Dokument & lagar (265 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:551 av Nyström, Elizabeth (m)

den 10 februari Fråga 1999/2000:551 av Elizabeth Nyström m till statsrådet Mona Sahlin om regionala partnerskap Det har kommit till min kännedom att regeringen genom att lägga in det nya EFS-rådet i Arbetsmarknadsverket och låta AMS sköta verksamheten som en myndighet under generaldirektör Anders L Jonsson och Anne-Marie

Inlämnad: 2000-02-11 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:550 av Arvidsson, Eva (s)

den 10 februari Fråga 1999/2000:550 av Eva Arvidsson s till näringsminister Björn Rosengren om upphandlingen av kollektivtrafiken Jag är väl medveten om att det är Stockholms läns landsting som har ansvaret för pendeltågstrafiken. Men mot bakgrund av hur skandalöst dåligt den nye entreprenören Citypendeln sköter trafiken

Inlämnad: 2000-02-11 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:549 av Fransson, Sonja (s)

den 10 februari Fråga 1999/2000:549 av Sonja Fransson s till näringsminister Björn Rosengren om körkort för människor med funktionshinder Att ha ett körkort innebär för många människor ett rikare fritidsliv samt underlättar för många att ta sig till och från arbetet. När det gäller människor med funktionshinder vet

Inlämnad: 2000-02-11 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:547 av Fridén , Lennart (m)

den 10 februari Fråga 1999/2000:547 av Lennart Fridén m till socialminister Lars Engqvist om elöverkänslighet Rådet för arbetslivsforskning har regeringens uppdrag att redovisa en forskningsöversikt avseende hälsoeffekter av elektriska och magnetiska fält. Detta uppdrag ska rapporteras i december 2000. Även inom EU

Inlämnad: 2000-02-11 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:537 av Sundell, Ola (m)

den 9 februari Fråga 1999/2000:537 av Ola Sundell m till näringsminister Björn Rosengren om Sveaskog Sveaskogs ordförande har i ett uttalande sagt att Sveaskog AB genom förvärv har för avsikt att utöka sin skogsmarksareal. Målsättningen enligt ordföranden är att fyrdubbla skogsmarksarealen och därmed bli en lika stor

Inlämnad: 2000-02-11 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:523 av Karlsson, Ola (m)

den 9 februari Fråga 1999/2000:523 av Ola Karlsson m till näringsminister Björn Rosengren om Telia Efter TeliaTelenorhaveriet och den uteblivna introduceringen på börsen i vår har medborgarnas IT-företag Telia vingklippts avsevärt. Telia är i ett stort behov av kapital för att kunna utvecklas i takt med de konkurrerande

Inlämnad: 2000-02-10 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:521 av Klockare, Lennart (s)

den 8 februari Fråga 1999/2000:521 av Lennart Klockare s till socialminister Lars Engqvist om preskriptionstid En patient i unga år, exempelvis 34 års ålder, som drabbats av leukemi behandlas med sedvanlig cytostatikabehandling och benmärgstransplantation med blodtransfusion. I samband med behandlingen blir patienten

Inlämnad: 2000-02-10 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:490 av Engström, Marie (v)

den 2 februari Fråga 1999/2000:490 av Marie Engström v till näringsminister Björn Rosengren om åtgärder inom regionalpolitiken Flera länsstyrelser har uppmärksammat att budgetutrymmet för innevarande år krympt. Det handlar om medel för åtgärder inom ramen för den s.k. lilla regionalpolitiken. Det inträffade har inte

Inlämnad: 2000-02-02 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 1999/2000:211 av Westerberg, Per (m)

den 1 februari Interpellation 1999/2000:211 av Per Westerberg m till näringsminister Björn Rosengren om åtgärder för att locka företag och arbetskraft till Sverige Karolinska sjukhuset förlorar en miljard kronor om året på att Astra Zeneca och Pharmacia Upjohn flyttar ut ur landet. Lika mycket riskerar universitet

Inlämnad: 2000-02-01 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:488 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 1 februari Fråga 1999/2000:488 av Rolf Gunnarsson m till näringsminister Björn Rosengren om tillväxtavtalen i Dalarna De tar pengar för ossRubriken finns i en dalatidning i dag den 1 februari. Det är ett socialdemokratiskt kommunalråd och tillika ledamot av länsstyrelsens styrelse som påstår att bl.a. försvarsbeslutet

Inlämnad: 2000-02-01 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:487 av Segelström, Inger (s)

den 31 januari Fråga 1999/2000:487 av Inger Segelström s till näringsminister Björn Rosengren om statliga bolags verksamhet i porrbranschen I december 1999 startade Telias dotterbolag Telia Media Television AB en särskild kodad kanal med enbart porrfilm. Beslutet har tagits av dotterbolaget och frågan har för kontroll

Inlämnad: 2000-02-01 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 1999/2000:201 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 28 januari Interpellation 1999/2000:201 av Sven-Erik Sjöstrand v till statsrådet Mona Sahlin om rehabilitering för psykiskt funktionshindrade Enligt Socialstyrelsens beräkningar finns det ca 43 000 personer med psykiska funktionshinder kända av socialtjänst och psykiatri. Av dessa uppbär 30 000 förtidspension.

Inlämnad: 2000-01-28 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:483 av René, Inger (m)

den 28 januari Fråga 1999/2000:483 av Inger René m till socialminister Lars Engqvist om plötslig spädbarnsdöd I Sverige dör varje år ca 800 barn sent i graviditeten, under förlossningen eller under sitt första levnadsår. Det är ungefär en procent av alla fullgångna graviditeter. Detta är en mycket påfrestande situation

Inlämnad: 2000-01-28 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:471 av Lundberg, Inger (s)

den 27 januari Fråga 1999/2000:471 av Inger Lundberg s till socialminister Lars Engqvist om assistansersättning för äldre Rätten till personlig assistent ger den enskilde stor frihet och förutsättningar för ett rikare liv. Många, som nu har assistansersättning, har därför känt oro för att förlora sina rättigheter i

Inlämnad: 2000-01-27 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:462 av Svensson, Per-Olof (s)

den 21 januari Fråga 1999/2000:462 av Per-Olof Svensson s till näringsminister Björn Rosengren om Norrlands vägar Under de senaste månaderna har vi i massmedier kunnat höra och läsa om den dåliga vägstandarden i Norrland. Skogsindustrin har i en utredning kunnat visa att man på grund av den dåliga vägstandarden drabbas

Inlämnad: 2000-01-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:457 av Hellberg, Owe (v)

den 21 januari Fråga 1999/2000:457 av Owe Hellberg v till näringsminister Björn Rosengren om AMS-medel 2001 Under sju år har AMS haft tillfälliga medel för att förstärka personalen på arbetsförmedlingarna. För år 2000 minskade de med 150 miljoner kronor och för år 2001 är medlen borttagna helt. För AMS i Gävleborgs

Inlämnad: 2000-01-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 1999/2000:190 av Hansson, Roy (m)

den 20 januari Interpellation 1999/2000:190 av Roy Hansson m till näringsminister Björn Rosengren om Gotland och omställningen med anledning av den föreslagna strukturomvandlingen inom Försvarsmakten Av regeringens skrivelse 1999/2000:33 framgår att vissa kommuner får omställningsproblem, med anledning av den föreslagna

Inlämnad: 2000-01-20 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:439 av Skårman, Carl-Erik (m)

den 12 januari Fråga 1999/2000:439 av Carl-Erik Skårman m till näringsminister Björn Rosengren om trafiksituationen i Stockholmsområdet Den 2 november sade statsrådet Rosengren i kammaren att enligt en färsk studie en bilresa i högtrafik tog de tolv kilometerna från Bredäng, söder om Stockholm, till Norrtull nästan

Inlämnad: 2000-01-13 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:422 av Hjertén, Lars (m)

den 29 december Fråga 1999/2000:422 av Lars Hjertén m till statsminister Göran Persson om Östersjömiljarden Den 2 december ställde jag under frågestunden en fråga till statsministern huruvida ett Ekoinslag den 22 november som visade att regeringen sökt kringgå reglerna för offentlig upphandling stämde med verkligheten.

Inlämnad: 1999-12-29 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:416 av Fransson, Sonja (s)

den 23 december Fråga 1999/2000:416 av Sonja Fransson s till näringsminister Björn Rosengren om riksväg 40 Under de senaste månaderna har flera svåra olyckor inträffat på riksväg 40 mellan Borås och Ulricehamn. Flera människor har fått sätta livet till. Tyvärr är det ett tragiskt bevis över det stora behov av en säkrare

Inlämnad: 1999-12-23 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)