Dokument & lagar (16 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:1645 av Hellberg, Owe (v)

den 19 maj Fråga 2004/05:1645 av Owe Hellberg v till finansminister Pär Nuder om artistskatt i föreningslivet Antalet utländska spelare i ishockey, fotboll och basket blir alltfler. Många idrottsföreningar använder sig av möjligheten att låta spelarna vara här under en begränsad tid, mindre än sex månader. Då gäller

Inlämnad: 2005-05-19 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2001/02:593 av Hellberg, Owe (v)

den 25 januari Fråga 2001/02:593 av Owe Hellberg v till näringsminister Björn Rosengren om bredbandsutbyggnaden När IT-propositionen lades i mars år 2000, sade näringsministern att nästan alla hushåll i Sverige skulle kunna ta del av den tekniken två år senare. Detta löfte ser ut att inte bli något annat än just ett

Inlämnad: 2002-01-25 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:192 av Hellberg, Owe (v)

den 12 november Fråga 2001/02:192 av Owe Hellberg v till näringsminister Björn Rosengren om Kunskapsbank lokal utveckling i Söderhamn Högskolan i Gävle och forskarorganisationen Tjänsteforum planerar i höst att bygga upp en databas, Kunskapsbank lokal utvecklingSyftet är att via Internet sprida information, kunskaper

Inlämnad: 2001-11-12 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:543 av Hellberg, Owe (v)

den 18 januari Fråga 2000/01:543 av Owe Hellberg v till statsrådet Ingela Thalén om eftergift vid återbetalning av bostadsbidrag I augusti år 2000 fick regeringen en rapport från Riksförsäkringsverket som klart visar att den nya regeln för att utvidga möjligheterna till eftergift vid återbetalning av bostadsbidrag

Inlämnad: 2001-01-18 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:91 av Hellberg, Owe (v)

den 19 oktober Fråga 2000/01:91 av Owe Hellberg v till statsrådet Ingela Thalén om bostadsbidragens utveckling Kostnaderna för bostadsbidragen sjunker i rasande takt, långt utöver kalkylerna för de regelförändringar som infördes 1997. Efter förändringarna beräknades kostnaderna för bostadsbidragen bli ca 6 miljarder

Inlämnad: 2000-10-19 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:802 av Hellberg, Owe (v)

den 6 april Fråga 1999/2000:802 av Owe Hellberg v till statsrådet Ingela Thalén om adoptioner Ska bara rika ha råd att adoptera I dagens situation måste frågan sannolikt besvaras med ett ja. Den bilden fick även jag efter att ha träffat ett ungt barnlöst par, bosatta i Gävle, som nyligen adopterat en son. De har bekostat

Inlämnad: 2000-04-06 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:799 av Hellberg, Owe (v)

den 6 april Fråga 1999/2000:799 av Owe Hellberg v till statsrådet Ingela Thalén om minskning av bostadsbidragen Bostadsbidragen har under de senaste åren genomgått omfattande regelförändringar och kostnaderna har snart halverats från år 1995 när antalet bidragstagare var som flest. Trångboddheten ökar igen och inga

Inlämnad: 2000-04-06 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:457 av Hellberg, Owe (v)

den 21 januari Fråga 1999/2000:457 av Owe Hellberg v till näringsminister Björn Rosengren om AMS-medel 2001 Under sju år har AMS haft tillfälliga medel för att förstärka personalen på arbetsförmedlingarna. För år 2000 minskade de med 150 miljoner kronor och för år 2001 är medlen borttagna helt. För AMS i Gävleborgs

Inlämnad: 2000-01-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:399 av Hellberg, Owe (v)

den 17 december Fråga 1999/2000:399 av Owe Hellberg v till näringsminister Björn Rosengren om bidrag till småskalig vattenkraft I energiöverenskommelsen om bl.a. avvecklingen av Barsebäck, finns även ett stimulansbidrag för utbyggnad av småskalig vattenkraft. Dessa stöd hanteras av den nya Energimyndigheten. De ska

Inlämnad: 1999-12-17 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:85 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1998/99:85 av Owe Hellberg v till näringsministern om datortekens framtida verksamhet den 20 november Kommunernas avtal med Arbetsmarknadsverket, när det gäller datorteksverksamheten ute i kommunerna går ut den 31 december i år. De flesta handledare inom datorteksverksamheten är ALU-anställda och enligt förslagen

Inlämnad: 1998-11-20 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:38 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1998/99:38 av Owe Hellberg v till näringsministern om vänstertrafik på Tidernas väg den 29 oktober Projekt väg 272 och 83 är ett regionalt samarbets- och utvecklingsprojekt som syftar till att öka turismen längs väg 272 och 83, sträckan Uppsala-Ljusdal. Projektet sattes i gång våren 1998 och första fasen skall

Inlämnad: 1998-10-29 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1997/98:813 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:813 av Owe Hellberg v till socialministern om bostaden som social rättighet I den bostadspolitiska utredningen föreslog en bred majoritet av utredningens ledamöter en ny portalparagraf med följande lydelse: Bostadspolitiken skall skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader

Inlämnad: 1998-06-02 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:812 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:812 av Owe Hellberg v till inrikesministern om stödet till krisårgångarna I frågestunden vecka 22 påstod ministern att Vänsterpartiet i bostadsutskottet gett stöd till ett borgerligt förslag när det gäller hjälp och stöd till de s.k. krisårgångarna, dvs. det byggda från 1989 och framåt. Vänsterpartiets

Inlämnad: 1998-06-02 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:811 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:811 av Owe Hellberg v till inrikesministern om stöd till kommunala bostadsbolag Regeringen föreslår att en delegation inrättas för att hantera stöd till kommuner med övermäktiga åtaganden för boendet. Det är bra, men begränsningen i delegationens direktiv, som säger att det är kommunens förmåga att klara

Inlämnad: 1998-06-02 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:483 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:483 av Owe Hellberg v till inrikesministern om köregler för bostadssökande I en tidigare fråga till ministern om det var rimligt att det kommunala bostadsbolaget i Sundbyberg hade som regel för de bostadssökande att de skulle ha en bruttoinkomst som motsvarade fyra gånger hyran för den bostad som söktes,

Inlämnad: 1998-02-19 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:32 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:32 av Owe Hellberg v till inrikesministern om Lantmäteriverket I budgetpropositionen uppmärksammar regeringen den mycket omfattande förändringen inom Lantmäteriverket och vill tills vidare avvakta med ett beslut om fortsatt bolagisering av produktionen av landskapsinformation. Sämre är det dock att de

Inlämnad: 1997-09-30 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)