Dokument & lagar (362 träffar)

Interpellation 2007/08:706 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 13 maj Interpellation 2007/08:706 Stöd för introduktion och delaktighet av Eva-Lena Jansson s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp För att kunna fungera i det svenska samhället krävs det i många olika sammanhang att man kan legitimera sig med ett ID-kort. Jag har vid flera tillfällen

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Stöd för introduktion och delaktighet

Skriftlig fråga 2007/08:1199 av Hägg, Carina (s)

den 13 maj Fråga 2007/08:1199 Nationellt uppdrag om människohandel av Carina Hägg s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Regeringen förbereder en handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Arbetet är starkt försenat men har nu aviserats i tiden. Vi har anledning

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Interpellation 2007/08:670 av Yazdanfar, Maryam (s)

den 9 maj Interpellation 2007/08:670 Regeringens ansvar för flyktingmottagandet av Maryam Yazdanfar s till statsrådet Tobias Billström m För en tid sedan gjorde integrationsministern och statsrådet Billströms regeringskollega Nyamko Sabuni följande uttalande: Vi har ett kommunalråd i Södertälje vars enda uppgift

Inlämnad: 2008-05-09 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens ansvar för flyktingmottagandet

Skriftlig fråga 2007/08:1177 av Jarl Beck, Inger (s)

den 7 maj Fråga 2007/08:1177 Vellinge kommun och flyktingmottagning av Inger Jarl Beck s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Sverige bedriver sedan lång tid en generös flyktingpolitik. Den moderatledda Vellinge kommun är en av de kommuner i landet som inte tar sitt ansvar när det gäller

Inlämnad: 2008-05-07 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Interpellation 2007/08:625 av Hägg, Carina (s)

den 25 april Interpellation 2007/08:625 Peking 15 av Carina Hägg s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Jämställdhet blev en tydligare fråga i FN i samband med internationella kvinnoåret 1975 och FN:s konferens i Mexico City samma år. Huvudfrågan om kvinnors rättsliga ställning breddades

Inlämnad: 2008-04-25 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Peking + 15

Interpellation 2007/08:619 av Green, Monica (s)

den 24 april Interpellation 2007/08:619 Det nödvändiga jämställdhetsarbetet av Monica Green s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Av de mer än 400 miljoner kronor som jämställdhetsminister Nyamko Sabuni lovade att satsa på jämställdhetsprojekt år 2007 användes endast en dryg tredjedel resten

Inlämnad: 2008-04-24 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Det nödvändiga jämställdhetsarbetet

Skriftlig fråga 2007/08:1144 av Ahlberg, Ann-Christin (s)

den 23 april Fråga 2007/08:1144 Mångmiljonsatsning på jämställdhet som kom av sig av Ann-Christin Ahlberg s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Av anslaget på 400 miljoner kronor för 2007 har endast 148 miljoner kronor använts visar en undersöknings som tidningen Riksdag Departement gjort.

Inlämnad: 2008-04-23 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Interpellation 2007/08:593 av Green, Monica (s)

den 14 april Interpellation 2007/08:593 Digital mobbning av Monica Green s till justitieminister Beatrice Ask m Trots att vi vuxna försöker vara aktiva och engagerade i såväl våra egna som andras ungdomar händer det ofta att vi hamnar på efterkälken. Ungdomar i dag har en stark ungdomskultur. Influenserna från

Inlämnad: 2008-04-14 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Digital mobbning

Interpellation 2007/08:588 av Kerimo, Yilmaz (s)

den 10 april Interpellation 2007/08:588 Flyktingars möjlighet att byta kommun av Yilmaz Kerimo s till statsrådet Tobias Billström m Förra året bosatte sig ca 23 000 flyktingar och anhöriga i Sverige. Även i år räknar regeringen med ett fortsatt högt mottagande. Ett fåtal kommuner som Södertälje, Malmö och Göteborg

Inlämnad: 2008-04-10 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Flyktingars möjlighet att byta kommun

Interpellation 2007/08:571 av Larsson, Hillevi (s)

den 8 april Interpellation 2007/08:571 Könsdiskriminerande reklam av Hillevi Larsson s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Utredningen om könsdiskriminerande reklam har avlämnats. Den är väl genomarbetad och utmynnar i förslaget att vi ska lagstifta mot könsdiskriminerande reklam. Omfattningen

Inlämnad: 2008-04-08 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Könsdiskriminerande reklam

Skriftlig fråga 2007/08:1050 av Hägg, Carina (s)

den 7 april Fråga 2007/08:1050 Europeiska jämställdhetsinstitutet av Carina Hägg s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Sveriges regering har möjlighet att påverka utformningen av Europeiska jämställdhetsinstitutet i Vilnius arbete. Regeringens prioriteringar bör förankras i riksdagen.

Inlämnad: 2008-04-07 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:1027 av Wegendal, Lars (s)

den 2 april Fråga 2007/08:1027 Scoutrörelsens evenemang av Lars Wegendal s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Under lång tid har det förts en diskussion om idrottens internationella evenemang och på vilket sätt regeringen kan stödja idrotten i dess strävanden att erhålla fler internationella

Inlämnad: 2008-04-02 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:1026 av Sonidsson, Eva (s)

den 31 mars Fråga 2007/08:1026 Konsumentverkets ekonomi av Eva Sonidsson s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp I dag när IT-handel, sms-lån och liknande företeelser växer starkt krävs det som motvikt en ordentlig konsumentupplysning. Därför har Konsumentverkets roll blivit ännu viktigare.

Inlämnad: 2008-03-31 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Interpellation 2007/08:521 av Palm, Veronica (s)

den 17 mars Interpellation 2007/08:521 Stöd till avhoppare från rasistiska rörelser av Veronica Palm s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Fryshuset startade sin verksamhet i norra Hammarbyhamnen i Stockholm 1984. I dag driver Fryshuset ett trettiotal projekt och verksamheter. Ett av de

Inlämnad: 2008-03-17 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Stöd till avhoppare från rasistiska rörelser

Skriftlig fråga 2007/08:946 av Hägg, Carina (s)

den 13 mars Fråga 2007/08:946 Europarådet och FN:s kampanj mot mäns våld av Carina Hägg s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon lanserade vid kvinnokommissionens session i februari 2008 en global kampanj för att stoppa våld mot kvinnor. Tolv FN-organ kommer

Inlämnad: 2008-03-13 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Interpellation 2007/08:503 av Astudillo, Luciano (s)

den 12 mars Interpellation 2007/08:503 Kommunernas flyktingmottagande av Luciano Astudillo s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Flyktingströmmen till Sverige har under de senaste åren i det närmaste fördubblats. Förra året bosatte sig ca 23 000 flyktingar och anhöriga i Sverige. Även i

Inlämnad: 2008-03-12 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kommunernas flyktingmottagande

Interpellation 2007/08:489 av Green, Monica (s)

den 10 mars Interpellation 2007/08:489 Jämställdhetsplaner av Monica Green s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Hur ska jämställdheten klaras i företag med färre än 25 anställda De tidigare reglerna för att arbetsplatser med fler än 10 anställda varje år ska upprätta en jämställdhetsplan

Inlämnad: 2008-03-10 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Jämställdhetsplaner

Skriftlig fråga 2007/08:866 av Hägg, Carina (s)

den 28 februari Fråga 2007/08:866 Inbjudan till president Kawcynski och vice president Miranda Vuolasranta till Sverige av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m I dag beräknas att 810 miljoner romer kvinnor, män och barn lever i Europa. Romerna är sedan århundraden en del av Europas befolkning med samma

Inlämnad: 2008-02-28 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:865 av Sachet, Ameer (s)

den 28 februari Fråga 2007/08:865 Ny lagstiftning mot diskriminering av personer med funktionsnedsättningar av Ameer Sachet s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Den nya diskrimineringslagen ska ersätta jämställdhetslagen och sex andra diskrimineringslagar. Åtgärder eller lagförslag mot

Inlämnad: 2008-02-28 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Interpellation 2007/08:419 av Papadopoulos, Nikos (s)

den 20 februari Interpellation 2007/08:419 Samlingslokalernas roll för demokratin av Nikos Papadopoulos s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Tillgången på samlingslokaler i form av Folkets Hus och Parker, nykterhetsrörelsens lokaler och bygdegårdarna har i ett historiskt perspektiv varit

Inlämnad: 2008-02-20 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Samlingslokalernas roll för demokratin