Dokument & lagar (156 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:594 av Beiming, Cinnika (s)

Fråga 1997/98:594 av Cinnika Beiming s till justitieministern om väktar- och polisbrutalitet Under senare år har det förekommit en rad fall där ingripanden från polisens, förordnade ordningsvakters och väktares sida fått mycket tragiska konsekvenser. I åtskilliga andra fall har det vittnats om mycket hårda tag och integritetskränkande

Inlämnad: 1998-03-20 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:510 av Hägg, Carina (s)

Fråga 1997/98:510 av Carina Hägg s till utrikesministern om poliser i fredsbefrämjande insatser Första gången svenska poliser deltog i fredsfrämjande tjänst var i den styrka som upprättades på Cypern år 1964. Svenska poliser var sedan stationerade där ända fram till år 1993. Sedan kalla krigets slut har fredsfrämjande

Inlämnad: 1998-03-05 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:508 av Hagberg, Michael (s)

Fråga 1997/98:508 av Michael Hagberg s till justitieministern om europeiskt vapenpass Sverige har implementerat direktiv 91/4771 EEC det s.k. vapendirektivet i den svenska lagstiftningen. Direktivet innehåller bestämmelser om det s.k. europeiska vapenpasset, vilket är avsett att underlätta för tävlingsskyttar och jägare

Inlämnad: 1998-03-05 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:484 av Hägg, Carina (s)

Fråga 1997/98:484 av Carina Hägg s till kommunikationsministern om e-postreklam Vi är många som satt upp skylten Nej tack till reklam på våra postlådor respektive ytterdörrar. Men framför min e-postadress kan jag i dag inte hänga upp motsvarande skylt. För i dag finns inga juridiska eller tekniska möjligheter att stoppa

Inlämnad: 1998-02-23 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:483 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:483 av Owe Hellberg v till inrikesministern om köregler för bostadssökande I en tidigare fråga till ministern om det var rimligt att det kommunala bostadsbolaget i Sundbyberg hade som regel för de bostadssökande att de skulle ha en bruttoinkomst som motsvarade fyra gånger hyran för den bostad som söktes,

Inlämnad: 1998-02-19 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:374 av Westerlund Panke, Majléne (s)

Fråga 1997/98:374 av Majléne Westerlund Panke s till justitieministern om åtgärder mot främlingsfientlighet Tidigt på söndagsmorgonen den 25 januari 1998 kastades en s.k. molotovcocktail mot den afrikanska klubben Soul Trains lokaler i Halmstad. Skadorna på byggnaden blev inte stora, men allvarliga skador av djupare

Inlämnad: 1998-01-28 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:342 av Hägg, Carina (s)

Fråga 1997/98:342 av Carina Hägg s till justitieministern om säkerhetspolisens akter och släktforskning I en aviserad lagrådsremiss avser regeringen att föreslå att de hemliga förordningarna skall ersättas med öppna och att den nuvarande absoluta sekretessen för akter hos säkerhetspolisen skall avskaffas. Den som i

Inlämnad: 1998-01-22 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:226 av Hägg, Carina (s)

Fråga 1997/98:226 av Carina Hägg s till justitieministern om anonymitet vid telefonsamtal Enligt datalagen 1973:289 1 uppstår ett personregister när register, förteckning eller andra anteckningar förs med hjälp av ADB och innehåller personuppgifter som kan hänföras till den person som uppgiften avser. Enligt Datainspektionen

Inlämnad: 1997-12-05 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:174 av Fransson, Sonja (s)

Fråga 1997/98:174 av Sonja Fransson s till justitieministern om våldsbrottslingar med hjärnskada En ny undersökning visar att av 21 grova brottslingar hade samtliga en hjärnskada som kan ha påverkat dem att begå brottet. Unga människor med svåra hjärnskador men inte psykiskt störda t.ex. MBD/Damp har blivit dömda till

Inlämnad: 1997-11-24 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:144 av Danestig, Britt-Marie (v)

Fråga 1997/98:144 av Britt-Marie Danestig v till justitieministern om polisens passivitet Den 10 november samlades 150 ungdomar på initiativ av Ung Vänster till en demonstration mot rasism, främlingsfientlighet och våld mot homosexuella i Linköping. Trots att polisen givit sitt tillstånd till demonstrationen och också

Inlämnad: 1997-11-14 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:126 av Moberg, Carina (s)

Fråga 1997/98:126 av Carina Moberg s till justitieministern om bostadsanvisningen Hundratals hyresrätter köps och säljs i Stockholm varje år. Detta trots att en majoritet av befolkningen anser att bostaden inte är en handelsvara vilken som helst. De flesta unga människor har varken pengar eller kontakter som gör det

Inlämnad: 1997-11-10 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:102 av Zetterberg, Eva (v)

Fråga 1997/98:102 av Eva Zetterberg v till justitieministern om personakter hos Säpo Fallet med snickaren Torsten Leander som 1978 avskedades från Marinmuseet i Karlskrona på grund av påstådda säkerhetsrisker har upprört många. Först nu, nästan 20 år senare, tycks han få upprättelse. Den olagliga åsiktsregistrering

Inlämnad: 1997-11-03 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:54 av Eberstein, Susanne (s)

Fråga 1997/98:54 av Susanne Eberstein s till inrikesministern om Kartvårdscentralen i Ånge Kartvårdscentralen i Ånge är en avdelning inom det statliga Lantmäteriverket, som bl.a. arbetar med restaurering av kartor och arkivmaterial. Den kom till 1984 genom ett riksdagsbeslut, där LMV tilldelades särskilda medel för

Inlämnad: 1997-10-14 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:32 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:32 av Owe Hellberg v till inrikesministern om Lantmäteriverket I budgetpropositionen uppmärksammar regeringen den mycket omfattande förändringen inom Lantmäteriverket och vill tills vidare avvakta med ett beslut om fortsatt bolagisering av produktionen av landskapsinformation. Sämre är det dock att de

Inlämnad: 1997-09-30 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:19 av Sundgren, Per (v)

Fråga 1997/98:19 av Per Sundgren v till inrikesministern om bostadsmarknaden Bostadssökande med låga inkomster och fel hudfärg sorteras och diskrimineras dagligen på bostadsmarknaden av privata fastighetsägare, men också av allmännyttiga bostadsbolag. Detta vet alla som har kunskap om bostadsmarknaden. Detta har bekräftats

Inlämnad: 1997-09-23 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:11 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1997/98:11 av Ulla Hoffmann v till justitieministern om lagstiftning mot könshandel Vänsterpartiets EU-parlamentariker, Marianne Eriksson, har skrivit en rapport om våld mot kvinnor som i går antogs av EU-parlamentet. Stötesten för EU-länderna har varit den svenska synen på prostitution och pornografi. I många

Inlämnad: 1997-09-19 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)