Dokument & lagar (12 träffar)

Skriftlig fråga 2010/11:615 av Johnson, Jacob (V)

den 22 juni Fråga 2010/11:615 Åtgärder mot visst slag av skatteplanering av Jacob Johnson V till finansminister Anders Borg M Det pågår en tvist mellan Skatteverket och Arlanda Express rörande den ränta på 13 procent som bolaget betalar på ett lån från sitt moderbolag, det australiensiska riskkapitalbolaget Macquarie,

Inlämnad: 2011-06-22 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2010/11:476 av Johnson, Jacob (V)

den 4 maj Fråga 2010/11:476 Generella regler mot skatteläckage av Jacob Johnson V till finansminister Anders Borg M I Riksrevisionens granskning av Sveriges skatteavtal med andra länder RiR 2010:24 diskuteras bland annat den så kallade tioårsregeln. Regeln infördes 1984 för att säkerställa svensk beskattning på

Inlämnad: 2011-05-04 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2010/11:288 av Johnson, Jacob (V)

den 9 februari Fråga 2010/11:288 Skattebefrielse för biodrivmedel av Jacob Johnson V till miljöminister Andreas Carlgren C Enligt tidigare beslut prop. 2009/10:41 gäller generell skattebefrielse för biodrivmedel längst till och med 2013. Enligt budgetpropositionen för 2011 ska skattebefrielse gälla från och med

Inlämnad: 2011-02-09 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2010/11:237 av Johnson, Jacob (V)

den 20 januari Fråga 2010/11:237 Avsaknad av kontrolluppgifter från USA av Jacob Johnson V till finansminister Anders Borg M Enligt ett inslag i SVT:s Aktuellt den 18 januari 2011 har USA sedan fem år tillbaka 2005 ensidigt upphört med att skicka kontrolluppgifter på svenska medborgares inkomster i USA till Skatteverket,

Inlämnad: 2011-01-20 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2010/11:191 av Johnson, Jacob (V)

den 17 december Fråga 2010/11:191 Förmånsbeskattning av Jacob Johnson V till finansminister Anders Borg M Enligt Svenska Dagbladet kringgår revisionsföretag inkomstskattelagen. Anställda som belönas med delägarskap får köpa aktier i företaget till ett mycket lågt pris, till exempel 10 kronor per aktie. Aktierna

Inlämnad: 2010-12-17 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2010/11:117 av Johnson, Jacob (V)

den 26 november Fråga 2010/11:117 Sveriges skatteavtal med andra länder av Jacob Johnson V till finansminister Anders Borg M Riksrevisionen har nyligen lämnat en granskningsrapport till regeringen om Sveriges skatteavtal med andra länder. I rapporten konstateras bland annat att avtalstakten i form av nya eller

Inlämnad: 2010-11-26 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 1999/2000:1405 av Johansson, Kenneth (c)

den 6 september Fråga 1999/2000:1405 av Kenneth Johansson c till socialminister Lars Engqvist om åtgärder mot ökad narkotikaanvändning Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning presenterade nyligen en rapport om tendenser i drogutvecklingen under våren CAN:s rapporteringssystem om droger, CDR, Tendenser

Inlämnad: 2000-09-06 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1287 av Johansson, Kenneth (c)

den 8 augusti Fråga 1999/2000:1287 av Kenneth Johansson c till socialminister Lars Engqvist om medicinsk information via Internet Nordiska Läkemedelsnämnden, NLN, genomförde i september 1999 en konferens om medicinsk information via Internet. Enligt dokumentation från konferensen var samstämmigheten stor att det finns

Inlämnad: 2000-08-08 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1228 av Johansson, Kenneth (c)

den 20 juli Fråga 1999/2000:1228 av Kenneth Johansson c till statsrådet Ingela Thalén om 65-årsgränsen och tandvårdsersättningen Av 2 kap. 3 lagen om allmän försäkring framgår att ersättning för tandvård endast lämnas om tandvården utförts av en legitimerad tandläkare eller legitimerad tandhygienist som inte fyllt

Inlämnad: 2000-07-20 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1107 av Johansson, Kenneth (c)

den 9 juni Fråga 1999/2000:1107 av Kenneth Johansson c till socialminister Lars Engqvist om Läkemedelsverkets auktoritet Läkemedelsverket är en central myndighet med uppgift att utöva kontroll och tillsyn av läkemedel. Verket fungerar som ett kontrollorgan och besitter därmed en viktig roll som myndighetsutövare och

Inlämnad: 2000-06-09 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:503 av Johansson, Kenneth (c)

den 3 februari Fråga 1999/2000:503 av Kenneth Johansson c till socialminister Lars Engqvist om vård på lika villkor Enligt en avhandling av Katarina Steen Carlsson, refererad i Landstingsvärlden nr 3 år 2000, får rika och gifta mer vård än fattiga och ensamstående. Om denna bild stämmer står det självfallet i bjärt

Inlämnad: 2000-02-04 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:376 av Johansson, Kenneth (c)

den 14 december Fråga 1999/2000:376 av Kenneth Johansson c till socialminister Lars Engqvist om tillgång till hjälpmedel Tillgång till bra hjälpmedel anpassade efter individens behov och utprovade och erhållna inom rimlig tid är många gånger avgörande för den enskildes möjligheter till ett bra liv. Det har också varit

Inlämnad: 1999-12-15 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)