Dokument & lagar (12 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:909 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 16 mars Fråga 2000/01:909 av Sven-Erik Sjöstrand v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om EU:s bidrag till UNHCR:s finansiering FN:s flyktingorgan UNHCR har svåra ekonomiska problem och kommer inom kort att tvingas göra sig av med 20 av sin personal. Detta kommer givetvis att få mycket allvarliga negativa konsekvenser

Inlämnad: 2001-03-16 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:395 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 7 december Fråga 2000/01:395 av Sven-Erik Sjöstrand v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om flyktingar från strider i Kongo-Kinshasa När flyktingsituationer uppstår i större omfattning är behovet av biståndsinsatser mer uppenbart. I de flesta fall i tredje världen tar flyktingar sin tillflykt till grannländer.

Inlämnad: 2000-12-07 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:298 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 24 november Fråga 2000/01:298 av Sven-Erik Sjöstrand v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om transportföretags ansvar för passagerare utan korrekta resehandlingar Vid EU:s rådsmöte den 30 november den 1 december ska politisk överenskommelse uppnås om Frankrikes direktivförslag om straff för transportörer som medför

Inlämnad: 2000-11-24 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Interpellation 2000/01:131 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 22 november Interpellation 2000/01:131 av Sven-Erik Sjöstrand v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om Dublinkonventionen Vänsterpartiet röstade 1997 i riksdagen emot ratificeringen av Dublinkonventionen. En outtalad förutsättning för konventionen var antagandet att en asylansökan leder till samma beslut i alla

Inlämnad: 2000-11-22 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Interpellation 2000/01:96 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 7 november Interpellation 2000/01:96 av Sven-Erik Sjöstrand v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om EU:s immigrationsregler EU bygger murarna allt högre mot omvärlden för att stänga ute människor på flykt undan förföljelse och tortyr. Den första byggstenen i muren runt Fästning Europa utgörs av visumkrav. I Schengensamarbetet

Inlämnad: 2000-11-08 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:77 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 17 oktober Fråga 2000/01:77 av Sven-Erik Sjöstrand v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om bötesansvar för transportörer Den franska regeringen har i egenskap av EU:s ordförandeland lagt fram ett förslag till direktiv som innebär att samtliga EU:s medlemsstater förpliktas införa bötesstraff uppgående till minst

Inlämnad: 2000-10-17 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:76 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 17 oktober Fråga 2000/01:76 av Sven-Erik Sjöstrand v till justitieminister Thomas Bodström om kriminalisering av organisationer som gömmer flyktingar Frankrike har i egenskap av EU:s ordförandeland lagt fram ett förslag till rambeslut för bekämpande av hjälp till olaglig inresa till och olaglig vistelse på EU-territorium.

Inlämnad: 2000-10-17 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1393 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 1 september Fråga 1999/2000:1393 av Sven-Erik Sjöstrand v till näringsminister Björn Rosengren om arbetsmarknadspolitiska insatser i kriskommuner Stora delar av Sverige skapar nu fler arbetstillfällen. Men i min hemkommun Perstorp erhölls ett mycket dystert besked för några veckor sedan. Kommunens största företag

Inlämnad: 2000-09-01 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1237 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 21 juli Fråga 1999/2000:1237 av Sven-Erik Sjöstrand v till näringsminister Björn Rosengren om rehabiliteringsresurser För många människor med bl.a. rörelsehinder har Arbetsmarknadsinstitutet i Vejbystrand utanför Ängelholm inneburit ett nytt hopp för framtiden. Rehabiliteringen vid institutet och möjligheten att

Inlämnad: 2000-07-24 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1071 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 31 maj Fråga 1999/2000:1071 av Sven-Erik Sjöstrand v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om återtagandeavtal Vid sammanträdet med riksdagens EU-nämnd den 26 maj försäkrade statssekreterare Gun-Britt Andersson att det i EU-arbetet med återtagandeavtal inte diskuteras kopplingar mellan tredjelandsberedskap att teckna

Inlämnad: 2000-05-31 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:842 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 18 april Fråga 1999/2000:842 av Sven-Erik Sjöstrand v till socialminister Lars Engqvist om försäljning av tobak till minderåriga Att sälja tobak till minderåriga är straffbart och detta bör de flesta veta om, speciellt affärsinnehavarna. För en klass i Ängelholm stod det snart klart att det var mycket vanligt att

Inlämnad: 2000-04-18 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 1999/2000:201 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 28 januari Interpellation 1999/2000:201 av Sven-Erik Sjöstrand v till statsrådet Mona Sahlin om rehabilitering för psykiskt funktionshindrade Enligt Socialstyrelsens beräkningar finns det ca 43 000 personer med psykiska funktionshinder kända av socialtjänst och psykiatri. Av dessa uppbär 30 000 förtidspension.

Inlämnad: 2000-01-28 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)