Dokument & lagar (3 träffar)

Interpellation 2001/02:213 av Sköld Jansson, Camilla (v)

den 28 januari Interpellation 2001/02:213 av Camilla Sköld Jansson v till näringsminister Björn Rosengren om ansvar vid företagsnedläggelse På senare tid har vi fått ta del av flera exempel på storföretag som beslutat flytta produktion till låglöneländer och lägga ned vinstgivande verksamhet i Sverige. Det är en utveckling

Inlämnad: 2002-01-28 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 1999/2000:201 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 28 januari Interpellation 1999/2000:201 av Sven-Erik Sjöstrand v till statsrådet Mona Sahlin om rehabilitering för psykiskt funktionshindrade Enligt Socialstyrelsens beräkningar finns det ca 43 000 personer med psykiska funktionshinder kända av socialtjänst och psykiatri. Av dessa uppbär 30 000 förtidspension.

Inlämnad: 2000-01-28 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 1999/2000:10 av Sköld Jansson, Camilla (v)

den 20 september Interpellation 1999/2000:10 av Camilla Sköld Jansson v till näringsminister Björn Rosengren om konsekvensanalyser utifrån ett regionalt perspektiv Redan innan Budget 2000 presenterats i sin helhet förekom spekulationer huruvida förslagen på skatteområdet gynnade hela landet eller endast starka tillväxtregioner.

Inlämnad: 1999-09-20 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)