Dokument & lagar (250 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:1415 av Johansson, Kenneth (c)

den 14 september Fråga 1999/2000:1415 av Kenneth Johansson c till justitieminister Laila Freivalds om expropriationslagens ersättningsregler Ersättningsreglerna i expropriationslagen bygger på tanken att en expropriation ska kosta så lite som möjligt för samhället. Vid lagens tillkomst, för snart 30 år sedan, betraktades

Inlämnad: 2000-09-14 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1411 av Wallin, Gunnel (c)

den 8 september Fråga 1999/2000:1411 av Gunnel Wallin c till socialminister Lars Engqvist om statsbidrag till handikappförbunden När beslutet om fördelning av statsbidraget till handikapporganisationer tagits under våren i riksdagen fick Socialstyrelsen i uppdrag att verkställa beslutet. Iktyosföreningen kom in med

Inlämnad: 2000-09-08 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1410 av Hansson, Agne (c)

den 8 september Fråga 1999/2000:1410 av Agne Hansson c till justitieminister Laila Freivalds om ändring av fastighetsmäklarlagen I mars 1998 beslutade riksdagen enligt lagutskottets betänkande 1997/98:LU15 om att begära förslag från regeringen om ändringar i fastighetsmäklarlagen så att det blir möjligt att mäkla företagsförsäljningar

Inlämnad: 2000-09-08 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1405 av Johansson, Kenneth (c)

den 6 september Fråga 1999/2000:1405 av Kenneth Johansson c till socialminister Lars Engqvist om åtgärder mot ökad narkotikaanvändning Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning presenterade nyligen en rapport om tendenser i drogutvecklingen under våren CAN:s rapporteringssystem om droger, CDR, Tendenser

Inlämnad: 2000-09-06 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1404 av Johansson, Kenneth (c)

den 6 september Fråga 1999/2000:1404 av Kenneth Johansson c till justitieminister Laila Freivalds om narkotikabekämpning Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning presenterade nyligen en rapport om tendenser i drogutvecklingen under våren CAN:s rapporteringssystem om droger, CDR, Tendenser under våren 2000Enligt

Inlämnad: 2000-09-06 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1403 av Wallin, Gunnel (c)

den 6 september Fråga 1999/2000:1403 av Gunnel Wallin c till näringsminister Björn Rosengren om polishögskola i Hässleholm Det har varit många diskussioner och överläggningar om hur de försvarsanläggningar som nu avvecklas ska kunna utnyttjas på bästa sätt. Hässleholms kommun har de bästa förutsättningar för att en

Inlämnad: 2000-09-06 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1394 av Andersson, Marianne (c)

den 1 september Fråga 1999/2000:1394 av Marianne Andersson c till näringsminister Björn Rosengren om Postens kassaservice Posten står inför en enorm strukturförändring. Postkontoren läggs ned. Verksamheten inriktas på brev- och pakethantering. Avtalet med Nordbanken har sagts upp. Till stor del sägs detta bero på ändrat

Inlämnad: 2000-09-01 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1393 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 1 september Fråga 1999/2000:1393 av Sven-Erik Sjöstrand v till näringsminister Björn Rosengren om arbetsmarknadspolitiska insatser i kriskommuner Stora delar av Sverige skapar nu fler arbetstillfällen. Men i min hemkommun Perstorp erhölls ett mycket dystert besked för några veckor sedan. Kommunens största företag

Inlämnad: 2000-09-01 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1377 av Örnfjäder, Krister (s)

den 30 augusti Fråga 1999/2000:1377 av Krister Örnfjäder s till finansminister Bosse Ringholm om fastighetsskatten I medierna så har man under den senaste tiden diskuterat taxeringen av fastigheter och den högre fastighetsskatt som blir av densamma efter år 2001. Diskussionsnivån är hög och beror på de kraftiga höjningar

Inlämnad: 2000-08-30 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1376 av Bergström, Sven (c)

den 30 augusti Fråga 1999/2000:1376 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om gemensamma regler för sjöfarten Svensk sjöfart har genom förändringar i vår omvärld under det senaste året utsatts för stora yttre påfrestningar. Det finns fog att tala om att svensk sjöfart är hotad och detta i ett läge

Inlämnad: 2000-08-30 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1374 av Hägg, Carina (s)

den 30 augusti Fråga 1999/2000:1374 av Carina Hägg s till justitieminister Laila Freivalds om jaktsabotage Djurfarmare och deras familjer lever under stark press, mjölkbilar och arbetsfordon vid vägbyggen har förstörts och veterinärer samt forskare hotats. Omfattningen av dessa budskap, brott i form av hot, våld och

Inlämnad: 2000-08-30 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1373 av Norlander, Göran (s)

den 30 augusti Fråga 1999/2000:1373 av Göran Norlander s till justitieminister Laila Freivalds om Rättshjälpsmyndigheten i Sundsvall Domstolsverket kommer inom kort att lämna förslag rörande Rätthjälpsmyndighetens framtida organisation. I den rapport som är under utarbetande är huvudförslaget att myndigheten ska flytta

Inlämnad: 2000-08-30 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1371 av Torstensson, Åsa (c)

den 29 augusti Fråga 1999/2000:1371 av Åsa Torstensson c till justitieminister Laila Freivalds om rättssäkerheten Domstolsverkets ledning bekräftar att den pågående översynen kommer att få effekter för de domstolar som har en eller två domare. Rättsväsendets uppdragsgivare är landets medborgare. Därför finns befogade

Inlämnad: 2000-08-30 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1366 av Staaf-Igelström, Lisbeth (s)

den 29 augusti Fråga 1999/2000:1366 av Lisbeth Staaf-Igelström s till näringsminister Björn Rosengren om brandsäkerhet på bussar Det stora antalet bränder i bussar väcker oro och utgör ett angeläget trafiksäkerhetsproblem. Enligt uppgift har Bussbranschens riksförbund tillsammans med Bilprovningen utarbetat förslag

Inlämnad: 2000-08-29 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

GBL

Skriftlig fråga 1999/2000:1348 av Sellén, Birgitta (c)

den 24 augusti Fråga 1999/2000:1348 av Birgitta Sellén c till socialminister Lars Engqvist om GBL Vid flera tillfällen har jag arbetat för att uppmärksamma problemet med GBL i riksdagen, genom interpellationer, frågor och debatter. Det svar jag fått innebär att GBL ska, enligt förslag från EU, sättas upp på en prekursor-lista

Inlämnad: 2000-08-24 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

GHB

Skriftlig fråga 1999/2000:1347 av Sellén, Birgitta (c)

den 24 augusti Fråga 1999/2000:1347 av Birgitta Sellén c till socialminister Lars Engqvist om GHB I Sundsvall har kommunen startat en GHB-grupp som ska gå ut och informera i högstadieskolor om GHB-GBL:s verkningar samt informera alla som arbetar med tonåringar och hur man kan upptäcka att någon tagit ovanstående droger.

Inlämnad: 2000-08-24 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1344 av Daléus, Lennart (c)

den 23 augusti Fråga 1999/2000:1344 av Lennart Daléus c till näringsminister Björn Rosengren om Bohusbanan Järnvägstrafiken har en mycket viktig roll att fylla i ett miljöanpassat transportsystem. I Bohuslän finns i dag en betydande rädsla för att tågtrafiken på Bohusbanans del mellan Uddevalla och Strömstad kommer

Inlämnad: 2000-08-23 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1335 av Andersson, Margareta (c)

den 21 augusti Fråga 1999/2000:1335 av Margareta Andersson c till näringsminister Björn Rosengren om överklagan av Kontaktrådets beslut För att säkerställa att Samhall inte använder statens ersättning på ett otillbörligt sätt och därigenom snedvrider konkurrensen har Samhall inrättat Kontaktrådet, med representanter

Inlämnad: 2000-08-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1334 av Sandström, Åke (c)

den 21 augusti Fråga 1999/2000:1334 av Åke Sandström c till näringsminister Björn Rosengren om Kvarkentrafikens framtid Kvarkentrafiken har under lång tid haft stor betydelse för näringslivet på ömse sidor om Bottenviken. Även för turismen och det kulturella utbytet har Kvarkenförbindelsen en avgörande betydelse sett

Inlämnad: 2000-08-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1332 av Sandlin-Hedman, Lena (s)

den 18 augusti Fråga 1999/2000:1332 av Lena Sandlin-Hedman s till finansminister Bosse Ringholm om differentierade alkoholskatter I de skandinaviska länderna ses alkoholpolitiken i huvudsak som en del av välfärdspolitiken. I flera EU-länder betraktas alkoholdrycker som jordbruks- eller industriprodukter och hanteras

Inlämnad: 2000-08-18 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)