Dokument & lagar (12 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:1393 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 1 september Fråga 1999/2000:1393 av Sven-Erik Sjöstrand v till näringsminister Björn Rosengren om arbetsmarknadspolitiska insatser i kriskommuner Stora delar av Sverige skapar nu fler arbetstillfällen. Men i min hemkommun Perstorp erhölls ett mycket dystert besked för några veckor sedan. Kommunens största företag

Inlämnad: 2000-09-01 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1297 av Zetterberg, Eva (v)

den 9 augusti Fråga 1999/2000:1297 av andre vice talman Eva Zetterberg v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om besök från Colombia På grund av den väpnade konflikt och svåra situation som råder i Colombia avseende mänskliga rättigheter sedan decennier, tvingas många colombianer i landsflykt varav några söker asyl

Inlämnad: 2000-08-09 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1237 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 21 juli Fråga 1999/2000:1237 av Sven-Erik Sjöstrand v till näringsminister Björn Rosengren om rehabiliteringsresurser För många människor med bl.a. rörelsehinder har Arbetsmarknadsinstitutet i Vejbystrand utanför Ängelholm inneburit ett nytt hopp för framtiden. Rehabiliteringen vid institutet och möjligheten att

Inlämnad: 2000-07-24 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1071 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 31 maj Fråga 1999/2000:1071 av Sven-Erik Sjöstrand v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om återtagandeavtal Vid sammanträdet med riksdagens EU-nämnd den 26 maj försäkrade statssekreterare Gun-Britt Andersson att det i EU-arbetet med återtagandeavtal inte diskuteras kopplingar mellan tredjelandsberedskap att teckna

Inlämnad: 2000-05-31 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:842 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 18 april Fråga 1999/2000:842 av Sven-Erik Sjöstrand v till socialminister Lars Engqvist om försäljning av tobak till minderåriga Att sälja tobak till minderåriga är straffbart och detta bör de flesta veta om, speciellt affärsinnehavarna. För en klass i Ängelholm stod det snart klart att det var mycket vanligt att

Inlämnad: 2000-04-18 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:616 av Zetterberg, Eva (v)

den 24 februari Fråga 1999/2000:616 av andre vice talman Eva Zetterberg v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om erfarenheter av Förintelsen vid asylansökningar Inför Förintelsekonferensen i januari försökte Mikael Odenberg m och jag själv fästa regeringens uppmärksamhet på ett aktuellt problem. Vid Invandrarverkets

Inlämnad: 2000-02-25 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Interpellation 1999/2000:201 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 28 januari Interpellation 1999/2000:201 av Sven-Erik Sjöstrand v till statsrådet Mona Sahlin om rehabilitering för psykiskt funktionshindrade Enligt Socialstyrelsens beräkningar finns det ca 43 000 personer med psykiska funktionshinder kända av socialtjänst och psykiatri. Av dessa uppbär 30 000 förtidspension.

Inlämnad: 2000-01-28 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:236 av Zetterberg, Eva (v)

den 18 november Fråga 1999/2000:236 av andre vice talman Eva Zetterberg v till utrikesminister Anna Lindh om oljeprojekt i Tchad och Kamerun I konsortiet Chad/Cameroon Oil and Pipeline Project CCOPP ingår oljebolagen Exxon och Shell samt det franska företaget ELF. Även Världsbanken är inblandad som långivare. Konsortiet

Inlämnad: 1999-11-18 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:14 av Zetterberg, Andre vice talman Eva (v)

den 21 september Fråga 1999/2000:14 av andre vice talman Eva Zetterberg v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om katastrofen i Angola 200 människor svälter ihjäl i Angola varje dag. Mer än två miljoner människor är flyktingar i sitt eget land, och beroende av mat och annan hjälp utifrån. Tusentals skadas av minor och

Inlämnad: 1999-09-21 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1014 av Zetterberg, Eva (v)

Fråga 1997/98:1014 av Eva Zetterberg v till statsministern om PKK-värvningen av barn i Sverige den 13 augusti I de våldsamma nationella, etniska, politiska och andra konflikter som efter det kalla kriget blossat upp i olika delar av världen har det blivit allt vanligare att barn och ungdomar värvas till stridande förband,

Inlämnad: 1998-08-13 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:205 av Zetterberg, Eva (v)

Fråga 1997/98:205 av Eva Zetterberg v till socialministern om barnkonventionen och kommunerna FN:s konvention om barns rättigheter är ett folkrättsligt bindande avtal. Barnkommittén har med sitt betänkande Barnet i främsta rummet bidragit till att skapa större klarhet vad gäller innebörden av begreppet barnets bästaNu

Inlämnad: 1997-12-01 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 1997/98:102 av Zetterberg, Eva (v)

Fråga 1997/98:102 av Eva Zetterberg v till justitieministern om personakter hos Säpo Fallet med snickaren Torsten Leander som 1978 avskedades från Marinmuseet i Karlskrona på grund av påstådda säkerhetsrisker har upprört många. Först nu, nästan 20 år senare, tycks han få upprättelse. Den olagliga åsiktsregistrering

Inlämnad: 1997-11-03 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)