Dokument & lagar (20 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:1183 av Härstedt , Kent (s)

den 26 juni Fråga 2002/03:1183 av Kent Härstedt s till utbildningsminister Thomas Östros om simundervisning Nu i juni börjar sommarlovet för fler än 300 000 barn i åldern 710 år. Många barn kommer att tillbringa sitt lov vid olika sjöar och hav, men runt 100 000 av dessa barn har dåliga simkunskaper. En nyligen genomförd

Inlämnad: 2003-06-26 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1024 av Sandgren, Margareta (s)

den 28 maj Fråga 2002/03:1024 av Margareta Sandgren s till utbildningsminister Thomas Östros om startande av fristående skolor Vi har i medierna den senaste tiden kunnat se och höra att det startats fristående skolor som sedan inte lever upp till vad läroplan och skollag kräver. Det kan gälla både ekonomiskt och kunskapsmässigt.

Inlämnad: 2003-05-28 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:985 av Klockare, Lennart (s)

den 23 maj Fråga 2002/03:985 av Lennart Klockare s till utbildningsminister Thomas Östros om högskolestudier på distans Välutbildad personal är en viktig förutsättning för tillväxten i Norrbotten, varför högskolestudier har en nyckelroll i detta sammanhang. För att bereda och stimulera fler möjligheter till högskolestudier

Inlämnad: 2003-05-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:935 av Hassan, Maria (s)

den 14 maj Fråga 2002/03:935 av Maria Hassan s till utbildningsminister Thomas Östros om andelen kvinnliga professorer Sverige är, enligt FN, ett av världens mest jämställda länder på många områden. Tydliga könsutjämnande förändringar har skett inom högre utbildning. Av alla som började studera vid universitet och

Inlämnad: 2003-05-14 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:916 av Hägg, Carina (s)

den 13 maj Fråga 2002/03:916 av Carina Hägg s till utbildningsminister Thomas Östros om fristående skolor på konfessionell grund I SVT-dokumentären I skolans våld uppmärksammas missförhållanden vid muslimska och arabiska fristående skolor. Detta och andra fall visar att tillsynen av fristående skolor inte fungerar

Inlämnad: 2003-05-13 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:716 av Ödéen, Lena (fp)

den 24 mars Fråga 2002/03:716 av Lena Ödéen fp till utbildningsminister Thomas Östros om retorikundervisning i skolan Att våga tala inför en grupp människor är för många svenskar ett oöverstigligt hinder. Den rädsla som är förknippad därmed upplevs ofta som svårare än rädsla för döden. Det säger sig självt att denna

Inlämnad: 2003-03-24 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:715 av Ödéen, Lena (fp)

den 24 mars Fråga 2002/03:715 av Lena Ödéen fp till utbildningsminister Thomas Östros om sex- och samlevnadsundervisning I det samhälle vi i dag lever i är våra ungdomar utsatta för en häftig exploatering av sex i medierna. Det är därför mycket viktigt att elever får stöd i form av kunskaper och värderingar om vad

Inlämnad: 2003-03-24 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:655 av Fransson, Sonja (s)

den 11 mars Fråga 2002/03:655 av Sonja Fransson s till utbildningsminister Thomas Östros om utbildning för tandsköterskor Redan i dag är det brist på personal inom vissa yrken och i framtiden kommer det troligen att finnas flera bristyrken. Ett av dessa yrken är tandsköterskor. I dag ligger medelåldern för tandsköterskorna

Inlämnad: 2003-03-11 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2002/03:219 av Ödeen, Lena (fp)

den 7 mars Interpellation 2002/03:219 av Lena Ödeen fp till utbildningsminister Thomas Östros om engelskans ställning som världsspråk Att ha goda kunskaper i det engelska språket är av avgörande betydelse för framgång i studier och yrkesliv. De flesta svenskfödda barn och ungdomar tillägnar sig tidigt engelska genom

Inlämnad: 2003-03-07 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: engelskans ställning som världsspråk

Skriftlig fråga 2002/03:582 av Vestlund, Börje (s)

den 24 februari Fråga 2002/03:582 av Börje Vestlund s till utbildningsminister Thomas Östros om Unesco-konventionen och homosexuellas mänskliga rättigheter FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur Unesco antog 1960 en konvention mot diskriminering i undervisningen. Konventionen trädde i kraft år 1962.

Inlämnad: 2003-02-24 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:575 av Kristiansson Karlstedt, Kerstin (s)

den 21 februari Fråga 2002/03:575 av Kerstin Kristiansson Karlstedt s till utbildningsminister Thomas Östros om val av gymnasium I Gymnasiekommitténs betänkande tas i ett avsnitt upp elevernas fria val. Att få sitt förstahandsval tillgodosett är naturligtvis mycket positivt för en elev. Men när det handlar om att eleverna

Inlämnad: 2003-02-21 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:570 av Astudillo, Luciano (s)

den 20 februari Fråga 2002/03:570 av Luciano Astudillo s till utbildningsminister Thomas Östros om modersmålsundervisningens betydelse Yalla det är bråttom heter en bok som kommit ut på förlaget Studentlitteratur. Den är skriven av pedagogikforskaren Ing-Marie Parszyk. Hon har följt en grupp assyrisk/syrianska barn

Inlämnad: 2003-02-20 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:501 av Kristiansson Karlstedt, Kerstin (s)

den 10 februari Fråga 2002/03:501 av Kerstin Kristiansson Karlstedt s till utbildningsminister Thomas Östros om intagning till läkarutbildning Det råder stor brist på läkare i landet, vilket inte minst gäller glesbygden. Myndigheterna arbetar på många olika sätt för att utöka antalet läkare, bland annat genom rekrytering

Inlämnad: 2003-02-10 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:475 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 5 februari Fråga 2002/03:475 av Carina Adolfsson Elgestam s till utbildningsminister Thomas Östros om gratis skolskjuts vid gemensam vårdnad Det är, eller borde vara, självklart att de berörda barnen och ungdomarna sätts i centrum vid en skilsmässa. Lagar och bestämmelser ska vara så utformade att det målet kan

Inlämnad: 2003-02-05 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:322 av Fransson, Sonja (s)

den 16 december Fråga 2002/03:322 av Sonja Fransson s till utbildningsminister Thomas Östros om nyrekrytering av kvinnliga professorer För att öka jämställdheten inom vetenskap och forskning har regeringen krävt att minst 27 av nyrekryterade professorer under perioden 20012004 ska vara kvinnor. Det är en bra målsättning,

Inlämnad: 2002-12-16 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2002/03:79 av Fransson, Sonja (s)

den 5 december Interpellation 2002/03:79 av Sonja Fransson s till utbildningsminister Thomas Östros om korttidsstudiestöd I Sverige anser vi att alla människor har rätt till en bra och grundläggande utbildning. Vi tycker också att det ska finnas möjlighet att utbilda och kompetensutveckla sig under hela livet. Vi talar

Inlämnad: 2002-12-05 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:236 av Sachet, Ameer (s)

den 4 december Fråga 2002/03:236 av Ameer Sachet s till utbildningsminister Thomas Östros om studiefinansiering för personer över 50 år Utvecklingen med en åldrande befolkning innebär en stor utmaning för svensk ekonomi och det svenska välfärdssystemet. I dag har de som fyllt 5055 år möjlighet att komplettera sina

Inlämnad: 2002-12-04 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:101 av Bernhardsson, Bo (s)

den 8 november Fråga 2002/03:101 av Bo Bernhardsson s till utbildningsminister Thomas Östros om Lunds historiska museum Lunds universitet har under lång tid byggt upp betydande samlingar inom olika ämnesområden. En av dessa samlingar finns på Lunds universitets historiska museum, LUHM. Den är en av Sveriges största

Inlämnad: 2002-11-08 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:27 av Eneroth, Tomas (s)

den 9 oktober Fråga 2002/03:27 av Tomas Eneroth s till näringsminister Björn Rosengren om åtgärder mot svarttaxi Under förra riksmötet konstaterade trafikutskottet att regeringen bör överväga vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att svarttaxiverksamheten ska minska. Skälen var flera, inte minst återkommande

Inlämnad: 2002-10-09 Besvarare: Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2002/03:5 av Hagberg, Michael (s)

den 2 oktober Fråga 2002/03:5 av Michael Hagberg s till näringsminister Björn Rosengren om utbyggnaden av riksväg 55 Utvecklingen i Sörmland är starkt beroende av en väl fungerande infrastruktur. Vi behöver bra och väl utbyggda kommunikationer för att attrahera företag och människor att flytta till våra kommuner. Infrastrukturpropositionen

Inlämnad: 2002-10-02 Besvarare: Björn Rosengren (S)