Dokument & lagar (184 träffar)

Framställning / redogörelse 1951:RB

BERÄTTELSE TILL r 1951 ÅRS RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER år 1950. STOCKHOLM RIKSBANKENS SEDELTRYCKERI 1961. Till 1951 års riksdag. Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, få härmed avgiva den berättelse angående granskningen av riksbankens tillstånd och förvaltning, som

1951-01-01

Framställning / redogörelse 1951:RB (pdf, 623 kB)

Framställning / redogörelse 1950:RB

BERÄTTELSE TILL 1950 ÅRS RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN ÅT RIKSDAGENS REVISORER år 1949. STOCKHOLM RIKSBANKENS SEDELTRYCKERI 1960. Till 1950 års riksdag Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, få härmed avgiva den berättelse angående granskningen av riksbankens tillstånd och förvaltning, som

1950-01-01

Framställning / redogörelse 1950:RB (pdf, 678 kB)

Framställning / redogörelse 1949:RB

BERÄTTELSE TILL 1949 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE EIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER år 1948. STOCKHOLM RIKSBANKENS SEDELTRYCKERI 1948. Till 1949 års lagtima riksdag. Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, vilka enligt föreskrift i riksdagsordningens 72 den 16 september 1948 påbörjat och denna

1949-01-01

Framställning / redogörelse 1949:RB (pdf, 736 kB)

Framställning / redogörelse 1948:RB

BERÄTTELSE TILL 1948 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER år 1947. 3SF8 STOCKHOLM RIKSBANKENS SEDELTRYCKERI 1947. Till 1948 års lagtima riksdag Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, vilka enligt föreskrift i riksdagsordningens 72 den 16 september 1947 påbörjat och

1948-01-01

Framställning / redogörelse 1948:RB (pdf, 695 kB)

Framställning / redogörelse 1947:RB

BERÄTTELSE TILL 1947 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER år 1946. ii i. STOCKHOLM RIKSBANKENS SEDELTRYCKERI 1946. Till 1947 års lagtima riksdag Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, vilka enligt föreskrift i riksdagsordningens 72 den 16 september 1946 påbörjat och

1947-01-01

Framställning / redogörelse 1947:RB (pdf, 640 kB)

Framställning / redogörelse 1946:RB

BERÄTTELSE TILL 1946 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER år 1945. STOCKHOLM RIKSBANKENS SEDELTRYCKERI 1946. 3b.Till 1946 års lagtima riksdag Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, vilka enligt föreskrift i riksdagsordningens 72 den 16 september 1945 påbörjat och

1946-01-01

Framställning / redogörelse 1946:RB (pdf, 696 kB)

Framställning / redogörelse 1945:RB

BERÄTTELSE TILL 1945 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER år 1944. STOCKHOLM RIKSBANKENS SEDELTRYCKERI 1944. 4 Till 1945 års lagtima riksdag Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, vilka enligt föreskrift i riksdagsordningens 72 den 16 september 1944 påbörjat och

1945-01-01

Framställning / redogörelse 1945:RB (pdf, 1202 kB)

Framställning / redogörelse 1944:RB

BERÄTTELSE TILL 1944 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER år 1943. L STOCKHOLM RIKSBANKENS SEDELTRYCKERI 1943. Till 1944 års lagtima riksdag Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, vilka enligt föreskrift i riksdagsordningens 72 den 16 september 1943 påbörjat och denna

1944-01-01

Framställning / redogörelse 1944:RB (pdf, 690 kB)

Framställning / redogörelse 1943:RB

BERÄTTELSE TILI, 1943 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER år 1942. STOCKHOLM RIKSBANKENS SEDELTRYCKERI 1942. Till 1943 års lagtima riksdag. Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, vilka enligt föreskrift i riksdagsordningens 72 den 16 september 1942 påbörjat och denna

1943-01-01

Framställning / redogörelse 1943:RB (pdf, 1022 kB)

Framställning / redogörelse 1942:RB

BERÄTTELSE TILL 1942 ÅRS LAGTIMÅ RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER år 1941. STOCKHOLM RIKSBANKENS SEDELTRYCKERI 1941. Till 1942 års lagtima riksdag Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, vilka enligt föreskrift i riksdagsordningens 72 den 16 september 1941 påbörjat och denna

1942-01-01

Framställning / redogörelse 1942:RB (pdf, 806 kB)

Framställning / redogörelse 1941:RB

BERÄTTELSE TILL 1941 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN AV RIKSDAGENS REVISORER är 1940. STOCKHOLM RIKSBANKENS SEDELTRYCKERI 1940. K råma i txK a Till 1941 års lagtima riksdag Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, vilka enligt föreskrift i riksdagsordningens 72 den 16 september 1940

1941-01-01

Framställning / redogörelse 1941:RB (pdf, 869 kB)

Framställning / redogörelse 1940:RB

BERÄTTELSE TILL 1940 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER år 1939. STOCKHOLM RIKSBANKENS SEDELTRYCKERI L939. V: Till 1940 års lagtima riksdag Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, vilka enligt föreskrift i riksdagsordningens 72 den 16 september 1939 påbörjat och

1940-01-01

Framställning / redogörelse 1940:RB (pdf, 980 kB)

Framställning / redogörelse 1939:RB

BERÄTTELSE TILL 1939 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER år 1938. NV}STOCKHOLM RIKSBANKENS SEDELTRYCKERI 1938. 1 rf K i 1Till 1939 års lagtima riksdag. Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, vilka enligt föreskrift i riksdagsordningens 72 den 16 september 1938 påbörjat

1939-01-01

Framställning / redogörelse 1939:RB (pdf, 817 kB)

Framställning / redogörelse 1938:RB

BERÄTTELSE TILL 1938 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER år 1937. STOCKHOLM RIKSBANKENS SEDELTRYCKERI 1937. ii Till 1938 års lagtima riksdag Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, vilka enligt föreskrift i riksdagsordningens 72 den 16 september 1937 påbörjat och

1938-01-01

Framställning / redogörelse 1938:RB (pdf, 1005 kB)

Framställning / redogörelse 1937:RB

BERÄTTELSE TILL 1937 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER år 1936. STOCKHOLM RIKSBANKENS SEDELTRYCKERI 1936. Till 1937 års lagtima riksdag. Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, vilka enligt föreskrift i riksdagsordningens 72 den 16 september 1936 påbörjat och denna

1937-01-01

Framställning / redogörelse 1937:RB (pdf, 975 kB)

Framställning / redogörelse 1936:RB

BERÄTTELSE TILL 1936 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER år 1935. STOCKHOLM RIKSBANKENS SEDELTRYCKERI 1936. i l i n tv i M. il. v/ t. T a IX JL a V A A O. H sV-iä t-rfTn/i tiftrj t.V£Till 1936 års lagtima riksdag Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, vilka

1936-01-01

Framställning / redogörelse 1936:RB (pdf, 1120 kB)

Framställning / redogörelse 1935:RB

BERÄTTELSE TILL 1935 ÅES LAGTIMA EIKSDAG ANGÅENDE KIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER år 1934. STOCKHOLM RIKSBANKENS SEDELTRYCKERI 1934. Till 1935 års lagtima riksdag Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, vilka enligt föreskrift i riksdagsordningens 72 den 17 september 1934 påbörjat och denna

1935-01-01

Framställning / redogörelse 1935:RB (pdf, 1091 kB)

Framställning / redogörelse 1934:RB

BERÄTTELSE TILL 1934 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER år 1933. STOCKHOLM RIKSBANKENS SEDELTRYCKERI 1933. Till 1934 års lagtima riksdag Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, vilka enligt föreskrift i riksdagsordningens 72 den 16 september 1933 påbörjat och denna

1934-01-01

Framställning / redogörelse 1934:RB (pdf, 1311 kB)

Framställning / redogörelse 1933:RB

BERÄTTELSE TILL 1933 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER år 1932. STOCKHOLM RIKSBANKENS SEDELTRYCKERI 1932. Till 1933 års lagtima riksdag Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, vilka enligt föreskrift i riksdagsordningens 72 den 16 september 1932 påbörjat och denna

1933-01-01

Framställning / redogörelse 1933:RB (pdf, 969 kB)

Framställning / redogörelse 1932:RB

BERÄTTELSE TILL 1932 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER år 1931. STOCKHOLM RIKSBANKENS SEDELTRYCKERI 1931. Jr, irviAP.3-1 Matim m i-l V. 9 g a i i S j fölschi-iS SHäHMÄÄr v V v- i Till 1932 års lagtima riksdag Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, vilka enligt

1932-01-01

Framställning / redogörelse 1932:RB (pdf, 3800 kB)