Dokument & lagar (17 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1346 av Ringqvist, Jonas (v)

den 14 juni Fråga 2001/02:1346 av Jonas Ringqvist v till jordbruksminister Margareta Winberg om ekologiska livsmedel Efterfrågan på ekologiska livsmedel ökar liksom produktionen. Ett hinder för fortsatta framgångar för ekologiska livsmedel är dock bristen på konkurrens inom livsmedelssektorn. Den dåliga konkurrensen

Inlämnad: 2002-06-14 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1160 av Ringqvist, Jonas (v)

den 14 maj Fråga 2001/02:1160 av Jonas Ringqvist v till jordbruksminister Margareta Winberg om bekämpningsmedel Användningen av bekämpningsmedel i jordbruket är ett stort miljöproblem och det är därför angeläget att användningen minskar eller helst upphör. Det finns i dag teknik för alternativa metoder genom biologisk

Inlämnad: 2002-05-14 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1136 av Ringqvist, Jonas (v)

den 2 maj Fråga 2001/02:1136 av Jonas Ringqvist v till jordbruksminister Margareta Winberg om klövhälsa Dålig klövhälsa är ett allvarligt djurhälsoproblem som är mycket utbrett i svenska mjölkkobesättningar. Problemet är bl.a. relaterat till hur gödselhanteringen utformas och tidigare fanns där möjligheten att använda

Inlämnad: 2002-05-02 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:515 av Ringqvist, Jonas (v)

den 11 januari Fråga 2001/02:515 av Jonas Ringqvist v till jordbruksminister Margareta Winberg om övergödningen I miljömålspropositionen som regeringen lade fram förra våren föreslog regeringen ett antal delmål på miljöområdet. De delmål som handlar om övergödning är till stor del beroende av åtgärder inom jordbruket.

Inlämnad: 2002-01-11 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:291 av Ringqvist, Jonas (v)

den 27 november Fråga 2001/02:291 av Jonas Ringqvist v till statsrådet Britta Lejon om märkning av livsmedel Gammaldags enrisrökt korv med traditionpåstår Scan i sin marknadsföring. Men korven är varken gammaldags, enrisrökt eller producerad med tradition. Den är sprejad med rökvätska som importerats i containrar från

Inlämnad: 2001-11-27 Besvarare: statsrådet Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:244 av Ringqvist, Jonas (v)

den 21 november Fråga 2001/02:244 av Jonas Ringqvist v till jordbruksminister Margareta Winberg om strategi för att förhindra spridning av laxparasiten Laxparasiten Gyrodactylus salaris har påträffats i en fiskodling vid Bullaren i Västsverige. Parasiten har tidigare påträffats på ett flertal platser i Sverige där

Inlämnad: 2001-11-21 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:243 av Ringqvist, Jonas (v)

den 21 november Fråga 2001/02:243 av Jonas Ringqvist v till miljöminister Kjell Larsson om laxparasiten Laxparasiten Gyrodactylus salaris har påträffats i en fiskodling vid Bullaren i Västsverige. Parasiten har tidigare påträffats på ett flertal platser i Sverige där den har orsakat stor skada. Den här gången är

Inlämnad: 2001-11-21 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:50 av Ringqvist, Jonas (v)

den 5 oktober Fråga 2001/02:50 av Jonas Ringqvist v till jordbruksminister Margareta Winberg om kalvexport och djurenhetsberäkningar Jordbruksverket har lagt fram förslag till ändringar i beräkning av djurenheter. För kalvar har man dragit en gräns vid 14 dagars ålder. Under denna ålder räknas kalvarna till moderdjuret.

Inlämnad: 2001-10-05 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1630 av Ringqvist, Jonas (v)

den 28 augusti Fråga 2000/01:1630 av Jonas Ringqvist v till jordbruksminister Margareta Winberg om svensk svinavel Swedish Meats har beslutat att lägga ned den svenska svinaveln och i stället låta svenska bönder föda upp danska industrigrisar då dessa anses ha bättre kvaliteter som passar in i produktionen. Stark kritik

Inlämnad: 2001-08-28 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1522 av Ringqvist, Jonas (v)

den 20 juli Fråga 2000/01:1522 av Jonas Ringqvist v till jordbruksminister Margareta Winberg om hundkapplöpning Den 31 juli går Svenska Spels tillstånd ut för s.k. totalisatorspel på hundkapplöpningar ut. De har därför ansökt om att få fortsätta året ut. Spelverksamheten kritiseras från många håll då hundkapplöpning

Inlämnad: 2001-07-20 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1264 av Ringqvist, Jonas (v)

den 18 maj Fråga 2000/01:1264 av Jonas Ringqvist v till jordbruksminister Margareta Winberg om miljökvalitetsmål för havet Vid Artdatabankens årliga flora- och faunavårdskonferens om biologisk mångfald, där bl.a. regeringen var representerad, gjorde Fiskeriverkets representant flera anmärkningsvärda uttalanden. Om

Inlämnad: 2001-05-18 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:851 av Ringqvist, Jonas (v)

den 8 mars Fråga 2000/01:851 av Jonas Ringqvist v till jordbruksminister Margareta Winberg om EU:s jordbrukspolitik De senaste veckornas problem inom jordbruket har gjort det alltmer påtagligt att det europeiska och det svenska jordbruket behöver förändras. Storskalighet och en alltför hårt driven rationalisering är

Inlämnad: 2001-03-08 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:869 av Ringqvist, Jonas (v)

den 27 april Fråga 1999/2000:869 av Jonas Ringqvist v till jordbruksminister Margareta Winberg om svensk kalvexport Den svenska kalvexporten förväntas öka trots en bred svensk enighet om att de villkor som dessa djur då kommer födas upp under är oacceptabla. Djuren tvingas stå uppbundna utan möjlighet att röra sig.

Inlämnad: 2000-04-27 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:492 av Ringqvist, Jonas (v)

den 3 februari Fråga 1999/2000:492 av Jonas Ringqvist v till jordbruksminister Margareta Winberg om forskning inom ekologiskt lantbruk År 1997 inrättades med finansiering från Sveriges lantbruksuniversitet, CUL Centrum för uthålligt lantbruk. CUL:s uppgift är att koordinera forskning, utbildning och information inom

Inlämnad: 2000-02-03 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:194 av Ringqvist, Jonas (v)

den 11 november Fråga 1999/2000:194 av Jonas Ringqvist v till jordbruksminister Margareta Winberg om kemiska bekämpningsmedel Användningen av kemiska bekämpningsmedel är ett stort problem i jordbruket. Bl.a. Europeiska miljöbyrån har i en rapport från i somras visat på de allvarliga problemen med jordbrukets kemikalieanvändning.

Inlämnad: 1999-11-11 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:47 av Ringqvist, Jonas (v)

den 11 oktober Fråga 1999/2000:47 av Jonas Ringqvist v till jordbruksminister Margareta Winberg om onödig avlivning av nötkreatur Torsdagen den 7 oktober sköts sex friska nötkreatur ihjäl på en gård i Ljungskile efter order från Jordbruksverket. Skälet var att de saknade EU:s märkning i öronen. EU:s regelverk syftar

Inlämnad: 1999-10-11 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1998/99:69 av Ringqvist, Jonas (v)

Fråga 1998/99:69 av Jonas Ringqvist v till jordbruksministern om djurskyddslagen den 16 november Djurskyddslagen stadgar djurs rätt till en god djurmiljö och naturligt beteende. Trots denna lag lever fortfarande många djur i en miljö som definitivt inte kan kallas god djurmiljö och där möjligheten till ett naturligt

Inlämnad: 1998-11-16 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)