Dokument & lagar (319 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:1402 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 6 september Fråga 1999/2000:1402 av Rolf Gunnarsson m till näringsminister Björn Rosengren om regionalt företagsstöd Många enskilda och många företag drabbades hårt av sommarens översvämningar. Ett av de företag som drabbades hårt var Clausen Såg AB i Enviken, Falu kommun. Skadorna för företaget uppgår till 23

Inlämnad: 2000-09-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1393 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 1 september Fråga 1999/2000:1393 av Sven-Erik Sjöstrand v till näringsminister Björn Rosengren om arbetsmarknadspolitiska insatser i kriskommuner Stora delar av Sverige skapar nu fler arbetstillfällen. Men i min hemkommun Perstorp erhölls ett mycket dystert besked för några veckor sedan. Kommunens största företag

Inlämnad: 2000-09-01 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1366 av Staaf-Igelström, Lisbeth (s)

den 29 augusti Fråga 1999/2000:1366 av Lisbeth Staaf-Igelström s till näringsminister Björn Rosengren om brandsäkerhet på bussar Det stora antalet bränder i bussar väcker oro och utgör ett angeläget trafiksäkerhetsproblem. Enligt uppgift har Bussbranschens riksförbund tillsammans med Bilprovningen utarbetat förslag

Inlämnad: 2000-08-29 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1362 av Åkerhielm, Anna (m)

den 28 augusti Fråga 1999/2000:1362 av Anna Åkerhielm m till socialminister Lars Engqvist om platser på SIS-institutioner Sedan 1998 har Helsingborgs stad noterat och påtalat ökade svårigheter att få tillgång till plats på s.k. 12-hem i södra Sverige. Våren 1999 togs kontakt med såväl Socialstyrelsen som Socialdepartementet

Inlämnad: 2000-08-28 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1361 av Åkerhielm, Anna (m)

den 28 augusti Fråga 1999/2000:1361 av Anna Åkerhielm m till näringsminister Björn Rosengren om Ängelholm-Helsingborgs flygplats I en nyligen publicerad årlig rapport från Luftfartsverket får Ängelholm-Helsingborgs flygplats bottenbetyg. Både resande och piloter har intervjuats. De resande klagar på dålig allmänservice

Inlämnad: 2000-08-28 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1346 av Lindblad, Göran (m)

den 24 augusti Fråga 1999/2000:1346 av Göran Lindblad m till statsminister Göran Persson om Nordiska rådet Jag har precis bevistat en konferens om de nordiska välfärdsstaterna i Nordiska rådets regi. Avslutningsvis hölls en paneldebatt där ledande regeringsföreträdare från vart och ett av de fem medlemsländerna svarade

Inlämnad: 2000-08-24 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1341 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 22 augusti Fråga 1999/2000:1341 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om kostnader för flytt av SWEDINT Enligt riksdagsmajoritetens beslut ska försvarets internationella kommando SWEDINT:s verksamhet flyttas från Almnäs, Södertälje, till Stockholm/Kungsängen. Det talades, i underlaget före

Inlämnad: 2000-08-22 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1340 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 22 augusti Fråga 1999/2000:1340 av Rolf Gunnarsson m till näringsminister Björn Rosengren om omflyttningar av statliga jobb Nu ska tydligen karusellen med omflyttning av statliga jobb åter dras i gång av regeringen. Vi kunde på måndagen läsa och höra om att statsrådet varit i sitt hemlän Norrbotten och lovat ut

Inlämnad: 2000-08-22 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1331 av Wisberg, Carlinge (v)

den 18 augusti Fråga 1999/2000:1331 av Carlinge Wisberg v till socialminister Lars Engqvist om tandvård för barn hotad Nu verkar det som om även tandvården för barn är hotad. I Örebro tänker folktandvården spara in 1,5 miljoner genom att skjuta fram behandlingar till nästa år. Detta innebär att ett hål i tänderna som

Inlämnad: 2000-08-18 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1330 av Arvidsson, Eva (s)

den 17 augusti Fråga 1999/2000:1330 av Eva Arvidsson s till socialminister Lars Engqvist om invandrade läkare Vi har brist på läkare i Sverige och myndigheterna planerar att importera tyska läkare. I dag finns det nästan 300 personer med utländsk bakgrund som har en läkarexamen från sitt hemland. För att arbeta som

Inlämnad: 2000-08-17 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1322 av Backman, Jan (m)

den 16 augusti Fråga 1999/2000:1322 av Jan Backman m till näringsminister Björn Rosengren om Teracoms departementstillhörighet Av den nyligen till riksdagsledamöterna utdelade regeringens skrivelse 1999/2000:150 2000 års redogörelse för företag med statligt ägande framgår att staten har ägarintressen i tre företag

Inlämnad: 2000-08-16 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1313 av René, Inger (m)

den 16 augusti Fråga 1999/2000:1313 av Inger René m till näringsminister Björn Rosengren om rederinäringens nedläggningar För två månader sedan frågade jag näringsministern angående rederinäringen och det underläge svenska rederier hamnat i jämfört med danska och tyska rederier när det gäller skatteuttag. Svaret blev

Inlämnad: 2000-08-14 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1321 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 15 augusti Fråga 1999/2000:1321 av Rolf Gunnarsson m till näringsminister Björn Rosengren om ersättningsjobb till Falun Dalaregementet är mer eller mindre avvecklat detta efter beslut av en majoritet i riksdagen. Mycket snabbt, då beslutet var på gång, kom regeringen med beskedet att den skulle ordna ersättningsjobb

Inlämnad: 2000-08-15 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1318 av Fransson, Sonja (s)

den 15 augusti Fråga 1999/2000:1318 av Sonja Fransson s till socialminister Lars Engqvist om LSS-lagen Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har flera allvarliga brister anser Socialstyrelsen. Den pekar bl.a. på att personalen inom LSS-omsorgen saknar skyldighet att slå larm om övergrepp eller

Inlämnad: 2000-08-15 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1305 av Ekholm, Berndt (s)

den 10 augusti Fråga 1999/2000:1305 av Berndt Ekholm s till utrikesminister Anna Lindh om import av produkter från israeliska bosättningar på ockuperade palestinska områden EU:s associeringsavtal med Israel innefattar också ett avtal om handel under förmånsvillkor. Detta avtal gäller mellan EG, EU:s medlemsländer och

Inlämnad: 2000-08-10 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1300 av Persson, Catherine (s)

den 10 augusti Fråga 1999/2000:1300 av Catherine Persson s till näringsminister Björn Rosengren om konkurrensen inom sjöfartsnäringen Ändrade danska skatteregler hotar svenska sjöanställdas jobb. Arbetsgivare på danskflaggade fartyg behöver inte längre för sina anställda betala sociala avgifter och behöver ej heller

Inlämnad: 2000-08-10 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1293 av Ekendahl, Maud (m)

den 8 augusti Fråga 1999/2000:1293 av Maud Ekendahl m till näringsminister Björn Rosengren om skälig ersättning till markägare Inte alltför sällan är företag, såväl offentliga som privata, i behov av att göra intrång på marker. För närvarande sker bredbandsdragningar på åtskilliga håll i landet. Enligt nuvarande lagstiftning,

Inlämnad: 2000-08-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1286 av Adolfsson, Berit (m)

den 7 augusti Fråga 1999/2000:1286 av Berit Adolfsson m till justitieminister Laila Freivalds om sjösäkerhet genom samverkan mellan myndigheter Utmed våra kuster uppehåller sig mycket människor sommartid. Olyckor och incidenter inträffar dygnet runt och med mänskligt lidande och stora materiella förluster som följd.

Inlämnad: 2000-08-07 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1274 av Olsson, Kent (m)

den 3 augusti Fråga 1999/2000:1274 av Kent Olsson m till näringsminister Björn Rosengren om utbyggnaden av E 6:an I samband med att näringsministern under juli månad åkte längs E 6 blev statsrådet intervjuad i Bohusläningen den 12 juli om när E 6 uppnått motorvägsstandard längs hela sträckningen fram till norska gränsen.

Inlämnad: 2000-08-03 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1258 av Wisberg, Carlinge (v)

den 28 juli Fråga 1999/2000:1258 av Carlinge Wisberg v till socialminister Lars Engqvist om lobotomerades situation Vid universiteten i Norrland har tre forskare genomfört en pilotstudie över de 118 fall av lobotomering som utfördes åren 19471955 vid Umedalens mentalsjukhus. Totalt i landet genomfördes 4 500 operationer

Inlämnad: 2000-07-31 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)