Dokument & lagar (9 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:822 av Persson i Simrishamn, Göran (s)

den 21 maj Fråga 2009/10:822 Samarbete mellan idrottsförbund och Bris av Göran Persson i Simrishamn s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Som första idrottsförbund inleder Skånes Fotbollförbund ett samarbete med Barnens rätt i samhället, Bris. Samarbetet är inledningsvis ett treårigt projekt, med målet

Inlämnad: 2010-05-21 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2009/10:726 av Hagberg, Christin (s)

den 15 april Fråga 2009/10:726 Tillståndsprövningen av Shells provborrning av Christin Hagberg s till näringsminister Maud Olofsson c Energiföretaget Shell har av Bergstaten och länsstyrelsen i Skåne fått tillstånd att provborra efter naturgas i Lövestad i Sjöbo kommun. Provborrningen har genomförts och är avslutad.

Inlämnad: 2010-04-15 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2009/10:156 av Hagberg, Christin (s)

den 5 november Fråga 2009/10:156 Presstöd till kulturtidskrifter av Christin Hagberg s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Den gällande beskrivningen över vad en kulturtidskrift är lyder en tidskrift som med sitt huvudsakliga innehåll vänder sig till en allmän publik med samhällsinformation eller med

Inlämnad: 2009-11-05 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2009/10:154 av Hagberg, Christin (s)

den 5 november Fråga 2009/10:154 Hot mot EU:s utsläppshandel av Christin Hagberg s till miljöminister Andreas Carlgren c För perioden 20082012 har EU-kommissionen satt ett tak för hur stora koldioxidutsläppen i medlemsländerna får vara inom ramen för handeln med utsläppsrätter. Varje land får en tilldelning som

Inlämnad: 2009-11-05 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2009/10:152 av Hagberg, Christin (s)

den 5 november Fråga 2009/10:152 Balansen mellan resurser till och arbetsuppgifter för Skatteverket av Christin Hagberg s till finansminister Anders Borg m I regeringens proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet återges Skatteverkets påpekande om att propositionen innebär nya åtaganden för verket.

Inlämnad: 2009-11-05 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2009/10:131 av Hagberg, Christin (s)

den 26 oktober Fråga 2009/10:131 Pensionärsskatten i Skåne av Christin Hagberg s till finansminister Anders Borg m Skåne har ca 220 000 ålderspensionärer på en befolkning av 1,2 miljoner, det vill säga 18 procent av befolkningen. Siffran överensstämmer med riksgenomsnittet. Antalet ålderspensionärer i Skåne ökar

Inlämnad: 2009-10-26 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2009/10:122 av Persson i Simrishamn, Göran (s)

den 22 oktober Fråga 2009/10:122 Skattebeläggning av prästlönetillgångarna av Göran Persson i Simrishamn s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m En viktig finansieringskälla för arbetet med att långsiktigt underhålla våra kyrkor har under lång tid varit de så kallade prästlönetillgångarna, det vill säga

Inlämnad: 2009-10-22 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2009/10:120 av Hagberg, Christin (s)

den 22 oktober Fråga 2009/10:120 Straffskärpning för alkoholsmuggling av Christin Hagberg s till justitieminister Beatrice Ask m Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Sorad vid Stockholms universitet kartlägger svenskarnas alkoholvanor genom att intervjua 1 500 svenskar varje månad. Sorads kartläggningar

Inlämnad: 2009-10-22 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2009/10:119 av Hagberg, Christin (s)

den 22 oktober Fråga 2009/10:119 Skatt på fluorerade växthusgaser av Christin Hagberg s till finansminister Anders Borg m Ett av Klimatberedningens förslag var att införa en skatt som stimulerar utbyte av stora kyl- och frysanläggningar och luftkonditioneringsanläggningars köldmedium från fluorerade gaser. Utredningen

Inlämnad: 2009-10-22 Besvarare: Anders Borg (M)