Dokument & lagar (14 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:1403 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 13 april Fråga 2004/05:1403 av Sven-Erik Sjöstrand v till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om Statens energimyndighet De bolag som har ett ansvar för kraftnäten i Sverige har fått mycket berättigad kritik för sitt sätt att sköta kraftledningarna i landet. Bolagen har gjort stora vinster utan att omsätta dessa

Inlämnad: 2005-04-13 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1367 av Sjöstrand , Sven-Erik (v)

den 19 juni Fråga 2001/02:1367 av Sven-Erik Sjöstrand v till statsrådet Mona Sahlin om isocyanatforskning Det finns en stor oro hos många fackliga organisationer kring isocyantforskningen. LO-ledningen, förbundsledningar som Industrifacket, Metall och nu senast Byggnads kongress kräver att isocyanatforskningen räddas.

Inlämnad: 2002-06-19 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2000/01:909 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 16 mars Fråga 2000/01:909 av Sven-Erik Sjöstrand v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om EU:s bidrag till UNHCR:s finansiering FN:s flyktingorgan UNHCR har svåra ekonomiska problem och kommer inom kort att tvingas göra sig av med 20 av sin personal. Detta kommer givetvis att få mycket allvarliga negativa konsekvenser

Inlämnad: 2001-03-16 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:395 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 7 december Fråga 2000/01:395 av Sven-Erik Sjöstrand v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om flyktingar från strider i Kongo-Kinshasa När flyktingsituationer uppstår i större omfattning är behovet av biståndsinsatser mer uppenbart. I de flesta fall i tredje världen tar flyktingar sin tillflykt till grannländer.

Inlämnad: 2000-12-07 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:298 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 24 november Fråga 2000/01:298 av Sven-Erik Sjöstrand v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om transportföretags ansvar för passagerare utan korrekta resehandlingar Vid EU:s rådsmöte den 30 november den 1 december ska politisk överenskommelse uppnås om Frankrikes direktivförslag om straff för transportörer som medför

Inlämnad: 2000-11-24 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Interpellation 2000/01:131 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 22 november Interpellation 2000/01:131 av Sven-Erik Sjöstrand v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om Dublinkonventionen Vänsterpartiet röstade 1997 i riksdagen emot ratificeringen av Dublinkonventionen. En outtalad förutsättning för konventionen var antagandet att en asylansökan leder till samma beslut i alla

Inlämnad: 2000-11-22 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Interpellation 2000/01:96 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 7 november Interpellation 2000/01:96 av Sven-Erik Sjöstrand v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om EU:s immigrationsregler EU bygger murarna allt högre mot omvärlden för att stänga ute människor på flykt undan förföljelse och tortyr. Den första byggstenen i muren runt Fästning Europa utgörs av visumkrav. I Schengensamarbetet

Inlämnad: 2000-11-08 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:77 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 17 oktober Fråga 2000/01:77 av Sven-Erik Sjöstrand v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om bötesansvar för transportörer Den franska regeringen har i egenskap av EU:s ordförandeland lagt fram ett förslag till direktiv som innebär att samtliga EU:s medlemsstater förpliktas införa bötesstraff uppgående till minst

Inlämnad: 2000-10-17 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:76 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 17 oktober Fråga 2000/01:76 av Sven-Erik Sjöstrand v till justitieminister Thomas Bodström om kriminalisering av organisationer som gömmer flyktingar Frankrike har i egenskap av EU:s ordförandeland lagt fram ett förslag till rambeslut för bekämpande av hjälp till olaglig inresa till och olaglig vistelse på EU-territorium.

Inlämnad: 2000-10-17 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1071 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 31 maj Fråga 1999/2000:1071 av Sven-Erik Sjöstrand v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om återtagandeavtal Vid sammanträdet med riksdagens EU-nämnd den 26 maj försäkrade statssekreterare Gun-Britt Andersson att det i EU-arbetet med återtagandeavtal inte diskuteras kopplingar mellan tredjelandsberedskap att teckna

Inlämnad: 2000-05-31 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:842 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 18 april Fråga 1999/2000:842 av Sven-Erik Sjöstrand v till socialminister Lars Engqvist om försäljning av tobak till minderåriga Att sälja tobak till minderåriga är straffbart och detta bör de flesta veta om, speciellt affärsinnehavarna. För en klass i Ängelholm stod det snart klart att det var mycket vanligt att

Inlämnad: 2000-04-18 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:826 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 13 april Fråga 1999/2000:826 av Sven-Erik Sjöstrand v till statsrådet Mona Sahlin om isocyanatforskningen En forskargrupp vid Lunds universitet har under en längre tid varit verksam med isocyanatforskning. Denna grupp tillhör de ledande inom forskningen och gruppen har bl.a. utvecklat nya mätmetoder vad gäller

Inlämnad: 2000-04-13 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:88 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

Fråga 1998/99:88 av Sven-Erik Sjöstrand v till näringsministern om den svenska arbetsmiljölagstiftningen den 20 november Stora delar av den svenska arbetsmiljölagstiftningen är i farozonen efter ett förslag till dom i EG-domstolen som hotar alla EU-länders arbetsmiljölagstiftning och som går längre än EU:s minimikrav.

Inlämnad: 1998-11-20 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:87 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

Fråga 1998/99:87 av Sven-Erik Sjöstrand v till försvarsministern om Ravlunda skjutfält den 20 november Under våren och sommaren 1998 har frågan om Ravlunda skjutfält och problemen med skjutfältsbuller och miljöprövning för skjutfältet uppmärksammats. Enligt uppgift har krigsmakten krävt att kommunernas planering bör

Inlämnad: 1998-11-20 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)