Dokument & lagar (184 träffar)

Framställning / redogörelse 1931:RB

BERÄTTELSE TILL 1931 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER år 1930. STOCKHOLM RIKSBANKENS SEDELTRYCKERI 1930. v 1 A A,Till 1931 års lagtima riksdag. Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, vilka enligt föreskrift i riksdagsordningens 72 den 16 september 1930 påbörjat

1931-01-01

Framställning / redogörelse 1931:RB (pdf, 3943 kB)

Framställning / redogörelse 1930:RB

BERÄTTELSE TILL 1930 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER år 1929. STOCKHOLM RIKSBANKENS SEDELTRYCKERI 1929. Till 1930 års lagtima riksdag. Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, vilka enligt föreskrift i riksdagsordningens 72 den 16 september 1929 påbörjat och denna

1930-01-01

Framställning / redogörelse 1930:RB (pdf, 4024 kB)

Framställning / redogörelse 1929:RB

BERÄTTELSE TILL 1929 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN AV RIKSDAGENS REVISORER år 1928. STOCKHOLM RIKSBANKENS SEDELTRYCKERI 1928. v/f i C. V4c v Till 1929 års lagtima riksdag. ftnW knadt te riksdag utsedda revisorer, vilka nrhL f ffr 1 72 den 16 september 1928 påbörjat och denna dag fullbordat granskningen

1929-01-01

Framställning / redogörelse 1929:RB (pdf, 3957 kB)

Framställning / redogörelse 1928:RB

BERÄTTELSE TILL 1928 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER år 1927. STOCKHOLM RIKSBANKENS SEDELTRYCKERI 1927. Till 1928 års lagtima riksdag. Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, vilka enligt föreskrift i riksdagsordningens 72 den 16 september 1927 påbörjat och denna

1928-01-01

Framställning / redogörelse 1928:RB (pdf, 3940 kB)

Framställning / redogörelse 1927:RB

BERÄTTELSE TILL 1927 ÅKS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN AV RIKSDAGENS REVISORER år 1926. nm STOCKHOLM RIKSBANKENS SEDELTRYCKERI 1926. V t V c Till 1927 års lagtima riksdag. t Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, vilka, enligt föreskrift i riksdagsordningens 72 den 16 september 1926

1927-01-01

Framställning / redogörelse 1927:RB (pdf, 4043 kB)

Framställning / redogörelse 1926:RB

BERÄTTELSE TILL 1926 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER år 1925. STOCKHOLM RIKSHANKENS SEDELTRYCKERI 1925. Till 1926 års lagtima riksdag Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, vilka enligt föreskrift i riksdagsordningens 72 den 16 september 1925 påbörjat ocli denna

1926-01-01

Framställning / redogörelse 1926:RB (pdf, 4267 kB)

Framställning / redogörelse 1925:RB

BERÄTTELSE TILL 1925 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER år 1924. STOCKHOLM riksbankens sedeltryckeri 1924. Till 1925 års lagtima riksdag. De vid 1924 års riksdag för granskning av statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer hava

1925-01-01

Framställning / redogörelse 1925:RB (pdf, 4334 kB)

Framställning / redogörelse 1924:RB

BERÄTTELSE TILL 1924 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER år 1923. STOCKHOLM RIKSBANKENS SEDELTRYCKERI De vid 1923 års riksdag för granskning av statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer hava samtliga deltagit i denna revisionsförrättning.

1924-01-01

Framställning / redogörelse 1924:RB (pdf, 2092 kB)

Framställning / redogörelse 1923:RB

BERÄTTELSE TILL 1923 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER år 1922. x STOCKHOLM RIKSBANKENS SEDELTRYCKERI 1922. Till 1923 års lagtima riksdag. Av de vid 1922 års riksdag för granskning av statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer

1923-01-01

Framställning / redogörelse 1923:RB (pdf, 7152 kB)

Framställning / redogörelse 1922:RB

BERÄTTELSE TILL 1922 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1921. STOCKHOLM. A.B. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARE. 1921. Till 1922 års lagtima riksdag Av de vid 1921 års riksdag för granskning av statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer

1922-01-01

Framställning / redogörelse 1922:RB (pdf, 6990 kB)

Framställning / redogörelse 1921:RB

BERÄTTELSE TILL 1921 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1920. STOCKHOLM. A.B. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARE. 1920. Till 1921 års lagtima riksdag. Av de vid 1920 års riksdag för granskning av statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer

1921-01-01

Framställning / redogörelse 1921:RB (pdf, 9335 kB)

Framställning / redogörelse 1920:RB

BERÄTTELSE TILL 1920 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1919. STOCKHOLM. A.B. P. A. NYMANS BPTERTBÄDABE. 1919. Till 1920 års lagtima riksdag Av de vid 1919 års lagtima riksdag för granskning av statsverkets, riksbankens och riksgäld skontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda

1920-01-01

Framställning / redogörelse 1920:RB (pdf, 8717 kB)

Framställning / redogörelse 1919:RB

BERÄTTELSE TILL 1919 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1918. STOCKHOLM. A.B. P. A. NYMANS EFTERTRÄDA 111 1918. i Till 1919 års lagtima riksdag. Av de vid 1918 flis riksdag för granskning av statsverkets, riksbankens ocli riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda

1919-01-01

Framställning / redogörelse 1919:RB (pdf, 6957 kB)

Framställning / redogörelse 1918:RB

BERÄTTELSE TILL 1918 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1917. STOCKHOLM. A.B. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARE. 1917. Till 1918 års lagtima riksdag. Av de vid 1917 års riksdag för granskning av statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer

1918-01-01

Framställning / redogörelse 1918:RB (pdf, 7072 kB)

Framställning / redogörelse 1917:RB

BERÄTTELSE TILL 1917 ÅRS LAGTIMA RIKSDAGI ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1916. STOCKHOLM. A.P. T. A. NYMANS EFTERTRÄDARE 1916. Till 1917 års lagtima riksdag. Av de vid 1916 års riksdag för granskning av statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer

1917-01-01

Framställning / redogörelse 1917:RB (pdf, 7041 kB)

Framställning / redogörelse 1916:RB

BERÄTTELSE TILL 1916 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1915. STOCKHOLM. A.B. V. A. NYMANS EFTERTRÄDARE. 1915. Till 1916 års lagtima riksdag. Av de vid 1915 års riksdag för granskning av statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer

1916-01-01

Framställning / redogörelse 1916:RB (pdf, 7527 kB)

Framställning / redogörelse 1915:RB

BERÄTTELSE TILL 1915 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1914. r STOCKHOLM. A.B. P. A. NYMANS EFTERTRÄD ARK. 1914. Till 1915 års lagtima riksdag. De vid 1914 års riksdagar för granskning av statsverkets riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer

1915-01-01

Framställning / redogörelse 1915:RB (pdf, 7518 kB)

Framställning / redogörelse 1914:RB - a

BERÄTTELSE TILL 1914 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1913, STOCKHOLM. A.B. 1.A. NYMANS KFTKRTRÄD ARR. 1913. Till 1914 års lagtima Riksdag. Av de vid 1913 års riksdag för granskning av statsverkets, riksbankens och riksgäld skontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer

1914-01-01

Framställning / redogörelse 1914:RB - a (pdf, 8214 kB)

Framställning / redogörelse 1913:RB

BERÄTTELSE TILL 1913 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1912. STOCKHOLM. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, A Till 1913 års lagtima Riksdag. Af de vid 1912 års riksdag för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer

1913-01-01

Framställning / redogörelse 1913:RB (pdf, 7928 kB)

Framställning / redogörelse 1912:RB

BERÄTTELSE TILL 1912 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1911. STOCKHOLM. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1911. Till 1912 års lagtima Riksdag. Af de vid årets riksdag för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer

1912-01-01

Framställning / redogörelse 1912:RB (pdf, 8452 kB)