Dokument & lagar (10 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1289 av Jóhannesson, Berit (v)

den 24 mars Fråga 2005/06:1289 av Berit Jóhannesson v till vice stats- och utrikesminister Bosse Ringholm s Vattenbristen I dag är det FN:s världsvattendag. Vi uppmärksammar att 1,2 miljarder människor inte har tillgång till rent dricksvatten och att 3 miljarder människor lever utan sanitetsanläggningar. Följden

Inlämnad: 2006-03-24 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1076 av Jóhannesson, Berit (v)

den 15 april Fråga 2003/04:1076 av Berit Jóhannesson v till statsrådet Carin Jämtin om EU-bistånd och militära insatser Inte sällan finansieras olika utvecklingsländers fredsbevarande militära insatser i andra utvecklingsländer med medel från exempelvis EU. Detta fenomen torde komma att bli alltmer vanligt i framtiden.

Inlämnad: 2004-04-15 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1075 av Jóhannesson, Berit (v)

den 15 april Fråga 2003/04:1075 av Berit Jóhannesson v till statsrådet Carin Jämtin om bistånd och säkerhetsrelaterade insatser Konfliktförebyggande och konflikthantering har blivit allt viktigare uppgifter för utvecklingssamarbetet genom att man lärt sig att dessa åtgärder är viktiga för att undvika att en konflikt

Inlämnad: 2004-04-15 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2002/03:47 av Jóhannesson, Berit (v)

den 16 oktober Fråga 2002/03:47 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Lena Hjelm-Wallén om civilt utnyttjande av militära resurser Utredningen Stöd från Försvarsmakten SOU 2001:98 har gjort en noggrann genomgång av förutsättningen för stödet. Regeringen har nu beslutat om förordningen 2002:375 som ersätter

Inlämnad: 2002-10-16 Besvarare: Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1296 av Jóhannesson, Berit (v)

den 4 juni Fråga 2001/02:1296 av Berit Jóhannesson v till statsrådet Leif Pagrotsky om vapenleverans till Indien Inspektionen för export av strategiska produkter har givit Bofors tillstånd att lämna offert till Indien omfattande 400 haubitsar. Bofors tävlar nu om denna order till Indien och det ligger i farans riktning

Inlämnad: 2002-06-04 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2001/02:88 av Jóhannesson, Berit (v)

den 19 oktober Fråga 2001/02:88 av Berit Jóhannesson v till statsrådet Leif Pagrotsky om vapenexport till Bahrain I mitten av 1980-talet smugglades svenska luftvärnsrobotar tillverkade i Bofors via Singapore till Bahrain. Det blev en stor skandal och efterspelet fick tre Boforsdirektörer på fall. Då uttalade handelsminister

Inlämnad: 2001-10-19 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1236 av Jóhannesson, Berit (v)

den 16 maj Fråga 2000/01:1236 av Berit Jóhannesson v till statsrådet Leif Pagrotsky om krediter för JAS-option I Gudrun Schymans interpellation med anledning av exporten av JAS 39 Gripen till Sydafrika 2001-03-01 ställde hon frågan om vilka åtgärder regeringen avser att vidtaga i syfte att redovisa villkoren och grunderna

Inlämnad: 2001-05-16 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2000/01:794 av Jóhannesson, Berit (v)

den 23 februari Fråga 2000/01:794 av Berit Jóhannesson v till statsminister Göran Persson om villkor för JAS exportkrediter Den svenska regeringen har hävdat att man inte aktivt försökt påverka Sydafrika att köpa JAS 39 Gripen. Statsminister Göran Persson sade i riksdagen den 2 december 1999 att han hela tiden varit

Inlämnad: 2001-02-23 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1998/99:696 av Jóhannesson, Berit (v)

Fråga 1998/99:696 av Berit Jóhannesson v till finansministern om köp av konsulttjänster Enligt tidningen Statstjänstemannen köpte statliga myndigheter år 1997 tjänster från utomstående konsulter för drygt 27 miljarder kronor. Beloppet kan jämföras med lönesumman för statens anställda som samma år var 50 miljarder kronor.

Inlämnad: 1999-06-03 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 1998/99:530 av Jóhannesson, Berit (v)

Fråga 1998/99:530 av Berit Jóhannesson v till statsrådet Leif Pagrotsky om vapenexport till Natoländer den 13 april Flera av Natoländerna i Europa och USA är till följd av Natos insatser i Republiken Jugoslavien i dag indragna i väpnad konflikt. Enligt de riktlinjer för svensk krigsmaterielexport som riksdagen antagit

Inlämnad: 1999-04-13 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)