Dokument & lagar (184 träffar)

RB2

Framställning / redogörelse 2003/04:RB2

Framställning till riksdagen 2003/04:RB2 Förslag från fullmäktige i Riksbanken till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2003 m.m. Förslag till vinstdisposition för år 2003 Riksdagen godkände i anslutning till sin behandling av Riksbankens förvaltning för år 2002 2002/03:FiU23 att vinstdispositionen för


Utskottsberedning: 2003/04:FiU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning / redogörelse 2003/04:RB2 (doc, 52 kB)

RB1

Framställning / redogörelse 2003/04:RB1

Framställning till riksdagen 2003/04:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2003 Sammanfattning Enligt 10 kap. 3 lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank lämnar Riksbankens direktion denna redovisning för Riksbankens verksamhet under 2003. Redovisning lämnas enligt samma lagrum till riksdagen, Riksrevisionen


Utskottsberedning: 2003/04:FiU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

RB5

Framställning / redogörelse 2002/03:RB5

Förslag till riksdagen 2002/03:RB5 Riksbankens förslag om medgivande till donation till Stiftelsen Tumba Bruk Förslag till riksdagsbeslut Riksbanken hemställer att riksdagen lämnar sitt godkännande till de åtgärder som Riksbanken redovisat i denna skrivelse och medger att 30 miljoner kronor får överföras till Stiftelsen


Utskottsberedning: 2002/03:FiU18
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning / redogörelse 2002/03:RB5 (doc, 51 kB)

RB4

Framställning / redogörelse 2002/03:RB4

Förslag till riksdagen 2002/03:RB4 Förlängning av Sveriges deltagande i Internationella valutafondens Nya lånearrangemang, NAB Sammanfattning I en kris som hotar det internationella monetära systemet har Internationella valuta-fonden IMF möjlighet att som kompletterande finansiering av sin utlåning använda två kreditarrangemang,


Utskottsberedning: 2002/03:FiU17
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning / redogörelse 2002/03:RB4 (doc, 972 kB)

RB3

Framställning / redogörelse 2002/03:RB3

Förslag till riksdagen 2002/03:RB3 Framställan om ändring i riksbankslagen Dnr 2002-851 DIR Sammanfattning Riksbanken kommer att införa ett nytt system för insamling av betalningsbalanssta-tistik den 1 januari 2003 som medför att vissa bestämmelser i lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank riksbankslagen blir inaktuella


Utskottsberedning: 2002/03:FiU12
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2002/03:RB3 (doc, 2272 kB)

RB2

Framställning / redogörelse 2002/03:RB2

Förslag till riksdagen 2002/03:RB2 Fullmäktiges i Riksbanken förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2002 m.m. Förslag till vinstdisposition för år 2002 Riksbanken har för räkenskapsåren 2000 och 2001 levererat in vinstmedel beräknade i enlighet med den princip för beräkning av Riksbankens inleveranser


Utskottsberedning: 2002/03:FiU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning / redogörelse 2002/03:RB2 (doc, 56 kB)

RB1

Framställning / redogörelse 2002/03:RB1

Redogörelse till riksdagen 2002/03:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank Redog. för räkenskapsåret 2002 2002/03:RB1 Enligt 10 kap. 3 lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank lämnar Riksbankens direktion denna redovisning för Riksbankens verksamhet under 2002. Redovisningen lämnas enligt samma lagrum till riksdagen, Riksdagens

2003-01-01

Framställning / redogörelse 2002/03:RB1 (pdf, 999 kB)

RB4

Framställning / redogörelse 2001/02:RB4

Förslag till riksdagen 2001/02:RB4 Framställan om vissa ändringar i regeringsformen 2001/02 RB4 Dnr 01-1176-DIR Sammanfattning I framställan föreslås att en ändring görs i regeringsformen som återställer den möjlighet som fanns före den 1 januari 1999 för riksdagen att uppdra åt Riksban-ken att meddela föreskrifter


Utskottsberedning: 2002/03:KU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning / redogörelse 2001/02:RB4 (doc, 80 kB)

RB3

Framställning / redogörelse 2001/02:RB3

Förslag till riksdagen 2001/02:RB3 Överföring av det historiska bruksområdet vid Tumba Bruk till en kulturstiftelse 2001/02 RB3 Dnr 01-1175-DI Sammanfattning I samband med försäljningen av AB Tumba Bruk har Riksbanken för avsikt att låta det helägda bolaget Tumba Bruk bilda en kul-turstif-telse och i samband därmed


Utskottsberedning: 2001/02:FiU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Framställning / redogörelse 2001/02:RB3 (doc, 79 kB)

RB2

Framställning / redogörelse 2001/02:RB2

Förslag till riksdagen 2001/02:RB2 Fullmäktiges i Riksbanken förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2001 m.m. Förslag till disposition av Riksbankens vinst frågan om extra utdelningar Riksbankens årliga inleveranser till statsverket har i huvudsak styrts av de riktlinjer som fullmäktige lade


Utskottsberedning: 2001/02:FiU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 4

Framställning / redogörelse 2001/02:RB2 (doc, 79 kB)

RB1

Framställning / redogörelse 2001/02:RB1

Redogörelse till riksdagen 2001/02:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank Redog. för räkenskapsåret 2001 2001/02:RB1 Enligt 10 kap. 3 lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank lämnar Riksbankens direktion bifogade redovisning för Riksbankens verksamhet under 2001. Redovisningen lämnas enligt samma lagrum till riksdagen,

Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2001/02:RB1 (pdf, 751 kB)

RB4

Framställning / redogörelse 2000/01:RB4

Förslag till riksdagen 2000/01:RB4 Framställan om medgivande för Riksbanken att delta i finansiering av Internationella valutafondens IMF:s mjuka utlåning 2000/01 RB4 Dnr 01-761-DIR Sammanfattning IMF:s mjuka utlåning avser endast de fattigaste medlemsländerna. Finansieringen sker via frivilliga lån och gåvor till IMF


Utskottsberedning: -2001/02:FiU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 2000/01:RB4 (doc, 84 kB)

RB3

Framställning / redogörelse 2000/01:RB3

Förslag till riksdagen 2000/01:RB3 Fullmäktiges i Riksbanken förslag om ändring i lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank 2000/01 RB3 Sammanfattning Den nya lagstiftningen för Riksbanken har nu varit i kraft i snart två år. Bland annat regleras i denna att direktionen i Riksbanken skall bestå av sex ledamöter. Fullmäktige


Utskottsberedning: -2000/01:FiU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Framställning / redogörelse 2000/01:RB3 (doc, 81 kB)

RB2

Framställning / redogörelse 2000/01:RB2

Förslag till riksdagen 2000/01:RB2 Fullmäktiges i Riksbanken förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2000 m.m. 2000/01 RB2 Förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2000 Inför fullmäktiges beslut om förslag till vinstdisposition våren 2000 genomförde direktionen en utredning


Utskottsberedning: -2000/01:FiU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

RB1

Framställning / redogörelse 2000/01:RB1

Förslag till riksdagen 2000/01:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank 2000/01 RB1 Enligt 10 kap. 3 lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank lämnar Riksbankens direktion bifogade redovisning för Riksbankens verksamhet under 2000. Redovisningen lämnas enligt samma lagrum till riksdagen, Riksdagens revisorer och riksbanksfullmäktige.

2001-01-01

Framställning / redogörelse 2000/01:RB1 (doc, 227 kB)

RB2

Framställning / redogörelse 1999/2000:RB2

Förslag till riksdagen 1999/2000:RB2 Fullmäktiges i Riksbanken förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 1999 m.m. 1999/2000 RB2 Dnr 2000-268-DIR Förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 1999 Fullmäktige i Sveriges riksbank har i enlighet med 10 kap. 3 lagen 1988:1385 om


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1999/2000:RB2 (doc, 82 kB)

RB1

Framställning / redogörelse 1999/2000:RB1

Redogörelse till riksdagen 1999/2000:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 1999 1999/2000:RB1 Enligt 10 kap. 3 lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank lämnar Riksbankens direktion bifogade redovisning för Riksbankens verksamhet under 1999. Redovisningen lämnas enligt samma lagrum till riksdagen,

2000-01-01

RB2

Framställning / redogörelse 1998/99:RB2

Förslag till riksdagen 1998/99:RB2 Fullmäktiges i Riksbanken förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 1998 m.m. 1998/99 RB2 Dnr 99-382-DIR Förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 1998 Fullmäktige i Sveriges riksbank har i enlighet med 10 kap. 3 lagen 1988:1385 om Sveriges


Utskottsberedning: -1998/99:FiU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1998/99:RB2 (doc, 76 kB)

RB1

Framställning / redogörelse 1998/99:RB1

Redogörelse till riksdagen 1998/99:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank för år 1998 m.m. 1998/99 RB1 Enligt 10 kap. 3 lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank avger Riksban-kens direktion bifogade redovisning av Riksbankens verksamhet under 1998. Vissa beslut, som fullmäktige fattat under året, presenteras i årsredovis-ningen.

1999-01-01

Framställning / redogörelse 1998/99:RB1 (doc, 338 kB)

Framställning / redogörelse 1996/97:RB3

Redogörelse till riksdagen 1996/97:RB3 Sveriges deltagande i Internationella valutafondens nya lånearrangemang New Arrangements to Borrow, NAB Redog. 1996/97:RB3 1997-02-20 Dnr 97-554-DIR Sveriges deltagande i Internationella valutafondens nya lånearrangemang New Arrangements to Borrow, NAB 1 Bakgrund 1.1 Allmänt

1997-01-01

Framställning / redogörelse 1996/97:RB3 (pdf, 179 kB)