Dokument & lagar (23 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1162 av Olsson, Rolf (v)

den 6 maj Fråga 2003/04:1162 av Rolf Olsson v till socialminister Lars Engqvist om estetisk kirurgi Vänsterpartiet har i flera motioner tagit upp frågan om icke medicinskt motiverad plastikkirurgi. Det finns enligt min mening två viktiga frågor som aktualiseras med denna verksamhet. En fråga är vilka normer som råder

Inlämnad: 2004-05-06 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:492 av Olsson, Rolf (v)

den 17 december Fråga 2003/04:492 av Rolf Olsson v till socialminister Lars Engqvist om äldre kvinnors möjlighet till en bra sjukvård Vi blir alla äldre om vi får ha hälsan och leva. Kvinnor lever längre än män. Men kvinnor har fler krämpor och mår sämre än männen i motsvarande ålder och situation. En del sjukdomar

Inlämnad: 2003-12-17 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1333 av Olsson, Rolf (v)

den 12 juni Fråga 2001/02:1333 av Rolf Olsson v till socialminister Lars Engqvist om homo- och bisexuellas psykiska hälsa Vi har i en nyligen genomförd undersökning inom psykologiska institutionen vid Stockholms universitet kunnat ta del av unga homo- och bisexuellas psykiska hälsa. Det har visat sig att så många som

Inlämnad: 2002-06-12 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:993 av Olsson, Rolf (v)

den 4 april Fråga 2001/02:993 av Rolf Olsson v till socialminister Lars Engqvist om läkemedel Vi har i Vänsterpartiet vid ett flertal tillfällen motionerat och ställt frågor till ansvarig minister om läkemedel och läkemedelsbiverkningar. Läkemedel är både möjlighet till ett bättre liv utan sjukdom och en risk för biverkningar.

Inlämnad: 2002-04-04 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:776 av Olsson, Rolf (v)

den 20 februari Fråga 2001/02:776 av Rolf Olsson v till socialminister Lars Engqvist om nationella sjukvårdsregister Sedan 1970 finns det s.k. nationella kvalitetsregister inom sjukvården. Det är register som handhar en mycket stor mängd känsliga uppgifter. I dag finns det ett 50-tal sådana register med syfte att öka

Inlämnad: 2002-02-20 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:481 av Olsson, Rolf (v)

den 7 januari Fråga 2001/02:481 av Rolf Olsson v till socialminister Lars Engqvist om läkemedelsbiverkningar Enligt Konjunkturinstitutet Månadsbarometern den 22 maj 2001 går läkemedelsindustrin väldigt bra. Detta avspeglar sig även när det gäller samhällets totalkostnader för läkemedel vilka har ökat dramatiskt. Nya

Inlämnad: 2002-01-07 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:220 av Olsson, Rolf (v)

den 16 november Fråga 2001/02:220 av Rolf Olsson v till socialminister Lars Engqvist om medicinska insatser i hela landet Det är väl känt att sjukvårdens möjligheter att bota, lindra och åtgärda ökat väsentligt och fortsätter att öka. Utvecklingen innebär även att alltmer kostsamma och avancerade metoder, instrument

Inlämnad: 2001-11-16 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1678 av Olsson, Rolf (v)

den 11 september Fråga 2000/01:1678 av Rolf Olsson v till socialminister Lars Engqvist om sponsorer i vården I takt med att landstingens underskott ökat har det blivit allt vanligare med företagssponsring inom vården. Barnkliniker har fått lekrum och annan utrustning av t.ex. MacDonalds. Sponsring av sjukhus och andra

Inlämnad: 2001-09-11 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1670 av Olsson, Rolf (v)

den 7 september Fråga 2000/01:1670 av Rolf Olsson v till socialminister Lars Engqvist om läkare med legitimation från land utanför EU/EES Det finns ett tydligt definierat behov av fler läkare i Sverige. Personalförsörjningen inom vården har kommit att alltmer bli en nyckelfråga för att vården ska kunna hålla den höga

Inlämnad: 2001-09-07 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1589 av Olsson, Rolf (v)

den 17 augusti Fråga 2000/01:1589 av Rolf Olsson v till socialminister Lars Engqvist om Systembolaget och folkhälsan Den traditionella svenska alkoholpolitiken har i ett internationellt perspektiv varit mycket framgångsrik. Strategin har varit att begränsa totalkonsumtionen av alkohol genom begränsad tillgänglighet

Inlämnad: 2001-08-17 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1097 av Olsson, Rolf (v)

den 24 april Fråga 2000/01:1097 av Rolf Olsson v till socialminister Lars Engqvist om försummelse av anmälan enligt Lex Maria Socialstyrelsen har genom en granskning av beslut i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd funnit att ca 10 av de ärenden som borde ha varit anmälda enligt Lex Maria inte har anmälts. Inom landstingens

Inlämnad: 2001-04-24 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:954 av Olsson, Rolf (v)

den 23 mars Fråga 2000/01:954 av Rolf Olsson v till socialminister Lars Engqvist om handlingsplaner mot kvinnomisshandel Den 1 juli 1998 infördes 8 a i socialtjänstlagen SoL som innebär bl.a. att särskilda handlingsplaner bör utarbetas inom socialtjänstens arbete med kvinnor som utsatts för våld. Länsstyrelsen i Västra

Inlämnad: 2001-03-22 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:765 av Olsson, Rolf (v)

den 21 februari Fråga 2000/01:765 av Rolf Olsson v till socialminister Lars Engqvist om prioriteringar i vården Enligt rapporteringar i massmedier finns långtgående planer på Karolinska Sjukhuset AB att sälja tjänster till andra beställare än landstingen. Karolinska sjukhuset diskuterar ett avtal med Skandia Lifeline

Inlämnad: 2001-02-21 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:240 av Olsson, Rolf (v)

den 16 november Fråga 2000/01:240 av Rolf Olsson v till socialminister Lars Engqvist om missbruksvården i kris Den 15 mars i år svarade socialministern på en fråga som jag ställde om tillståndet för psykiskt funktionshindrade med missbruksproblem. Frågan ställdes utifrån utvärderingen av psykiatrireformen samt larmrapporter

Inlämnad: 2000-11-16 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:166 av Olsson, Rolf (v)

den 2 november Fråga 2000/01:166 av Rolf Olsson v till socialminister Lars Engqvist om läkemedelsbiverkningar Utvecklingen av nya läkemedel går snabbt och alltfler preparat finns i omlopp. I de flesta fall är de till stor nytta för patienten men ofta uppstår ändå mer eller mindre allvarliga biverkningar. Den förskrivande

Inlämnad: 2000-11-02 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2000/01:77 av Olsson, Rolf (v)

den 27 oktober Interpellation 2000/01:77 av Rolf Olsson v till socialminister Lars Engqvist om telefonjour för människor i kris Många omtalar i dag att alltfler människor befinner sig i psykisk nöd eller är närstående till människor med dessa problem. Samtliga i dag befintliga telefonjourer beskriver utifrån sina erfarenheter

Inlämnad: 2000-10-27 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1220 av Olsson, Rolf (v)

den 18 juli Fråga 1999/2000:1220 av Rolf Olsson v till socialminister Lars Engqvist om konsultmedverkan inom socialtjänsten I alltfler kommuner har det blivit vanligt att socialtjänstutredningar läggs ut på privata konsulter och bolag. De gör utredningar och lämnar förslag till åtgärder som socialtjänsten använder

Inlämnad: 2000-07-19 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:651 av Olsson, Rolf (v)

den 2 mars Fråga 1999/2000:651 av Rolf Olsson v till socialminister Lars Engqvist om psykiskt funktionshindrade missbrukare Utvärderingen av 1995 års psykiatrireform, som kom förra året, visade bl.a. på att psykiskt funktionshindrade personer med missbruksproblem är en utsatt grupp i samhället. De har oftast ett omfattande

Inlämnad: 2000-03-03 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:203 av Olsson, Rolf (v)

den 12 november Fråga 1999/2000:203 av Rolf Olsson v till socialminister Lars Engqvist om behandlingshem för ungdomar Jag har blivit uppmärksammad på att enskilda/företag från andra EU-länder köper fastigheter på olika håll i Sverige, företrädesvis i Västsverige, och etablerar ungdomshem för vård och boende för ungdomar

Inlämnad: 1999-11-12 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:12 av Olsson, Rolf (v)

den 17 september Fråga 1999/2000:12 av Rolf Olsson v till socialminister Lars Engqvist om förtidspensionering på grund av psykiska besvär Socialstyrelsen har följt upp psykiatrireformen i en slutrapport med titeln Välfärd och valfrihet Utvärderingen visar på många kvarstående brister som måste åtgärdas framöver. Rapporten

Inlämnad: 1999-09-20 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Paginering