Dokument & lagar (6 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:970 av Linde, Hans (v)

den 14 mars Fråga 2007/08:970 Stora Enso i Brasilien av Hans Linde v till utrikesminister Carl Bildt m Den 4 mars sårades 50 brasilianska kvinnor allvarligt när de attackerades av militärpolisen i Rio Grande do Sul, Brasilien, på en egendom som ägs av Stora Enso. Samma morgon hade 900 kvinnor från bondeorganisationen

Inlämnad: 2008-03-14 Besvarare: Ewa Björling (M)

Skriftlig fråga 2007/08:704 av Linde, Hans (v)

den 5 februari Fråga 2007/08:704 Svenska krediter till export av militär utrustning av Hans Linde v till statsrådet Ewa Björling m I 2007 och 2008 års budgetar har regeringen avsatt sammanlagt 2 miljarder för skuldavskrivningar. Bland annat rör det krediter som Exportkreditnämnden, EKN, utfärdade i samband med

Inlämnad: 2008-02-05 Besvarare: Ewa Björling (M)

Interpellation 2007/08:292 av Linde, Hans (v)

den 20 december Interpellation 2007/08:292 EPA och rättvisa handelsregler av Hans Linde v till statsrådet Ewa Björling m Ska fattigdomen i världen och klyftorna mellan och inom länder minska krävs ökat bistånd, skuldavskrivningar och inte minst rättvisa handelsregler. Tyvärr är det bara att konstatera att utvecklingen

Inlämnad: 2007-12-20 Besvarare: Ewa Björling (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: EPA och rättvisa handelsregler

Skriftlig fråga 2007/08:399 av Linde, Hans (v)

den 30 november Fråga 2007/08:399 Tillgång till läkemedel i fattiga länder av Hans Linde v till statsrådet Ewa Björling m I TRIPS-avtalet fastställs de handelsrelaterade aspekterna av immaterialrätt, med andra ord frågor om patent, copyright med mera. 2001 antogs Dohadeklarationen om TRIPS-avtalet som möjliggör

Inlämnad: 2007-11-30 Besvarare: Ewa Björling (M)

Interpellation 2007/08:59 av Linde, Hans (v)

den 19 oktober Interpellation 2007/08:59 Försäljning av JAS Gripen till Thailand av Hans Linde v till statsrådet Ewa Björling m Thailand har beslutat att köpa sex JAS Gripenplan för 3,7 miljarder kronor. Försäljare är den svenska staten, via den svenska regeringen. Kampen har stått mellan Gripen, ryska Su-30 och

Inlämnad: 2007-10-19 Besvarare: Ewa Björling (M)

Skriftlig fråga 2007/08:83 av Linde, Hans (v)

den 15 oktober Fråga 2007/08:83 Export av kärnteknologi till Indien av Hans Linde v till utrikesminister Carl Bildt m USA håller på att sluta ett avtal om export av kärnteknologi till Indien. Avtalsförslaget skulle innebära att Indien får tillgång till amerikansk kärnteknologi, trots att Indien är föremål för sanktioner

Inlämnad: 2007-10-15 Besvarare: Ewa Björling (M)