Dokument & lagar (189 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:1402 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 6 september Fråga 1999/2000:1402 av Rolf Gunnarsson m till näringsminister Björn Rosengren om regionalt företagsstöd Många enskilda och många företag drabbades hårt av sommarens översvämningar. Ett av de företag som drabbades hårt var Clausen Såg AB i Enviken, Falu kommun. Skadorna för företaget uppgår till 23

Inlämnad: 2000-09-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1393 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 1 september Fråga 1999/2000:1393 av Sven-Erik Sjöstrand v till näringsminister Björn Rosengren om arbetsmarknadspolitiska insatser i kriskommuner Stora delar av Sverige skapar nu fler arbetstillfällen. Men i min hemkommun Perstorp erhölls ett mycket dystert besked för några veckor sedan. Kommunens största företag

Inlämnad: 2000-09-01 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1362 av Åkerhielm, Anna (m)

den 28 augusti Fråga 1999/2000:1362 av Anna Åkerhielm m till socialminister Lars Engqvist om platser på SIS-institutioner Sedan 1998 har Helsingborgs stad noterat och påtalat ökade svårigheter att få tillgång till plats på s.k. 12-hem i södra Sverige. Våren 1999 togs kontakt med såväl Socialstyrelsen som Socialdepartementet

Inlämnad: 2000-08-28 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1361 av Åkerhielm, Anna (m)

den 28 augusti Fråga 1999/2000:1361 av Anna Åkerhielm m till näringsminister Björn Rosengren om Ängelholm-Helsingborgs flygplats I en nyligen publicerad årlig rapport från Luftfartsverket får Ängelholm-Helsingborgs flygplats bottenbetyg. Både resande och piloter har intervjuats. De resande klagar på dålig allmänservice

Inlämnad: 2000-08-28 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1346 av Lindblad, Göran (m)

den 24 augusti Fråga 1999/2000:1346 av Göran Lindblad m till statsminister Göran Persson om Nordiska rådet Jag har precis bevistat en konferens om de nordiska välfärdsstaterna i Nordiska rådets regi. Avslutningsvis hölls en paneldebatt där ledande regeringsföreträdare från vart och ett av de fem medlemsländerna svarade

Inlämnad: 2000-08-24 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1340 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 22 augusti Fråga 1999/2000:1340 av Rolf Gunnarsson m till näringsminister Björn Rosengren om omflyttningar av statliga jobb Nu ska tydligen karusellen med omflyttning av statliga jobb åter dras i gång av regeringen. Vi kunde på måndagen läsa och höra om att statsrådet varit i sitt hemlän Norrbotten och lovat ut

Inlämnad: 2000-08-22 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1331 av Wisberg, Carlinge (v)

den 18 augusti Fråga 1999/2000:1331 av Carlinge Wisberg v till socialminister Lars Engqvist om tandvård för barn hotad Nu verkar det som om även tandvården för barn är hotad. I Örebro tänker folktandvården spara in 1,5 miljoner genom att skjuta fram behandlingar till nästa år. Detta innebär att ett hål i tänderna som

Inlämnad: 2000-08-18 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1322 av Backman, Jan (m)

den 16 augusti Fråga 1999/2000:1322 av Jan Backman m till näringsminister Björn Rosengren om Teracoms departementstillhörighet Av den nyligen till riksdagsledamöterna utdelade regeringens skrivelse 1999/2000:150 2000 års redogörelse för företag med statligt ägande framgår att staten har ägarintressen i tre företag

Inlämnad: 2000-08-16 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1313 av René, Inger (m)

den 16 augusti Fråga 1999/2000:1313 av Inger René m till näringsminister Björn Rosengren om rederinäringens nedläggningar För två månader sedan frågade jag näringsministern angående rederinäringen och det underläge svenska rederier hamnat i jämfört med danska och tyska rederier när det gäller skatteuttag. Svaret blev

Inlämnad: 2000-08-14 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1321 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 15 augusti Fråga 1999/2000:1321 av Rolf Gunnarsson m till näringsminister Björn Rosengren om ersättningsjobb till Falun Dalaregementet är mer eller mindre avvecklat detta efter beslut av en majoritet i riksdagen. Mycket snabbt, då beslutet var på gång, kom regeringen med beskedet att den skulle ordna ersättningsjobb

Inlämnad: 2000-08-15 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1293 av Ekendahl, Maud (m)

den 8 augusti Fråga 1999/2000:1293 av Maud Ekendahl m till näringsminister Björn Rosengren om skälig ersättning till markägare Inte alltför sällan är företag, såväl offentliga som privata, i behov av att göra intrång på marker. För närvarande sker bredbandsdragningar på åtskilliga håll i landet. Enligt nuvarande lagstiftning,

Inlämnad: 2000-08-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1286 av Adolfsson, Berit (m)

den 7 augusti Fråga 1999/2000:1286 av Berit Adolfsson m till justitieminister Laila Freivalds om sjösäkerhet genom samverkan mellan myndigheter Utmed våra kuster uppehåller sig mycket människor sommartid. Olyckor och incidenter inträffar dygnet runt och med mänskligt lidande och stora materiella förluster som följd.

Inlämnad: 2000-08-07 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1274 av Olsson, Kent (m)

den 3 augusti Fråga 1999/2000:1274 av Kent Olsson m till näringsminister Björn Rosengren om utbyggnaden av E 6:an I samband med att näringsministern under juli månad åkte längs E 6 blev statsrådet intervjuad i Bohusläningen den 12 juli om när E 6 uppnått motorvägsstandard längs hela sträckningen fram till norska gränsen.

Inlämnad: 2000-08-03 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1258 av Wisberg, Carlinge (v)

den 28 juli Fråga 1999/2000:1258 av Carlinge Wisberg v till socialminister Lars Engqvist om lobotomerades situation Vid universiteten i Norrland har tre forskare genomfört en pilotstudie över de 118 fall av lobotomering som utfördes åren 19471955 vid Umedalens mentalsjukhus. Totalt i landet genomfördes 4 500 operationer

Inlämnad: 2000-07-31 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1256 av Norinder, Patrik (m)

den 28 juli Fråga 1999/2000:1256 av Patrik Norinder m till näringsminister Björn Rosengren om återuppbyggnaden med anledning av översvämningarna i södra Norrland Översvämningen i södra Norrland under sommaren förorsakade stora materiella skador. Ett omfattande återuppbyggnadsarbete måste nu ta vid i de kommuner i södra

Inlämnad: 2000-07-31 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1253 av Wisberg, Carlinge (v)

den 26 juli Fråga 1999/2000:1253 av Carlinge Wisberg v till socialminister Lars Engqvist om kreditförfrågan före tandvård Förra året i Almedalen hörde jag socialministern tala om att tandvård skulle omfattas av sjukvårdens högkostnadsskydd. Under valrörelsen, och även i andra sammanhang, har statsministern uttalat

Inlämnad: 2000-07-27 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1245 av Lindblad, Göran (m)

den 24 juli Fråga 1999/2000:1245 av Göran Lindblad m till näringsminister Björn Rosengren om typgodkända fordon Enligt typgodkännandedirektiven för två- och trehjuliga motorfordon skulle medlemsländerna införa möjligheten att typgodkänna sådana fordon enligt gemensamma regler senast den 17 juni 1999. Fr.o.m. detta

Inlämnad: 2000-07-24 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1237 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 21 juli Fråga 1999/2000:1237 av Sven-Erik Sjöstrand v till näringsminister Björn Rosengren om rehabiliteringsresurser För många människor med bl.a. rörelsehinder har Arbetsmarknadsinstitutet i Vejbystrand utanför Ängelholm inneburit ett nytt hopp för framtiden. Rehabiliteringen vid institutet och möjligheten att

Inlämnad: 2000-07-24 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1231 av Hansson, Roy (m)

den 20 juli Fråga 1999/2000:1231 av Roy Hansson m till näringsminister Björn Rosengren om snabbfärja till Gotland Ett sent beslut 1999 innebar en utökad tidtabell för snabbfärjan mellan Gotland och fastlandet för hösten 1999 och år 2000. Det var bra. Vid en interpellationsdebatt den 8 februari år 2000, där arbetstillfällen

Inlämnad: 2000-07-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1220 av Olsson, Rolf (v)

den 18 juli Fråga 1999/2000:1220 av Rolf Olsson v till socialminister Lars Engqvist om konsultmedverkan inom socialtjänsten I alltfler kommuner har det blivit vanligt att socialtjänstutredningar läggs ut på privata konsulter och bolag. De gör utredningar och lämnar förslag till åtgärder som socialtjänsten använder

Inlämnad: 2000-07-19 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)