Dokument & lagar (27 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1529 av Norlander, Göran (s)

den 19 augusti Fråga 2001/02:1529 av Göran Norlander s till försvarsminister Björn von Sydow om bevakningsfartyg för Norrlandskusten I medierna har framkommit uppgifter som berör Härnösands garnison. Enligt dessa uppgifter kan eventuellt två bevakningsfartyg som är stationerade hos Garnisonen i Härnösand komma att

Inlämnad: 2002-08-19 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1453 av Wahlén , Gunilla (v)

den 26 juli Fråga 2001/02:1453 av Gunilla Wahlén v till försvarsminister Björn von Sydow om Hundskolan i Sollefteå I samband med den omfattande nedläggning av försvaret som har verkställts i Sollefteå gjordes utfästelser på nya statliga verksamheter och arbetstillfällen. Samtliga departement har involverats på olika

Inlämnad: 2002-07-26 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1397 av Eneroth, Tomas (s)

den 28 juni Fråga 2001/02:1397 av Tomas Eneroth s till miljöminister Kjell Larsson om 3 G-nätet För närvarande pågår en utbyggnad av det så kallade 3 G-nätet i Sverige. I samband med planeringen av hur mobilbasstationerna ska placeras uppkommer ständigt frågor från omkringboende kring riskerna med strålning m.m. från

Inlämnad: 2002-06-28 Besvarare: statsrådet Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1357 av Zetterberg, Eva (v)

den 17 juni Fråga 2001/02:1357 av andre vice talman Eva Zetterberg v till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bygglov för mobilmaster Plan- och bygglagen stadgar klart att för att bygglov ska kunna ges så måste hänsyn tas till sällsynta växter, natur, kulturminnesmärken m.m. Detta inkluderar master för mobilnätet. Boverket

Inlämnad: 2002-06-17 Besvarare: statsrådet Lena Sommestad (S)

GFU

Skriftlig fråga 2001/02:1356 av Jóhannesson, Berit (v)

den 17 juni Fråga 2001/02:1356 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om GFU Regeringen har beslutat att flytta den grundläggande militära flygutbildningen GFU från F10 Ängelholm årsskiftet 2002/03. Utbildningen ska etableras på Malmen sista juni 2003 dit också den taktiska flygutbildningen TFU

Inlämnad: 2002-06-17 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1332 av Klockare, Lennart (s)

den 12 juni Fråga 2001/02:1332 av Lennart Klockare s till försvarsminister Björn von Sydow om helikopterverksamheten i Boden Norrlands helikopterskvadron i Boden ingår i Försvarsmaktens helikopterflottilj. Skvadronen har sin huvudbas i Boden och andra baser från Abisko i norr till Sundsvall i söder. Verksamheten vid

Inlämnad: 2002-06-12 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1178 av Arvidsson, Eva (s)

den 17 maj Fråga 2001/02:1178 av Eva Arvidsson s till försvarsminister Björn von Sydow om oljetransporter på Östersjön Oljetransporterna på Östersjön förväntas öka i omfattning. Detta är delvis en följd av att den nya ryska oljeterminalen i Primorsk har öppnat. Östersjön har hittills varit förskonad från större miljökatastrofer.

Inlämnad: 2002-05-17 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1151 av Ekholm, Berndt (s)

den 8 maj Fråga 2001/02:1151 av Berndt Ekholm s till försvarsminister Björn von Sydow om import och export av krigsmateriel Sverige har stränga regler för vapenexport. Nya uppgörelser om export får inte slutas med länder som befinner sig i krig eller som riskerar att hamna i krig, inte heller med länder där grova och

Inlämnad: 2002-05-08 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1143 av Jóhannesson, Berit (v)

den 6 maj Fråga 2001/02:1143 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om ubåtars agerande till sjöss På onsdagskvällen den 24 april inträffade en incident mellan ett handelsfartyg och en av marinens ubåtar. Handelsfartyget siktade utanför Åstol något som först upplevdes som sjöfåglar. Men det visades

Inlämnad: 2002-05-06 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1121 av U Granberg, Lars (s)

den 26 april Fråga 2001/02:1121 av Lars U Granberg s till miljöminister Kjell Larsson om biooljor Efter att skogsbolag har miljöcertifierat sin verksamhet kräver man att maskiner som används vid skogsavverkning ska drivas med biooljor. Uppgifter från skogsarbetare gör gällande att också dessa oljor har negativa effekter

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: statsrådet Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1097 av Wahlén, Gunilla (v)

den 23 april Fråga 2001/02:1097 av Gunilla Wahlén v till försvarsminister Björn von Sydow om hundskolan i Sollefteå Den tidigare statliga hundskolan i Sollefteå, numera ägd och driven av Synskadades Riksförbund, har ett gott internationellt renommé. Den spetskompetens som skolan äger vad gäller utbildning av bl.a.

Inlämnad: 2002-04-23 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:857 av Jóhannesson, Berit (v)

den 8 mars Fråga 2001/02:857 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om fordonsminor med röjningsskydd Sverige är ett av de länder som har skrivit under Ottawakonventionen. Undertecknandet av denna konvention innebär bl.a. att förbjuda antipersonella minor. Fordonsminor med röjningsskydd kan fungera

Inlämnad: 2002-03-08 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:847 av Söderdahl, Willy (v)

den 6 mars Fråga 2001/02:847 av Willy Söderdahl v till statsrådet Lena Sommestad om spillolja Varje år försvinner 35 000 kubikmeter olja. Det är tio gånger mer än oljeutsläppen i haven. Ingen vet vart dessa tusentals kubikmeter tar vägen. Mycket av svinnet används med största säkerhet på miljöfarligt sätt. Viss del

Inlämnad: 2002-03-06 Besvarare: statsrådet Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2001/02:751 av Söderdahl, Willy (v)

den 15 februari Fråga 2001/02:751 av Willy Söderdahl v till statsrådet Lena Sommestad om reaktorsäkerhet Redan 1998 lovade dåvarande näringsminister Anders Sundström att ta upp frågan om en ny reaktorsäkerhetsutredning med regeringen. Sundström underströk dessutom att det inte skulle bli en utredning som gick ut på

Inlämnad: 2002-02-15 Besvarare: statsrådet Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2001/02:741 av Jeppsson, Karin (s)

den 14 februari Fråga 2001/02:741 av Karin Jeppsson s till jordbruksminister Margareta Winberg om kemikalieavgifter Kemikalieinspektionens verksamhet, enligt lagen om kemiska produkter, ska finansieras genom kemikalieavgifter enligt förordningen om dylika avgifter. Dessa avgifter tas ut dels som årsavgift och dels

Inlämnad: 2002-02-14 Besvarare: jordbruksminister Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2001/02:688 av Örnfjäder, Krister (s)

den 7 februari Fråga 2001/02:688 av Krister Örnfjäder s till statsrådet Lena Sommestad om miljöutredning om södra Östersjön Sedan i slutet av 1980-talet har miljön försämrats drastiskt i södra Östersjön. Det började med att gäddan försvann från södra Kalmarsund. Det som började som en isolerad, udda företeelse har

Inlämnad: 2002-02-07 Besvarare: statsrådet Lena Sommestad (S)

Interpellation 2001/02:247 av Hägg, Carina (s)

den 6 februari Interpellation 2001/02:247 av Carina Hägg s till försvarsminister Björn von Sydow om SWEDEC i Eksjö SWEDEC i Eksjö inrättades den 1 juli 1997. Till skillnad från många andra områden inom försvaret har SWEDEC fått utöka sin verksamhet och anställa mer personal. Detta visar att Försvarsmakten prioriterar

Inlämnad: 2002-02-07 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:654 av Fransson, Sonja (s)

den 1 februari Fråga 2001/02:654 av Sonja Fransson s till statsrådet Lena Sommestad om brandvarnare Förra året omkom 137 människor i bränder, det är en kraftig ökning mot året innan. Antalet omkomna i eget äldreboende mer än fördubblades. Av dödsbränderna i bostäder inträffade sju av tio i hem utan fungerande brandvarnare.

Inlämnad: 2002-02-01 Besvarare: statsrådet Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2001/02:652 av Söderdahl, Willy (v)

den 1 februari Fråga 2001/02:652 av Willy Söderdahl v till statsrådet Lena Sommestad om miljöarbetet i Östersjön Ute i landet jobbas nu med att omsätta de av riksdagen fastlagda miljömålen. Alla mål är viktiga att uppfylla, men det som känns mest akut är att komma tillrätta med utsläppen av växthusgaser. När vi i mitt

Inlämnad: 2002-02-01 Besvarare: statsrådet Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2001/02:651 av Ringqvist, Jonas (v)

den 1 februari Fråga 2001/02:651 av Jonas Ringqvist v till statsrådet Lena Sommestad om miljöflyktingar från Tuvalu Tuvalu i Polynesien är ett örike bestående av nio småöar som nu hotas att försvinna. De 11 000 invånarna har tvingats söka asyl i Nya Zeeland och Australien. Orsaken är den ökade frekvensen av stormar

Inlämnad: 2002-02-01 Besvarare: statsrådet Lena Sommestad (S)

Paginering