Dokument & lagar (39 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:1618 av Fransson, Sonja (s)

den 27 augusti Fråga 2000/01:1618 av Sonja Fransson s till justitieminister Thomas Bodström om tillgång till poliser på landsbygden Trots att vi nu ökat utbildningsplatserna för polisen och fler färdigutbildade poliser kommer ut i arbete efterhand, råder det fortfarande stor brist. Inte minst gäller det i mindre kommuner

Inlämnad: 2001-08-27 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1579 av Hägg, Carina (s)

den 15 augusti Fråga 2000/01:1579 av Carina Hägg s till statsrådet Mona Sahlin om ofrivilliga kusinäktenskap I nuvarande äktenskapsbalk finns inga hinder för kusingifte. Detta är inte heller önskvärt trots en förmodad ökad risk för missbildade barn. Kusinäktenskap har en historisk bakgrund och förekommer i flera länder

Inlämnad: 2001-08-15 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1467 av Hägg, Carina (s)

den 28 juni Fråga 2000/01:1467 av Carina Hägg s till justitieminister Thomas Bodström om registrerat partnerskap Registrerade partner likställs inte med äkta makar i tjänsteinstruktionerna för EU:s institutioner. Detta står klart sedan Sverige den 31 maj 2001 förlorat det s.k. partnerskapsmålet i EG-domstolen. Regeringen

Inlämnad: 2001-06-28 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1437 av Klockare, Lennart (s)

den 20 juni Fråga 2000/01:1437 av Lennart Klockare s till justitieminister Thomas Bodström om utildningskvoter vid polisutbildningen Polismyndigheten i Tornedalen har fått vidkännas kraftiga nedskärningar av personalresurser under 1990-talet. Samtidigt har man svårt att rekrytera nya poliser allteftersom nuvarande

Inlämnad: 2001-06-20 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1436 av Klockare, Lennart (s)

den 20 juni Fråga 2000/01:1436 av Lennart Klockare s till justitieminister Thomas Bodström om resurser till polisen i Norrbotten Polisväsendet i Norrbotten har under de senaste åren fått kraftigt minskade resurser till sin verksamhet. Därutöver står man inför en generationsväxling, då många ska pensioneras inom den

Inlämnad: 2001-06-20 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1406 av Sandlin-Hedman, Lena (s)

den 14 juni Fråga 2000/01:1406 av Lena Sandlin-Hedman s till justitieminister Thomas Bodström om lagstiftning om franchising Franchising är en företagsform som vuxit under de senaste årtiondena. Ett allmänt bekymmer är att många franchisetagare har en mycket svag styrkeposition. De flesta avtal mellan franchisetagare

Inlämnad: 2001-06-14 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1335 av Sandlin-Hedman, Lena (s)

den 1 juni Fråga 2000/01:1335 av Lena Sandlin-Hedman s till statsrådet Mona Sahlin om strategi mot farligt ensamarbete Många arbetstagare finns på arbetsplatser där våld och hot är vanliga. Psykiskt och fysiskt våld som efter en hotfull eller våldsam situation kan vara en tragedi för den enskilde. Rädsla och risk för

Inlämnad: 2001-06-05 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1187 av Persson, Catherine (s)

den 9 maj Fråga 2000/01:1187 av Catherine Persson s till statsrådet Mona Sahlin om lokalt utvecklingsavtal för integrationsbefrämjande åtgärder Hittills har regeringen tilldelat särskilda medel för s.k. storstadsatsningar bl.a. för att motverka sociala klyftor. Trelleborg är inte att betrakta som storstad, däremot

Inlämnad: 2001-05-09 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1186 av Karlsson, Anders (s)

den 9 maj Fråga 2000/01:1186 av Anders Karlsson s till statsrådet Mona Sahlin om medel för lokalt utvecklingsarbete i Landskrona I Regeringens proposition 1997/98:165 Utveckling och rättvisa en politik för storstaden på 2000-talet redovisas planerna vad avser stöd till lokalt utvecklingsarbete i utsatta bostadsområden

Inlämnad: 2001-05-09 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Interpellation 2000/01:412 av Segelström, Inger (s)

den 26 april Interpellation 2000/01:412 av Inger Segelström s till justitieminister Thomas Bodström om prostitutionspolisens arbete i Stockholm Det är nu över två år sedan lagen om könsköp kom. Polisen i Stockholm har i sitt utomordentliga arbete varit mycket framgångsrik och enligt utvärdering för år 2000 haft mer

Inlämnad: 2001-04-26 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: prostitutionspolisens arbete i Stockolm

Interpellation 2000/01:410 av Ryttar, Bengt-Ola (s)

den 26 april Interpellation 2000/01:410 av Bengt-Ola Ryttar s till statsminister Göran Persson om rätten att demonstrera Poliser får använda våld i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligtRätten att använda våld gäller om polisen själv möts med våld eller hot om våld,

Inlämnad: 2001-04-26 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: rätten att demonstrera

Skriftlig fråga 2000/01:1062 av Olander, Ronny (s)

den 18 april Fråga 2000/01:1062 av Ronny Olander s till statsrådet Britta Lejon om förenkling av polisens administrativa arbete På grund av polisens ansträngda personalsituation tvingas ibland personal utbildad för polisiärt arbete till att sköta skrivbordsarbete, ofta handlar det om uppgifter som andra skulle klarat

Inlämnad: 2001-04-18 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1010 av Ludvigsson, Anne (s)

den 5 april Fråga 2000/01:1010 av Anne Ludvigsson s till socialminister Lars Engqvist om handikappades inkomstgräns för ersättning till godman/förvaltare En handikappad som har en skattepliktig inkomst över två basbelopp får betala arvodet själv till sin godman/förvaltare. Det innebär att en yngre handikappad som fortfarande

Inlämnad: 2001-04-05 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:963 av Hägg, Carina (s)

den 23 mars Fråga 2000/01:963 av Carina Hägg s till justitieminister Thomas Bodström om borttappade eller stulna pass Vid Rikspolisstyrelsens, RPS, utlänningsnämnd uppger man att ca 30 000 svenska pass försvinner, tappas bort eller blir stulna varje år. RPS har undersökt om det finns någon speciell kategori människor

Inlämnad: 2001-03-23 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:970 av Hagberg, Michael (s)

den 22 mars Fråga 2000/01:970 av Michael Hagberg s till justitieminister Thomas Bodström om rekryteringen till högskolan Vi har fått ta del av uppgifter om att rekryteringen till den svenska polishögskolan bidrar till en sned könsfördelning, då en majoritet av de antagna är män. Polismyndigheten är en viktig instans

Inlämnad: 2001-03-26 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:901 av Kristiansson Karlstedt, Kerstin (s)

den 13 mars Fråga 2000/01:901 av Kerstin Kristiansson Karlstedt s till justitieminister Thomas Bodström om herrelösa hus Enligt gällande lagstiftning är det en fastighetsägare som har ansvaret för att underhållet av en fastighet sköts. Detta kan vålla problem när ägaren av en fastighet går i konkurs. Det handlar inte

Inlämnad: 2001-03-14 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:846 av Lundberg, Inger (s)

den 7 mars Fråga 2000/01:846 av Inger Lundberg s till justitieminister Thomas Bodström om mobbning på fängelser Utbildningsutskottet hade under gårdagen en mycket värdefull utskottsutfrågning om mobbning med särskilt fokus på skolelever. Vid utfrågningen uppmärksammades genom bl.a. professor Björn Eriksson vid Örebro

Inlämnad: 2001-03-07 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:842 av Olander, Ronny (s)

den 7 mars Fråga 2000/01:842 av Ronny Olander s till statsrådet Mona Sahlin om drogtester i arbetslivet Enligt enkätundersökningar ställer en stor majoritet av svenskarna upp på drogtester för att få drogfria arbetsplatser. Och de lokala fackförbunden på t.ex. SJ och Luftfartsverket har gått med på att drogtesta personal

Inlämnad: 2001-03-07 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2000/01:787 av Ahlqvist, Birgitta (s)

den 23 februari Fråga 2000/01:787 av Birgitta Ahlqvist s till justitieminister Thomas Bodström om diskriminering av barn I november presenterade Rädda Barnen rapporten Bokslut 2000 Barns rättigheter i SverigeDen visar att diskrimineringen av barn i Sverige ökar. Detta trots att Sverige godkänt FN:s barnkonvention om

Inlämnad: 2001-02-23 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Interpellation 2000/01:242 av Härstedt, Kent (s)

den 8 februari Interpellation 2000/01:242 av Kent Härstedt s till statsrådet Mona Sahlin om sjösäkerhet Drygt sex år har gått sedan Estonias förlisning. Genom åren har många krav ställts på olika former av förbättringar inom sjösäkerheten, inte minst för att dra lärdom av Estonias tragiska förlisning. Det har handlat

Inlämnad: 2001-02-08 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Paginering