Dokument & lagar (5 träffar)

Interpellation 2000/01:77 av Olsson, Rolf (v)

den 27 oktober Interpellation 2000/01:77 av Rolf Olsson v till socialminister Lars Engqvist om telefonjour för människor i kris Många omtalar i dag att alltfler människor befinner sig i psykisk nöd eller är närstående till människor med dessa problem. Samtliga i dag befintliga telefonjourer beskriver utifrån sina erfarenheter

Inlämnad: 2000-10-27 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2000/01:56 av Sköld Jansson, Camilla (v)

den 23 oktober Interpellation 2000/01:56 av Camilla Sköld Jansson v till näringsminister Björn Rosengren om kvalitén i aktivitetsgarantin Från den 1 augusti 2000 gäller en aktivitetsgaranti för långtidsarbetslösa. Människor som under lång tid varit arbetslösa ska ges ett bättre stöd för att åter komma in på arbetsmarknaden

Inlämnad: 2000-10-23 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:147 av Sköld Jansson, Camilla (v)

den 24 november Interpellation 2000/01:147 av Camilla Sköld Jansson v till näringsminister Björn Rosengren om Samhalls regionala ansvar Samhall har i uppgift att bereda arbetshandikappade sysselsättning. Människor med arbetshandikapp finns över hela landet. Statens uppdrag till Samhall är därför också att bereda sysselsättning

Inlämnad: 2000-11-24 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 1999/2000:201 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 28 januari Interpellation 1999/2000:201 av Sven-Erik Sjöstrand v till statsrådet Mona Sahlin om rehabilitering för psykiskt funktionshindrade Enligt Socialstyrelsens beräkningar finns det ca 43 000 personer med psykiska funktionshinder kända av socialtjänst och psykiatri. Av dessa uppbär 30 000 förtidspension.

Inlämnad: 2000-01-28 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 1999/2000:10 av Sköld Jansson, Camilla (v)

den 20 september Interpellation 1999/2000:10 av Camilla Sköld Jansson v till näringsminister Björn Rosengren om konsekvensanalyser utifrån ett regionalt perspektiv Redan innan Budget 2000 presenterats i sin helhet förekom spekulationer huruvida förslagen på skatteområdet gynnade hela landet eller endast starka tillväxtregioner.

Inlämnad: 1999-09-20 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)