Dokument & lagar (4 träffar)

Motion 1999/2000:K251 av Johan Lönnroth m.fl. (v, s, fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:K251 av Lönnroth, Johan v Adelns avskaffande I Nationalencykopedin 1989 kan man i en artikel under uppslagsordet Adel, läsa bl. a. följande: Enligt nu gällande författning från 1975 utgör adeln en av staten erkänd offentligrättslig korporation vars verksamhet styrs av 1866 ars riddarhusordning.


Utskottsberedning: -2000/01:KU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So212 av Maud Ekendahl m.fl. (m, s, fp, mp, c, v, kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:So212 av Ekendahl, Maud m Bidrag för hiv, aids I Sverige finns drygt 5 000 registrerade hivinfekterade personer. Det finns ett stort antal ideella föreningar och ungdomsmottagningar som aktivt driver det förebyggande arbete som ska förhindra att fler personer drabbas. Lika viktiga


Utskottsberedning: -1999/2000:SoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:U620 av Andre vice talman Eva Zetterberg m.fl. (v, fp, c, s, mp, kd, m)

Motion till riksdagen 1999/2000:U620 av Zetterberg, Eva v Demokrati och mänskliga rättigheter i Iran 1 Inledning För något mer än två år sedan genomfördes i Iran ett presidentval, vars utgång väckte stor uppmärksamhet och även vissa förhoppningar om positiva förändringar i landet förhoppningar om större respekt för


Utskottsberedning: --------1999/2000:SfU11 1999/2000:UU11
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T815 av Gunnel Wallin m.fl. (c, s, v, fp, m, kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:T815 av Wallin, Gunnel c Järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör Öresundsbron är snart färdig att tas i bruk, den ska invigas sommaren år 2000, då finns en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark. Enligt vår mening är förbindelsen mellan Danmark och Sverige inte komplett,


Utskottsberedning: -2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation