Dokument & lagar (355 träffar)

Interpellation 2018/19:238 av Amineh Kakabaveh (V)

Interpellation 2018/19:238 De osynliggjorda utlandsfödda kvinnorna av Amineh Kakabaveh V till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Det har gjorts utredningar och skrivits rapporter, men inte många, om unga tjejer och killar vars frihet begränsas av hederskultur. På senare tid: Gift mot sin vilja av Ungdomsstyrelsen

Inlämnad: 2019-05-14 Svarsdatum: 2019-05-29 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2018/19:238 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 135 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: De osynliggjorda utlandsfödda kvinnorna

Skriftlig fråga 2018/19:608 av Ulla Andersson (V)

Fråga 2018/19:608 Människor som slussas mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen av Ulla Andersson V till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Många människor slussas från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen när de nekas att få sin sjukpenning förlängd. När de skriver in sig hos Arbetsförmedlingen hamnar

Inlämnad: 2019-05-02 Svarsdatum: 2019-05-15 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2018/19:608 av Ulla Andersson (V) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2018/19:187 av Amineh Kakabaveh (V)

Interpellation 2018/19:187 Invandrarkvinnors situation på arbetsmarknaden av Amineh Kakabaveh V till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Många kvinnor som har kommit till Sverige är från länder med starkt patriarkala strukturer och hedersnormer länder där kvinnor och flickor inte sällan under otillbörliga påtryckningar

Inlämnad: 2019-04-11 Svarsdatum: 2019-04-26 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2018/19:187 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 144 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Invandrarkvinnors situation på arbetsmarknaden

Skriftlig fråga 2017/18:634 av Ali Esbati (V)

Fråga 2017/18:634 Falska skyddskommittéer av Ali Esbati V till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Enligt nuvarande lagstiftning har regionala skyddsombud RSO rätt att komma in och företräda de anställda på ett företag där facket har medlemmar och där det inte finns någon skyddskommitté. Om det finns

Inlämnad: 2018-01-23 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:634 av Ali Esbati (V) (pdf, 107 kB)

Interpellation 2017/18:319 av Ali Esbati (V)

Interpellation 2017/18:319 Bemanningsföretag av Ali Esbati V till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Sverige har i dag en av de mest arbetsgivarvänliga regleringarna inom OECD när det gäller möjligheten att anlita bemanningsföretag för inhyrning av arbetskraft. För den flexibiliteten betalar arbetstagarna

Inlämnad: 2018-01-15 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2017/18:319 av Ali Esbati (V) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bemanningsföretag

Skriftlig fråga 2017/18:330 av Ali Esbati (V)

Fråga 2017/18:330 Krav på kollektivavtal vid anställningar med lönebidrag av Ali Esbati V till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Subventionerade anställningar, såsom lönebidrag, utgör viktiga delar i en aktiv arbetsmarknadspolitik där arbetslösa och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt

Inlämnad: 2017-11-24 Svarsdatum: 2017-12-06 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:330 av Ali Esbati (V) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1332 av Ali Esbati (V)

Fråga 2016/17:1332 Arbetsförmedlingens hantering av sanktioner mot personer med aktivitetsstöd av Ali Esbati V till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen IAF har granskat Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket vid utredning och beslut när det kan antas

Inlämnad: 2017-05-03 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1332 av Ali Esbati (V) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:247 av Ali Esbati (V)

Interpellation 2016/17:247 Kontrollregim för arbetslösa och företag av Ali Esbati V till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Tidningen Dagens Arbete uppmärksammar i en angelägen granskning den 23 januari den stora obalans som finns i kontroll av och sanktioner mot arbetslösa respektive de företag

Inlämnad: 2017-01-24 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:247 av Ali Esbati (V) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kontrollregim för arbetslösa och företag

Skriftlig fråga 2015/16:1318 av Jenny Bengtsson (V)

Fråga 2015/16:1318 Skydd av sysselsättningsgraden av Jenny Bengtsson V till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Det anställningsskydd som i dag finns i lagen om anställningsskydd LAS skyddar anställningen som sådan i arbetsbristsituationer genom turordningsregler och återanställningsrätt. Däremot

Inlämnad: 2016-06-02 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1318 av Jenny Bengtsson (V) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1317 av Jenny Bengtsson (V)

Fråga 2015/16:1317 Fackföreningarnas rätt att inhämta information kontra skyddet av den personliga integriteten av Jenny Bengtsson V till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S I Sverige finns i huvudsak ingen allmän lagstiftning om arbets- och anställningsvillkor. Detta regleras i stället genom kollektivavtal

Inlämnad: 2016-06-02 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1317 av Jenny Bengtsson (V) (pdf, 95 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1281 av Karin Rågsjö (V)

Fråga 2015/16:1281 Bemanningsföretag inom vården av Karin Rågsjö V till Statsrådet Gabriel Wikström S Bemanningsföretag används tyvärr allt oftare inom vården. Faktum är att år 2011 lade landstingen och regionerna 2,45 miljarder kronor på inhyrd personal. Året därpå presenterade Sveriges Kommuner och Landsting en handlingsplan

Inlämnad: 2016-05-25 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1281 av Karin Rågsjö (V) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1116 av Ali Esbati (V)

Fråga 2015/16:1116 Medlingsinstitutets lönestatistik av Ali Esbati V till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S För att den svenska lönebildningsmodellen med starka och självständiga partsorganisationer ska fungera väl krävs bland annat lönestatistik av god kvalitet. De i skrivande stund pågående avtalsförhandlingarna

Inlämnad: 2016-04-14 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1116 av Ali Esbati (V) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:532 av Ali Esbati (V)

Interpellation 2015/16:532 Samhalls utveckling av Ali Esbati V till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Samhall sorterar bort de svagare till en osäker tillvaro där de i bästa fall hamnar på kommunens dagligverksamhet.Så säger Thomas Jansson, förbundsordförande i Fub, Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning,

Inlämnad: 2016-04-06 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:532 av Ali Esbati (V) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Samhalls utveckling

Interpellation 2015/16:47 av Amineh Kakabaveh (V)

Interpellation 2015/16:47 Barnarbetet i världen av Amineh Kakabaveh V till Utrikesminister Margot Wallström S Under 2000-talet har det hållits två viktiga internationella konferenser om barnarbetet i världen. Den ena ägde rum i Haag 2010, den andra i Brasilia 2013. Vid konferensen i Haag antogs en färdplan för att uppnå

Inlämnad: 2015-10-06 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:47 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Barnarbetet i världen

Interpellation 2014/15:301 av Amineh Kakabaveh (V)

Interpellation 2014/15:301 Invandrade kvinnors situation på arbetsmarknaden av Amineh Kakabaveh V till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Det är hög tid att uppmärksamma invandrade kvinnors situation på arbetsmarknaden. Kvinnor som kategoriseras som invandrare har länge osynliggjorts och diskriminerats på den svenska

Inlämnad: 2015-02-16 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:301 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 102 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Invandrade kvinnors situation på arbetsmarknaden

Interpellation 2014/15:271 av Jonas Sjöstedt (V)

Interpellation 2014/15:271 Anställningsvillkor och trygghet för löntagarna vid upphandling av Jonas Sjöstedt V till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S I Region Östergötland ska delar av busstrafiken upphandlas på nytt. Minst 300 chaufförer är direkt berörda av denna upphandling. Samtliga chaufförer kommer nu att

Inlämnad: 2015-02-06 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:271 av Jonas Sjöstedt (V) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Anställningsvillkor och trygghet för löntagarna vid upphandling

Skriftlig fråga 2014/15:205 av Ali Esbati (V)

Fråga 2014/15:205 Regeringens arbete mot kränkande särbehandling, trakasserier och mobbning i arbetslivet av Ali Esbati V till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Många far illa i arbetslivet på grund av kränkande särbehandling, trakasserier eller mobbning utan att detta leder till åtgärder. Dagens regelverk fungerar

Inlämnad: 2015-02-06 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:205 av Ali Esbati (V) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2014/15:212 av Ali Esbati (V)

Interpellation 2014/15:212 Medlingsinstitutets nya uppdrag av Ali Esbati V till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Genom ett regeringsbeslut den 22 december 2014 har Medlingsinstitutet fått ett nytt uppdrag som rör löneskillnader mellan kvinnor och män. Vänsterpartiet har under lång tid efterlyst ändringar som gör

Inlämnad: 2015-01-19 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:212 av Ali Esbati (V) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Medlingsinstitutets nya uppdrag

Interpellation 2014/15:210 av Ali Esbati (V)

Interpellation 2014/15:210 Anställningsformen allmän visstid av Ali Esbati V till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Den svenska arbetsmarknaden har de senaste decennierna förändrats kraftigt. Många av de strukturella förändringarna har inneburit en försvagning av arbetarkollektivets styrka. Särskilt kan man se att

Inlämnad: 2015-01-19 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:210 av Ali Esbati (V) (pdf, 86 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Anställningsformen allmän visstid

Skriftlig fråga 2013/14:661 av Hans Linde (V)

Fråga 2013/14:661 Sveriges export av krigsmateriel till Thailand av Hans Linde V till Utrikesminister Carl Bildt M Den 22 maj i år genomförde militären i Thailand en kupp där den avsatte en demokratiskt vald regering. Militärjuntan som nu styr landet har gripit politiker och förbjudit demonstrationer. Thailand var i fjol

Inlämnad: 2014-06-04 Besvarare: Ewa Björling (M)

Skriftlig fråga 2013/14:661 av Hans Linde (V) (pdf, 96 kB)