Dokument & lagar (9 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:1338 av Mikaelsson, Maggi (v)

den 22 augusti Fråga 1999/2000:1338 av Maggi Mikaelsson v till jordbruksminister Margareta Winberg om utrotningshotade kor I ett nordiskt projekt inom Nordiska genbanken görs en DNA-baserad studie av mjölkboskapsrasernas släktskap. Syftet är bl.a. att ge ett bättre underlag för bedömning av graden av genetisk likhet

Inlämnad: 2000-08-22 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Interpellation 1999/2000:306 av Svensson Smith, Karin (v)

den 17 mars Interpellation 1999/2000:306 av Karin Svensson Smith v till miljöminister Kjell Larsson om skatt på avfallsförbränning Strax innan sommaruppehållet förra året hade vi en debatt i riksdagen om huruvida förbränning av avfall skulle skattebefrias eller ej. En majoritet i riksdagen drev igenom detta trots varningar

Inlämnad: 2000-03-21 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:687 av Mikaelsson, Maggi (v)

den 10 mars Fråga 1999/2000:687 av Maggi Mikaelsson v till miljöminister Kjell Larsson om vilda djur och äventyrsturister Isbjörnar är fridlysta och får inte jagas utom inom inuiternas territorier. Även om isbjörnen inte är utrotningshotad är populationen ändå liten vilket gör den sårbar. Därför är isbjörnsjakt noga

Inlämnad: 2000-03-10 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:611 av Värmby, Lennart (v)

den 23 februari Fråga 1999/2000:611 av Lennart Värmby v till miljöminister Kjell Larsson om bilfri dag Den 4 februari i år hölls i Bryssel en stor konferens under mottot En bilfri dag i stan. Den var avsparken för en gemensam aktion i hela EU i avsikt att få så många städer som möjligt att ordna en bilfri dag den 22 september

Inlämnad: 2000-02-23 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:322 av Mikaelsson, Maggi (v)

den 2 december Fråga 1999/2000:322 av Maggi Mikaelsson v till jordbruksminister Margareta Winberg om Norrlandsjordbruket Regeringens förslag till förändringar av arealstödet för spannmål missgynnar Norrlandsjordbruket, särskilt den del som utgör grunden för både slakteri- och charkuterinäringen, nämligen svinproduktionen.

Inlämnad: 1999-12-02 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:249 av Mikaelsson, Maggi (v)

den 18 november Fråga 1999/2000:249 av Maggi Mikaelsson v till jordbruksminister Margareta Winberg om avvittringens genomförande och konsekvenser Riksdagens revisorer har studerat avvittringens genomförande och konsekvenser i Norr- och Västerbotten, informationsrapport 1999/2000:2. Revisorerna konstaterar att de frågor

Inlämnad: 1999-11-19 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:171 av Mikaelsson, Maggi (v)

den 8 november Fråga 1999/2000:171 av Maggi Mikaelsson v till jordbruksminister Margareta Winberg om laxfisket i Östersjön Vid ett laxfiskeseminarium i Övertorneå den 1 november, arrangerat av Tornedalsrådet och Lapplands Förbund, efterlystes bl.a. ett större samarbete mellan den svenska och den finska regeringen.

Inlämnad: 1999-11-08 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:36 av Värmby, Lennart (v)

den 1 oktober Fråga 1999/2000:36 av Lennart Värmby v till jordbruksminister Margareta Winberg om stöd till Salix energigröda Biobränslebaserad energiproduktion har ökat rejält under de senaste åren. I första hand rör det sig om skogsavfall eller spån och andra restprodukter från träindustrin. Det finns också möjlighet

Inlämnad: 1999-10-01 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1 av Svensson Smith, Karin (v)

den 14 september Fråga 1999/2000:1 av Karin Svensson Smith v till miljöminister Kjell Larsson om trafikmängder och miljökonsekvenser för Öresundsbron Ett villkor för byggandet av Öresundsbron var att stränga och precisa miljökrav skulle uppfyllas. Ett av villkoren var att bron inte skulle medföra mer vägtrafik i Öresundsregionen.

Inlämnad: 1999-09-14 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)