Dokument & lagar (87 träffar)

Skriftlig fråga 2006/07:737 av Ludvigsson, Anne (s)

den 27 februari Fråga 2006/07:737 Fri-entré-reformen av Anne Ludvigsson s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m De statliga museerna har förlorat var tredje besökare sedan entréavgiften infördes vid årsskiftet. Det är tydligt att människor uppskattade att få möjlighet att se vårt gemensamma kulturarv och

Inlämnad: 2007-02-27 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2006/07:270 av Palm, Veronica (s)

den 5 december Fråga 2006/07:270 Enskilda organisationers opinionsarbete i Sverige av Veronica Palm s till statsrådet Gunilla Carlsson m En del av folkrörelseanslaget som Sida förmedlar till svenska enskilda organisationer innebär ett stöd till svenska enskilda organisationers opinions- och informationsarbete i

Inlämnad: 2006-12-05 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Skriftlig fråga 2006/07:539 av Bohlin, Sinikka (s)

den 24 januari Fråga 2006/07:539 Nordisk samekonvention av Sinikka Bohlin s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Samepolitik och lagstiftning som rör samer i Finland, Norge och Sverige har sedan 1970-talet gradvis harmoniserats. Uppbyggnaden av samiska folkvalda organ i de tre länderna är ett bra exempel på

Inlämnad: 2007-01-24 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:577 av Sonidsson, Eva (s)

den 30 januari Fråga 2006/07:577 Folke Bernadotteakademin av Eva Sonidsson s till utrikesminister Carl Bildt m Under punkt fyra i regleringsbrevet för budgetåret 2007 avseende Folke Bernadotteakademin går att läsa om akademins personalförsörjningsfunktion. Där går att läsa att en utgångspunkt bör vara att den sammanhållande

Inlämnad: 2007-01-30 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Skriftlig fråga 2006/07:582 av Astudillo, Luciano (s)

den 31 januari Fråga 2006/07:582 Bistånd och internationell facklig solidaritet av Luciano Astudillo s till statsrådet Gunilla Carlsson m Den fackliga demokratin är något som vi inom socialdemokratin alltid satt högt upp på vår prioriteringslista. Tydliga tendenser pekar dock mot att det fackliga arbetet på många

Inlämnad: 2007-01-31 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Skriftlig fråga 2006/07:605 av Jeppsson, Peter (s)

den 7 februari Fråga 2006/07:605 Förenkling av fiskeriregler av Peter Jeppsson s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Fiskerinäringen i Sverige består inte bara av själva yrkesfiskarna. Packning, frakt, fiskproduktberedning, turism samt butiksverksamhet utgör sammantaget en större del av näringen än själva

Inlämnad: 2007-02-07 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:703 av Pärssinen, Raimo (s)

den 21 februari Fråga 2006/07:703 Finska tv-sändningar i Sverige av Raimo Pärssinen s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Sverige och Finland slöt i mitten av 1980-talet ett avtal om utbyte av tv-sändningar mellan länderna. Genom överenskommelsen fick Sveriges Television tillstånd att sända ett urval

Inlämnad: 2007-02-21 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2006/07:723 av Hagberg, Christin (s)

den 23 februari Fråga 2006/07:723 Begravningsväsendets framtid av Christin Hagberg s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Alla medlemmar i Svenska kyrkan betalar kyrkoavgift. I denna ingår begravningsavgiften som alla personer som är folkbokförda i Sverige betalar. I två kommuner, Stockholm och Tranås,

Inlämnad: 2007-02-23 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2006/07:721 av Pettersson, Helén i Umeå (s)

den 23 februari Fråga 2006/07:721 Jakt på statens mark av Helén Pettersson i Umeå s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c I de norra regionerna i landet uttrycks en oro för en eventuell ändring av rennäringsförordningens 3 gällande möjligheter för andra än svenskar att jaga på statens mark med hänvisning till

Inlämnad: 2007-02-23 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:992 av Hägg, Carina (s)

den 4 april Fråga 2006/07:992 Rekrytering av vårdpersonal i utvecklingsländer av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Människors beslut att emigrera för att söka sig en framtid någon annanstans ska respekteras. Men när det sker en systematisk rekrytering av utbildad vårdpersonal från till exempel Afrika

Inlämnad: 2007-04-04 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Skriftlig fråga 2006/07:839 av Persson, Göran i Simrishamn (s)

den 9 mars Fråga 2006/07:839 Besöken på de statliga museerna av Göran Persson i Simrishamn s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Efter beslut om att slopa de fria entréerna på de statliga museerna har i genomsnitt var tredje besökare försvunnit. Museipedagogerna har till en del blivit satta att bevaka

Inlämnad: 2007-03-09 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2006/07:841 av Petersson, Helene i Stockaryd (s)

den 9 mars Fråga 2006/07:841 En samlad samepolitik av Helene Petersson i Stockaryd s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Under de senaste åren har det gjorts ett antal utredningar i syfte att kunna ta beslut om den samiska befolkningens rättigheter och möjligheter. Utredningar som berör rennäringen, jakt

Inlämnad: 2007-03-09 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1593 av Persson i Simrishamn, Göran (s)

den 30 augusti Fråga 2006/07:1593 Skånskt fiske och gasledningen av Göran Persson i Simrishamn s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Det rysk-tyska konsortiet Nord Stream har beslutat att ändra sina planer och låta den ryska gasledningen genom Östersjön gå norr om Bornholm. Denna sträckning ligger endast

Inlämnad: 2007-08-30 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:931 av Sachet, Ameer (s)

den 23 mars Fråga 2006/07:931 Sverige och irakiska flyktingar i Syrien och Jordanien av Ameer Sachet s till statsrådet Gunilla Carlsson m Iraks befolkning är på flykt. Den flyktingvåg vi ser till EU och Sverige är bara en rännil jämfört med den inom Irak och till grannländerna. Det uppges att en miljon irakier

Inlämnad: 2007-03-23 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Skriftlig fråga 2006/07:921 av Särnblad, Anneli (s)

den 23 mars Fråga 2006/07:921 Dalhalla Opera av Anneli Särnblad s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Genom Dalhalla har Sverige och Dalarna fått en utomhusarena för opera. Arenan har blivit etablerad utomlands och omnämns till exempel av Festspielse Magazin som en av världens främsta arenor för opera.

Inlämnad: 2007-03-23 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2006/07:936 av Wikén, Stefan (s)

den 29 mars Fråga 2006/07:936 Permanent finansiering av kultur- och informationscentret Gaaltije av Stefan Wikén s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m En viktig fråga för det samiska samhället och dess kultur- och näringsliv är att det finns institutioner som kan fungera som centrum och plattform för

Inlämnad: 2007-03-29 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2006/07:961 av Pettersson, Leif (s)

den 29 mars Fråga 2006/07:961 Kompensation för myndigheters flyttkostnader av Leif Pettersson s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Under den förra mandatperioden fattades beslut om att flytta Riksutställningar och Riksantikvarieämbetet till Gotland. Vi känner alla till bakgrunden till beslutet. Det var

Inlämnad: 2007-03-29 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1555 av Petersson i Stockaryd, Helene (s)

den 14 augusti Fråga 2006/07:1555 Mediekoncentrationen av Helene Petersson i Stockaryd s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m På tidningsmarknaden har Bonnierkoncernen sedan lång tid tillbaka varit ett av de ledande företagen, ett faktum som har lett till en livlig debatt genom åren om mediekoncentration

Inlämnad: 2007-08-14 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1551 av Lundh, Fredrik (s)

den 13 augusti Fråga 2006/07:1551 Akuta forskningsinsatser mot törskatesvamp av Fredrik Lundh s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Tallskogen i Norrbotten hotar att dö sedan hundratusentals hektar skog angripits av törskatesvamp. Sjukdomen sprider sig lavinartat och än syns ingen hejd på frammarschen och

Inlämnad: 2007-08-13 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1568 av Jeppsson, Peter (s)

den 17 augusti Fråga 2006/07:1568 Ekonomiskt stöd till yrkesfiskare av Peter Jeppsson s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Om vi ska få ett långsiktigt hållbart fiske är en nödvändig åtgärd att under vissa perioder införa ett fiskestopp. Men självklart måste yrkesfiskarna få kompensation för uteblivna inkomster

Inlämnad: 2007-08-17 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)