Dokument & lagar (155 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:1411 av Wallin, Gunnel (c)

den 8 september Fråga 1999/2000:1411 av Gunnel Wallin c till socialminister Lars Engqvist om statsbidrag till handikappförbunden När beslutet om fördelning av statsbidraget till handikapporganisationer tagits under våren i riksdagen fick Socialstyrelsen i uppdrag att verkställa beslutet. Iktyosföreningen kom in med

Inlämnad: 2000-09-08 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1405 av Johansson, Kenneth (c)

den 6 september Fråga 1999/2000:1405 av Kenneth Johansson c till socialminister Lars Engqvist om åtgärder mot ökad narkotikaanvändning Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning presenterade nyligen en rapport om tendenser i drogutvecklingen under våren CAN:s rapporteringssystem om droger, CDR, Tendenser

Inlämnad: 2000-09-06 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1394 av Andersson, Marianne (c)

den 1 september Fråga 1999/2000:1394 av Marianne Andersson c till näringsminister Björn Rosengren om Postens kassaservice Posten står inför en enorm strukturförändring. Postkontoren läggs ned. Verksamheten inriktas på brev- och pakethantering. Avtalet med Nordbanken har sagts upp. Till stor del sägs detta bero på ändrat

Inlämnad: 2000-09-01 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1393 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 1 september Fråga 1999/2000:1393 av Sven-Erik Sjöstrand v till näringsminister Björn Rosengren om arbetsmarknadspolitiska insatser i kriskommuner Stora delar av Sverige skapar nu fler arbetstillfällen. Men i min hemkommun Perstorp erhölls ett mycket dystert besked för några veckor sedan. Kommunens största företag

Inlämnad: 2000-09-01 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1376 av Bergström, Sven (c)

den 30 augusti Fråga 1999/2000:1376 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om gemensamma regler för sjöfarten Svensk sjöfart har genom förändringar i vår omvärld under det senaste året utsatts för stora yttre påfrestningar. Det finns fog att tala om att svensk sjöfart är hotad och detta i ett läge

Inlämnad: 2000-08-30 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1366 av Staaf-Igelström, Lisbeth (s)

den 29 augusti Fråga 1999/2000:1366 av Lisbeth Staaf-Igelström s till näringsminister Björn Rosengren om brandsäkerhet på bussar Det stora antalet bränder i bussar väcker oro och utgör ett angeläget trafiksäkerhetsproblem. Enligt uppgift har Bussbranschens riksförbund tillsammans med Bilprovningen utarbetat förslag

Inlämnad: 2000-08-29 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

GBL

Skriftlig fråga 1999/2000:1348 av Sellén, Birgitta (c)

den 24 augusti Fråga 1999/2000:1348 av Birgitta Sellén c till socialminister Lars Engqvist om GBL Vid flera tillfällen har jag arbetat för att uppmärksamma problemet med GBL i riksdagen, genom interpellationer, frågor och debatter. Det svar jag fått innebär att GBL ska, enligt förslag från EU, sättas upp på en prekursor-lista

Inlämnad: 2000-08-24 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

GHB

Skriftlig fråga 1999/2000:1347 av Sellén, Birgitta (c)

den 24 augusti Fråga 1999/2000:1347 av Birgitta Sellén c till socialminister Lars Engqvist om GHB I Sundsvall har kommunen startat en GHB-grupp som ska gå ut och informera i högstadieskolor om GHB-GBL:s verkningar samt informera alla som arbetar med tonåringar och hur man kan upptäcka att någon tagit ovanstående droger.

Inlämnad: 2000-08-24 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1344 av Daléus, Lennart (c)

den 23 augusti Fråga 1999/2000:1344 av Lennart Daléus c till näringsminister Björn Rosengren om Bohusbanan Järnvägstrafiken har en mycket viktig roll att fylla i ett miljöanpassat transportsystem. I Bohuslän finns i dag en betydande rädsla för att tågtrafiken på Bohusbanans del mellan Uddevalla och Strömstad kommer

Inlämnad: 2000-08-23 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1335 av Andersson, Margareta (c)

den 21 augusti Fråga 1999/2000:1335 av Margareta Andersson c till näringsminister Björn Rosengren om överklagan av Kontaktrådets beslut För att säkerställa att Samhall inte använder statens ersättning på ett otillbörligt sätt och därigenom snedvrider konkurrensen har Samhall inrättat Kontaktrådet, med representanter

Inlämnad: 2000-08-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1334 av Sandström, Åke (c)

den 21 augusti Fråga 1999/2000:1334 av Åke Sandström c till näringsminister Björn Rosengren om Kvarkentrafikens framtid Kvarkentrafiken har under lång tid haft stor betydelse för näringslivet på ömse sidor om Bottenviken. Även för turismen och det kulturella utbytet har Kvarkenförbindelsen en avgörande betydelse sett

Inlämnad: 2000-08-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1331 av Wisberg, Carlinge (v)

den 18 augusti Fråga 1999/2000:1331 av Carlinge Wisberg v till socialminister Lars Engqvist om tandvård för barn hotad Nu verkar det som om även tandvården för barn är hotad. I Örebro tänker folktandvården spara in 1,5 miljoner genom att skjuta fram behandlingar till nästa år. Detta innebär att ett hål i tänderna som

Inlämnad: 2000-08-18 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1330 av Arvidsson, Eva (s)

den 17 augusti Fråga 1999/2000:1330 av Eva Arvidsson s till socialminister Lars Engqvist om invandrade läkare Vi har brist på läkare i Sverige och myndigheterna planerar att importera tyska läkare. I dag finns det nästan 300 personer med utländsk bakgrund som har en läkarexamen från sitt hemland. För att arbeta som

Inlämnad: 2000-08-17 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1329 av Bergström, Sven (c)

den 17 augusti Fråga 1999/2000:1329 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om försämrad postservice Samtidigt som det talas i högtidliga sammanhang om vikten av fungerande samhällsservice över hela landet sker allvarliga nerdragningar på viktiga områden. Ett exempel är postservicen, där ännu inga

Inlämnad: 2000-08-17 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1318 av Fransson, Sonja (s)

den 15 augusti Fråga 1999/2000:1318 av Sonja Fransson s till socialminister Lars Engqvist om LSS-lagen Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har flera allvarliga brister anser Socialstyrelsen. Den pekar bl.a. på att personalen inom LSS-omsorgen saknar skyldighet att slå larm om övergrepp eller

Inlämnad: 2000-08-15 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1300 av Persson, Catherine (s)

den 10 augusti Fråga 1999/2000:1300 av Catherine Persson s till näringsminister Björn Rosengren om konkurrensen inom sjöfartsnäringen Ändrade danska skatteregler hotar svenska sjöanställdas jobb. Arbetsgivare på danskflaggade fartyg behöver inte längre för sina anställda betala sociala avgifter och behöver ej heller

Inlämnad: 2000-08-10 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1287 av Johansson, Kenneth (c)

den 8 augusti Fråga 1999/2000:1287 av Kenneth Johansson c till socialminister Lars Engqvist om medicinsk information via Internet Nordiska Läkemedelsnämnden, NLN, genomförde i september 1999 en konferens om medicinsk information via Internet. Enligt dokumentation från konferensen var samstämmigheten stor att det finns

Inlämnad: 2000-08-08 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1258 av Wisberg, Carlinge (v)

den 28 juli Fråga 1999/2000:1258 av Carlinge Wisberg v till socialminister Lars Engqvist om lobotomerades situation Vid universiteten i Norrland har tre forskare genomfört en pilotstudie över de 118 fall av lobotomering som utfördes åren 19471955 vid Umedalens mentalsjukhus. Totalt i landet genomfördes 4 500 operationer

Inlämnad: 2000-07-31 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1253 av Wisberg, Carlinge (v)

den 26 juli Fråga 1999/2000:1253 av Carlinge Wisberg v till socialminister Lars Engqvist om kreditförfrågan före tandvård Förra året i Almedalen hörde jag socialministern tala om att tandvård skulle omfattas av sjukvårdens högkostnadsskydd. Under valrörelsen, och även i andra sammanhang, har statsministern uttalat

Inlämnad: 2000-07-27 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1242 av Jonsson, Sofia (c)

den 24 juli Fråga 1999/2000:1242 av Sofia Jonsson c till näringsminister Björn Rosengren om underhåll av vägnätet Runt om i landet ökar missnöjet över det fortsatta underhållet av vägnätet. Vägverkets egna undersökningar visar att andelen privatbilister och yrkestrafikanter som inte är nöjda med underhållet av statliga

Inlämnad: 2000-07-24 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)