Dokument & lagar (131 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:1362 av Åkerhielm, Anna (m)

den 28 augusti Fråga 1999/2000:1362 av Anna Åkerhielm m till socialminister Lars Engqvist om platser på SIS-institutioner Sedan 1998 har Helsingborgs stad noterat och påtalat ökade svårigheter att få tillgång till plats på s.k. 12-hem i södra Sverige. Våren 1999 togs kontakt med såväl Socialstyrelsen som Socialdepartementet

Inlämnad: 2000-08-28 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1346 av Lindblad, Göran (m)

den 24 augusti Fråga 1999/2000:1346 av Göran Lindblad m till statsminister Göran Persson om Nordiska rådet Jag har precis bevistat en konferens om de nordiska välfärdsstaterna i Nordiska rådets regi. Avslutningsvis hölls en paneldebatt där ledande regeringsföreträdare från vart och ett av de fem medlemsländerna svarade

Inlämnad: 2000-08-24 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1331 av Wisberg, Carlinge (v)

den 18 augusti Fråga 1999/2000:1331 av Carlinge Wisberg v till socialminister Lars Engqvist om tandvård för barn hotad Nu verkar det som om även tandvården för barn är hotad. I Örebro tänker folktandvården spara in 1,5 miljoner genom att skjuta fram behandlingar till nästa år. Detta innebär att ett hål i tänderna som

Inlämnad: 2000-08-18 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1330 av Arvidsson, Eva (s)

den 17 augusti Fråga 1999/2000:1330 av Eva Arvidsson s till socialminister Lars Engqvist om invandrade läkare Vi har brist på läkare i Sverige och myndigheterna planerar att importera tyska läkare. I dag finns det nästan 300 personer med utländsk bakgrund som har en läkarexamen från sitt hemland. För att arbeta som

Inlämnad: 2000-08-17 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1318 av Fransson, Sonja (s)

den 15 augusti Fråga 1999/2000:1318 av Sonja Fransson s till socialminister Lars Engqvist om LSS-lagen Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har flera allvarliga brister anser Socialstyrelsen. Den pekar bl.a. på att personalen inom LSS-omsorgen saknar skyldighet att slå larm om övergrepp eller

Inlämnad: 2000-08-15 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1305 av Ekholm, Berndt (s)

den 10 augusti Fråga 1999/2000:1305 av Berndt Ekholm s till utrikesminister Anna Lindh om import av produkter från israeliska bosättningar på ockuperade palestinska områden EU:s associeringsavtal med Israel innefattar också ett avtal om handel under förmånsvillkor. Detta avtal gäller mellan EG, EU:s medlemsländer och

Inlämnad: 2000-08-10 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1258 av Wisberg, Carlinge (v)

den 28 juli Fråga 1999/2000:1258 av Carlinge Wisberg v till socialminister Lars Engqvist om lobotomerades situation Vid universiteten i Norrland har tre forskare genomfört en pilotstudie över de 118 fall av lobotomering som utfördes åren 19471955 vid Umedalens mentalsjukhus. Totalt i landet genomfördes 4 500 operationer

Inlämnad: 2000-07-31 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1253 av Wisberg, Carlinge (v)

den 26 juli Fråga 1999/2000:1253 av Carlinge Wisberg v till socialminister Lars Engqvist om kreditförfrågan före tandvård Förra året i Almedalen hörde jag socialministern tala om att tandvård skulle omfattas av sjukvårdens högkostnadsskydd. Under valrörelsen, och även i andra sammanhang, har statsministern uttalat

Inlämnad: 2000-07-27 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1220 av Olsson, Rolf (v)

den 18 juli Fråga 1999/2000:1220 av Rolf Olsson v till socialminister Lars Engqvist om konsultmedverkan inom socialtjänsten I alltfler kommuner har det blivit vanligt att socialtjänstutredningar läggs ut på privata konsulter och bolag. De gör utredningar och lämnar förslag till åtgärder som socialtjänsten använder

Inlämnad: 2000-07-19 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1218 av Järrel, Henrik S (m)

den 17 juli Fråga 1999/2000:1218 av Henrik S Järrel m till socialminister Lars Engqvist om patientförsäkring I medierna förekommer emellanåt nu senast i en repris av TV 3-programmet Folkhemmet härom veckan uppgifter och reportage om att patienter som råkat ut för felbehandlingar inom sjukvården möter stora svårigheter

Inlämnad: 2000-07-18 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1185 av Tolgfors, Sten (m)

den 4 juli Fråga 1999/2000:1185 av Sten Tolgfors m till utrikesminister Anna Lindh om Kina och kärnvapenteknologi Enligt amerikanska underrättelsekällor hjälper Kina Pakistan med utvecklandet av strategiska robotar som kan bära kärnvapen. Enligt rapporterna har Kina trappat upp exporten av specialstål, ledningssystem

Inlämnad: 2000-07-04 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1182 av Tolgfors, Sten (m)

den 3 juli Fråga 1999/2000:1182 av Sten Tolgfors m till socialminister Lars Engqvist om informationsspridning om hiv/aids Hiv/aids är ett av de största och allvarligaste problem världen står inför. Infektionen kan drabba vem som helst som är oförsiktig, samt miljoner av de barn som föds av hivsmittade mödrar. Sjukdomen

Inlämnad: 2000-07-04 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1145 av Segelström, Inger (s)

den 19 juni Fråga 1999/2000:1145 av Inger Segelström s till försvarsminister Björn von Sydow om försäljningen av Bofors Trots en växande insikt världen över att militärt våld sällan är ett användbart politiskt verktyg, fortsätter de militära rustningarna. S-kvinnor anser att fortsatta militära rustningar är fullständigt

Inlämnad: 2000-06-19 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1098 av Wegendal, Lars (s)

den 8 juni Fråga 1999/2000:1098 av Lars Wegendal s till socialminister Lars Engqvist om vårdköerna Att vi på nytt i Sverige ska behöva få läsa att det kan bli möjligt att köpa tid för operation. I detta fall gäller det Akademiska sjukhuset i Uppsala, där man skulle få slippa stå i kö genom att betala det fulla priset

Inlämnad: 2000-06-09 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1094 av Ekendahl, Maud (m)

den 8 juni Fråga 1999/2000:1094 av Maud Ekendahl m till socialminister Lars Engqvist om narkotikafrågor inför Sveriges EU-ordförandeskap Den 1 januari år 2001 övertar Sverige för första gången ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Ordförandeskapet innebär att leda EU-samarbetet och föra de gemensamma frågorna framåt.

Inlämnad: 2000-06-08 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1058 av Hietala Nordlund, Barbro (s)

den 31 maj Fråga 1999/2000:1058 av Barbro Hietala Nordlund s till socialminister Lars Engqvist om konkurrensutsättning av LSS-verksamhet I flera kommuner genomförs nu konkurrensutsättning och privatisering av verksamheter för bl.a. personer med utvecklingsstörning i en snabb takt, vilket skapar stor oro bland brukarna.

Inlämnad: 2000-05-31 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1055 av Norlander, Göran (s)

den 30 maj Fråga 1999/2000:1055 av Göran Norlander s till socialminister Lars Engqvist om industrikemikalier Industrikemikalierna GBL och butandiol, som används inom industrin och av saneringsföretag, kan vara dödligt farliga eftersom ämnena omvandlas till drogen GHB via kroppens ämnesomsättning. GBL och butandiol

Inlämnad: 2000-05-30 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1054 av Berglund Nilsson, Mona (s)

den 30 maj Fråga 1999/2000:1054 av Mona Berglund Nilsson s till socialminister Lars Engqvist om psykisk ohälsa bland barn och ungdom Förskrivningen av antidepressiva läkemedel till barn och ungdomar har ökat under hela 1990-talet. Det händer fortfarande att sömnmedlet Rohypnol skrivs ut till barn och ungdom, trots

Inlämnad: 2000-05-30 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1041 av Ekendahl, Maud (m)

den 26 maj Fråga 1999/2000:1041 av Maud Ekendahl m till socialminister Lars Engqvist om nya partydroger Uppfinningsrikedomen när det gäller att hitta nya partydroger tycks vara outtömlig. Nu nås vi än en gång av rapporter om nya och livsfarliga partydroger, nämligen GBL och butandiol. Den här gången tycks det inte

Inlämnad: 2000-05-26 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1030 av Adolfsson, Berit (m)

den 25 maj Fråga 1999/2000:1030 av Berit Adolfsson m till socialminister Lars Engqvist om hälsoproblem relaterade till tandfyllningsmaterial Många patienter har hälsoproblem relaterade till tandfyllningsmaterial. Sambandet mellan tandläkarnas åtgärder i munhålan och långsamt debuterande kroniska sjukdomar i övriga

Inlämnad: 2000-05-25 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)