Dokument & lagar (40 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:2142 av Hoffmann, Ulla (v)

den 15 september Fråga 2005/06:2142 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Carin Jämtin s Stöd till återuppbyggnaden av Halabja Den 16 mars 1988 bombade Saddam Husseins mördartrupper den kurdiska staden Halabja. Minst 5 000 människor dödades och 7 000 skadades. Än i dag ser vi skadeverkningarna från gasattacken. Vi

Inlämnad: 2006-09-15 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1289 av Jóhannesson, Berit (v)

den 24 mars Fråga 2005/06:1289 av Berit Jóhannesson v till vice stats- och utrikesminister Bosse Ringholm s Vattenbristen I dag är det FN:s världsvattendag. Vi uppmärksammar att 1,2 miljarder människor inte har tillgång till rent dricksvatten och att 3 miljarder människor lever utan sanitetsanläggningar. Följden

Inlämnad: 2006-03-24 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:738 av Hoffmann, Ulla (v)

den 3 januari Fråga 2005/06:738 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Ulrica Messing s Skyddad identitet och trängselavgifter Besluten om trängselskatt är offentliga, vem som helst kan få reda på när en person har kört in i eller ut från Stockholm och också hur mycket skatt som ska betalas. Det innebär till exempel

Inlämnad: 2006-01-03 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:405 av Hoffmann, Ulla (v)

den 18 november Fråga 2005/06:405 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Carin Jämtin s Ekonomiskt bistånd till Turkiet På en internationell konferens, anordnad av Forum för levande historia den 15 november 2005, diskuterades bland annat behovet av oberoende internationell forskning om folkmordet på 1,5 miljoner armenier,

Inlämnad: 2005-11-18 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1176 av Hoffmann, Ulla (v)

den 8 mars Fråga 2004/05:1176 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Carin Jämtin om bistånd till palestinska kvinnor Det palestinska samhället är liksom andra samhällen i Mellanöstern präglat av starka patriarkala strukturer. Männen dominerar det politiska livet. Kvinnorna blir tidigt mödrar och tvingas stanna hemma.

Inlämnad: 2005-03-08 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:978 av Hoffmann, Ulla (v)

den 16 februari Fråga 2004/05:978 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Carin Jämtin om hjälp till romer på internflyktingläger i Novi Pazar På en gammal soptipp i Novi Pazar i Serbien lever 143 romer, fördrivna från Kosovo. De flesta av dem är barn. Levnadsförhållandena på soptippen är förskräckliga. Det finns inte några

Inlämnad: 2005-02-16 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:739 av Hoffmann, Ulla (v)

den 19 januari Fråga 2004/05:739 av Ulla Hoffmann v till utrikesminister Laila Freivalds om exilirakiernas möjligheter till deltagande i det irakiska valet I det av USA-alliansen ockuperade Irak har ockupationsmakten beslutat att det ska bli val den 30 januari. Med tanke på de omständigheter under vilka valet kommer

Inlämnad: 2005-01-19 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1076 av Jóhannesson, Berit (v)

den 15 april Fråga 2003/04:1076 av Berit Jóhannesson v till statsrådet Carin Jämtin om EU-bistånd och militära insatser Inte sällan finansieras olika utvecklingsländers fredsbevarande militära insatser i andra utvecklingsländer med medel från exempelvis EU. Detta fenomen torde komma att bli alltmer vanligt i framtiden.

Inlämnad: 2004-04-15 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1075 av Jóhannesson, Berit (v)

den 15 april Fråga 2003/04:1075 av Berit Jóhannesson v till statsrådet Carin Jämtin om bistånd och säkerhetsrelaterade insatser Konfliktförebyggande och konflikthantering har blivit allt viktigare uppgifter för utvecklingssamarbetet genom att man lärt sig att dessa åtgärder är viktiga för att undvika att en konflikt

Inlämnad: 2004-04-15 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2002/03:47 av Jóhannesson, Berit (v)

den 16 oktober Fråga 2002/03:47 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Lena Hjelm-Wallén om civilt utnyttjande av militära resurser Utredningen Stöd från Försvarsmakten SOU 2001:98 har gjort en noggrann genomgång av förutsättningen för stödet. Regeringen har nu beslutat om förordningen 2002:375 som ersätter

Inlämnad: 2002-10-16 Besvarare: Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1608 av Hoffmann, Ulla (v)

den 5 september Fråga 2001/02:1608 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Britta Lejon om svenska medborgare i irakiska Kurdistan Den 15 september är det allmänna val i Sverige. Alla svenska medborgare har rätt att avlämna sina röster för det parti de vill ska leda Sverige. Alla svenska medborgare har dock inte möjlighet

Inlämnad: 2002-09-05 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1589 av Hoffmann, Ulla (v)

den 3 september Fråga 2001/02:1589 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Britta Lejon om svenska medborgare i irakiska Kurdistan Den 15 september är det allmänna val i Sverige. Det innebär att alla svenska medborgare har rätt att avlämna sina röster för det parti de vill se ska leda Sverige. Alla svenska medborgare har

Inlämnad: 2002-09-03 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 1998/99:696 av Jóhannesson, Berit (v)

Fråga 1998/99:696 av Berit Jóhannesson v till finansministern om köp av konsulttjänster Enligt tidningen Statstjänstemannen köpte statliga myndigheter år 1997 tjänster från utomstående konsulter för drygt 27 miljarder kronor. Beloppet kan jämföras med lönesumman för statens anställda som samma år var 50 miljarder kronor.

Inlämnad: 1999-06-03 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 1998/99:637 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:637 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om UNHCR och mutor den 19 maj Företrädare för både Statens invandrarverk och FN:s flyktingkommissariat har bekräftat att lokalt anställd personal hos UNHCR i Makedonien tar mutor för att sätta upp flyktingar på de namnlistor som lämnas till Invandrarverket

Inlämnad: 1999-05-19 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:606 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:606 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om Kosovoflyktingar den 5 maj Makedonien befinner sig i en situation där påfrestningarna på landet till följd av massflykten från Kosovo blir allt svårare för var dag. Det är inte bara en fråga om svårigheter att ordna ett mottagande som uppfyller åtminstone

Inlämnad: 1999-05-05 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:525 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:525 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om utlänningslagen den 8 april Mohammad Shakeri tog sitt liv när han 1996 skulle utvisas från Sverige efter nio år i landet. Den storm av vrede och upprördhet denna tragedi väckte i hela Sverige gjorde en ändring av utlänningslagen vad gäller återkallande

Inlämnad: 1999-04-08 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:497 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:497 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om Kosovo den 25 mars Vi kan varje dag på TV:s nyhetssändningar se skakande bilder från brinnande byar och människor på flykt i Kosovo. Men en kosovoalban eller serb som försöker fly till Sverige eller något annat EU-land hindras effektivt från detta

Inlämnad: 1999-03-25 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:296 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:296 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om utbildning för Invandrarverkets personal den 28 januari Statens invandrarverk fattar beslut i första instans i ärenden om bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. Överklagande sker till förvaltningsdomstol. Beslut om bistånd enligt

Inlämnad: 1999-01-28 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:288 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:288 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om könsstympning den 27 januari I Somalia är 90-100 av flickorna könsstympade. Barnkonventionen stadgar i artikel 24 punkt 3 att konventionsstaterna skall vidta alla effektiva och lämpliga åtgärder i syfte att avskaffa traditionella sedvänjor som är

Inlämnad: 1999-01-27 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:281 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:281 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om uppehållstillstånd för kosovoalbaner den 26 januari Efter den senaste händelseutvecklingen i Kosova har det blivit alltmer uppenbart att det inte är aktuellt med något återvändande inom överskådlig tid för de kosovoalbaner som nu finns i Sverige

Inlämnad: 1999-01-26 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Paginering