Dokument & lagar (22 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:653 av Jóhannesson, Berit (v)

Fråga 1998/99:653 av Berit Jóhannesson v till försvarsministern om multipelbomber den 25 maj Human Rights Watch uppger att Nato använder multipelbomber i Jugoslavien. Dessa bomber avger 150-200 småbomber som sprids över ett stort område. Andelen blindgångare som ligger kvar är hög. Uppgifter från de allierades användning

Inlämnad: 1999-05-25 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:646 av vice talman Eva Zetterberg, andre (v)

Fråga 1998/99:646 av andre vice talman Eva Zetterberg v till statsrådet Pierre Schori om Sveriges insatser för demokrati och utveckling i Guatemala den 21 maj När fredsavtalet undertecknades 1996 i Guatemala var förhoppningarna stora. En viktig del i avtalet utgjorde överenskommelse om konstitutionella reformer och

Inlämnad: 1999-05-21 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:637 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:637 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om UNHCR och mutor den 19 maj Företrädare för både Statens invandrarverk och FN:s flyktingkommissariat har bekräftat att lokalt anställd personal hos UNHCR i Makedonien tar mutor för att sätta upp flyktingar på de namnlistor som lämnas till Invandrarverket

Inlämnad: 1999-05-19 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:606 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:606 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om Kosovoflyktingar den 5 maj Makedonien befinner sig i en situation där påfrestningarna på landet till följd av massflykten från Kosovo blir allt svårare för var dag. Det är inte bara en fråga om svårigheter att ordna ett mottagande som uppfyller åtminstone

Inlämnad: 1999-05-05 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:525 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:525 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om utlänningslagen den 8 april Mohammad Shakeri tog sitt liv när han 1996 skulle utvisas från Sverige efter nio år i landet. Den storm av vrede och upprördhet denna tragedi väckte i hela Sverige gjorde en ändring av utlänningslagen vad gäller återkallande

Inlämnad: 1999-04-08 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:497 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:497 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om Kosovo den 25 mars Vi kan varje dag på TV:s nyhetssändningar se skakande bilder från brinnande byar och människor på flykt i Kosovo. Men en kosovoalban eller serb som försöker fly till Sverige eller något annat EU-land hindras effektivt från detta

Inlämnad: 1999-03-25 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:469 av Zetterberg, Eva (v)

Fråga 1998/99:469 av Eva Zetterberg v till statsrådet Pierre Schori om återuppbyggnadsarbetet i Centralamerika den 19 mars Orkanen Mitch har förorsakat en naturkatastrof med nästan oöverstigliga konsekvenser på det mänskliga, sociala och ekonomiska planet för hela Centralamerika. Det är därför en självklarhet att hela

Inlämnad: 1999-03-19 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:458 av Hägg, Carina (s)

Fråga 1998/99:458 av Carina Hägg s till försvarsministern om kompetensuppbyggnad kring vård och omsorg för minornas offer den 17 mars Sverige har hårt engagerat sig för ett totalförbud av trampminor. Minor väljer inte sina offer utan fortsätter att döda och lemlästa årtionden efter det att krigen har avslutats. Militärer

Inlämnad: 1999-03-17 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:427 av vice talman Eva Zetterberg, andre (v)

Fråga 1998/99:427 av andre vice talman Eva Zetterberg v till statsrådet Pierre Schori om mänskliga rättigheter i Colombia den 5 mars Situationen vad gäller mänskliga rättigheter i Colombia är mycket alarmerande. Under en vecka i februari besökte en europeisk parlamentarikerdelagation, inbjuden av Caritas och den colombianska

Inlämnad: 1999-03-05 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:421 av Jóhannesson, Berit (v)

Fråga 1998/99:421 av Berit Jóhannesson v till försvarsministern om stödköp från försvarsindustrin den 4 mars Enligt uppgifter i Finanstidningen den 2 mars planerar regeringen att stödköpa försvarsmateriel för storleksordningen 3 miljarder under åren fram till år 2001. Inför 1999 års budget beslöt s, mp och v att bevilja

Inlämnad: 1999-03-04 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:368 av Nilsson, Martin (s)

Fråga 1998/99:368 av Martin Nilsson s till försvarsministern om minröjning den 17 februari För drygt två år sedan tog de nordiska försvarsministrarna initiativ till ett nordiskt samarbete för att öka minröjningsförmågan. Varje land utsåg minkoordinatorer och Sverige tog på sig rollen att leda arbetet. Arbetet har dock

Inlämnad: 1999-02-17 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:358 av Jóhannesson, Berit (v)

Fråga 1998/99:358 av Berit Jóhannesson v till försvarsministern om särskilda påfrestningar på samhället i fred den 12 februari Personalen inom FogrpE i Göteborg och Västra Götaland har skapat goda relationer med kommuner och myndigheter i området. Man har under 1998 haft en positiv och öppen dialog. Det svåra snöfall

Inlämnad: 1999-02-12 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:345 av Valeria, Rossana (v)

Fråga 1998/99:345 av Rossana Valeria v till statsrådet Pierre Schori om personer med främlingspass den 10 februari Frågan om att personer med främlingspass inte beviljats visum till Frankrike har tidigare varit på statsrådets bord. Jag vill härmed aktualisera frågan genom att ta upp ett färskt fall. En familj från

Inlämnad: 1999-02-10 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:296 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:296 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om utbildning för Invandrarverkets personal den 28 januari Statens invandrarverk fattar beslut i första instans i ärenden om bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. Överklagande sker till förvaltningsdomstol. Beslut om bistånd enligt

Inlämnad: 1999-01-28 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:288 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:288 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om könsstympning den 27 januari I Somalia är 90-100 av flickorna könsstympade. Barnkonventionen stadgar i artikel 24 punkt 3 att konventionsstaterna skall vidta alla effektiva och lämpliga åtgärder i syfte att avskaffa traditionella sedvänjor som är

Inlämnad: 1999-01-27 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:281 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:281 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om uppehållstillstånd för kosovoalbaner den 26 januari Efter den senaste händelseutvecklingen i Kosova har det blivit alltmer uppenbart att det inte är aktuellt med något återvändande inom överskådlig tid för de kosovoalbaner som nu finns i Sverige

Inlämnad: 1999-01-26 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:217 av Hägg, Carina (s)

Fråga 1998/99:217 av Carina Hägg s till statsrådet Pierre Schori om amning och hivsmitta den 21 december Sidas förslag till strategi för hiv/aids i internationellt utvecklingsarbete överlämnas till UD i december 1998. Färska studier visar att 33 miljoner, varav 1,2 miljoner barn, är smittade och alltfler barn smittas.

Inlämnad: 1998-12-21 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:182 av Ekholm, Berndt (s)

Fråga 1998/99:182 av Berndt Ekholm s till statsrådet Pierre Schori om biståndet den 11 december Bistånd är ett komplement till andra insatser, t.ex. handel, för att höja de fattiga folkens levnadsnivå. Därmed är syftet, att bistånd skall göra tjänst under en övergångstid, tills det aktuella mottagarlandet kan stå på

Inlämnad: 1998-12-11 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:87 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

Fråga 1998/99:87 av Sven-Erik Sjöstrand v till försvarsministern om Ravlunda skjutfält den 20 november Under våren och sommaren 1998 har frågan om Ravlunda skjutfält och problemen med skjutfältsbuller och miljöprövning för skjutfältet uppmärksammats. Enligt uppgift har krigsmakten krävt att kommunernas planering bör

Inlämnad: 1998-11-20 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:40 av vice talman Eva Zetterberg, andre (v)

Fråga 1998/99:40 av andre vice talman Eva Zetterberg v till utrikesministern om katastroferna i Nicaragua den 3 november För några dagar sedan kunde vi på TV se hur hela byar raserades under orkanen Mitchs framfart i Nicaragua. Man beräknar att 7 000 människor begravts och dött under väldiga jordmassor. Tusentals människor

Inlämnad: 1998-11-03 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Paginering