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1893. KI I l/ il 19 DACmi AMU i A. i A HA M8 in it 3 i H A a 2 3 I a i H CU8i iA Till 1894 års lagtima Riksdag. På grund af uppdrag af sistförsamlade Riksdag och jemlikt föreskrift

1894-01-01

Framställning / redogörelse 1894:RB (pdf, 6412 kB)

Framställning / redogörelse 1893:RB

BERÄTTELSE TILL 1893 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN AF RIKSDAGENS REVISORER År 1892. STOCKHOLM. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1892. it SJ TA, C ifl Kil v- n y n t f n r-r t I v i 11.Till 1893 års lagtima Riksdag. Jemte förmälan, att af de revisorer, hvilka vid senaste riksdag utsagos att granska

1893-01-01

Framställning / redogörelse 1893:RB (pdf, 6179 kB)

Framställning / redogörelse 1892:RB

BERÄTTELSE TILL 1892 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1891. STOCKHOLM, P. A. NYMANS KFTF.RT It AI A UKH TRYCKERI, 1891. r y i p i P'i lc/il. j Av i O f I i Till 1892 års lagtima Riksdag. Jemlik föreskrift i dels 1 af den för Riksdagens revisorer af riksbanken gällande instruktion,

1892-01-01

Framställning / redogörelse 1892:RB (pdf, 6258 kB)