Dokument & lagar (15 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:1393 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 1 september Fråga 1999/2000:1393 av Sven-Erik Sjöstrand v till näringsminister Björn Rosengren om arbetsmarknadspolitiska insatser i kriskommuner Stora delar av Sverige skapar nu fler arbetstillfällen. Men i min hemkommun Perstorp erhölls ett mycket dystert besked för några veckor sedan. Kommunens största företag

Inlämnad: 2000-09-01 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1297 av Zetterberg, Eva (v)

den 9 augusti Fråga 1999/2000:1297 av andre vice talman Eva Zetterberg v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om besök från Colombia På grund av den väpnade konflikt och svåra situation som råder i Colombia avseende mänskliga rättigheter sedan decennier, tvingas många colombianer i landsflykt varav några söker asyl

Inlämnad: 2000-08-09 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1237 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 21 juli Fråga 1999/2000:1237 av Sven-Erik Sjöstrand v till näringsminister Björn Rosengren om rehabiliteringsresurser För många människor med bl.a. rörelsehinder har Arbetsmarknadsinstitutet i Vejbystrand utanför Ängelholm inneburit ett nytt hopp för framtiden. Rehabiliteringen vid institutet och möjligheten att

Inlämnad: 2000-07-24 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1109 av Svensson, Per-Olof (s)

den 9 juni Fråga 1999/2000:1109 av Per-Olof Svensson s till näringsminister Björn Rosengren om nedsättning av arbetsgivaravgiften för tjänsteföretag i stödområdet Ett antal tjänsteföretag har etablerats och expanderat inom stödområdet tack vare den nedsättning av arbetsgivaravgiften på 8 som gällt inom stödområdet.

Inlämnad: 2000-06-09 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1071 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 31 maj Fråga 1999/2000:1071 av Sven-Erik Sjöstrand v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om återtagandeavtal Vid sammanträdet med riksdagens EU-nämnd den 26 maj försäkrade statssekreterare Gun-Britt Andersson att det i EU-arbetet med återtagandeavtal inte diskuteras kopplingar mellan tredjelandsberedskap att teckna

Inlämnad: 2000-05-31 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:860 av Svensson, Per-Olof (s)

den 19 april Fråga 1999/2000:860 av Per-Olof Svensson s till näringsminister Björn Rosengren om avtalsperiod för tågupphandling Delegationen för upphandling av olönsam tågtrafik har för regeringens räkning utrett förutsättningarna för en samlad upphandling av persontrafik på järnväg i Bergslagen. I förslagen som redovisades

Inlämnad: 2000-04-27 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:842 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 18 april Fråga 1999/2000:842 av Sven-Erik Sjöstrand v till socialminister Lars Engqvist om försäljning av tobak till minderåriga Att sälja tobak till minderåriga är straffbart och detta bör de flesta veta om, speciellt affärsinnehavarna. För en klass i Ängelholm stod det snart klart att det var mycket vanligt att

Inlämnad: 2000-04-18 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:616 av Zetterberg, Eva (v)

den 24 februari Fråga 1999/2000:616 av andre vice talman Eva Zetterberg v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om erfarenheter av Förintelsen vid asylansökningar Inför Förintelsekonferensen i januari försökte Mikael Odenberg m och jag själv fästa regeringens uppmärksamhet på ett aktuellt problem. Vid Invandrarverkets

Inlämnad: 2000-02-25 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:462 av Svensson, Per-Olof (s)

den 21 januari Fråga 1999/2000:462 av Per-Olof Svensson s till näringsminister Björn Rosengren om Norrlands vägar Under de senaste månaderna har vi i massmedier kunnat höra och läsa om den dåliga vägstandarden i Norrland. Skogsindustrin har i en utredning kunnat visa att man på grund av den dåliga vägstandarden drabbas

Inlämnad: 2000-01-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:461 av Svensson, Per-Olof (s)

den 21 januari Fråga 1999/2000:461 av Per-Olof Svensson s till justitieminister Laila Freivalds om polisresurser i gles- och landsbygden Allt oftare kan man läsa och höra om att den grövre brottsligheten, framför allt i form av bank- och butiksrån, ökar i gles- och landsbygden. Man kan dra den slutsatsen att det blivit

Inlämnad: 2000-01-21 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:236 av Zetterberg, Eva (v)

den 18 november Fråga 1999/2000:236 av andre vice talman Eva Zetterberg v till utrikesminister Anna Lindh om oljeprojekt i Tchad och Kamerun I konsortiet Chad/Cameroon Oil and Pipeline Project CCOPP ingår oljebolagen Exxon och Shell samt det franska företaget ELF. Även Världsbanken är inblandad som långivare. Konsortiet

Inlämnad: 1999-11-18 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:14 av Zetterberg, Andre vice talman Eva (v)

den 21 september Fråga 1999/2000:14 av andre vice talman Eva Zetterberg v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om katastrofen i Angola 200 människor svälter ihjäl i Angola varje dag. Mer än två miljoner människor är flyktingar i sitt eget land, och beroende av mat och annan hjälp utifrån. Tusentals skadas av minor och

Inlämnad: 1999-09-21 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1014 av Zetterberg, Eva (v)

Fråga 1997/98:1014 av Eva Zetterberg v till statsministern om PKK-värvningen av barn i Sverige den 13 augusti I de våldsamma nationella, etniska, politiska och andra konflikter som efter det kalla kriget blossat upp i olika delar av världen har det blivit allt vanligare att barn och ungdomar värvas till stridande förband,

Inlämnad: 1998-08-13 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:205 av Zetterberg, Eva (v)

Fråga 1997/98:205 av Eva Zetterberg v till socialministern om barnkonventionen och kommunerna FN:s konvention om barns rättigheter är ett folkrättsligt bindande avtal. Barnkommittén har med sitt betänkande Barnet i främsta rummet bidragit till att skapa större klarhet vad gäller innebörden av begreppet barnets bästaNu

Inlämnad: 1997-12-01 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 1997/98:102 av Zetterberg, Eva (v)

Fråga 1997/98:102 av Eva Zetterberg v till justitieministern om personakter hos Säpo Fallet med snickaren Torsten Leander som 1978 avskedades från Marinmuseet i Karlskrona på grund av påstådda säkerhetsrisker har upprört många. Först nu, nästan 20 år senare, tycks han få upprättelse. Den olagliga åsiktsregistrering

Inlämnad: 1997-11-03 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)