Dokument & lagar (123 träffar)

Interpellation 2006/07:649 av Israelsson, Margareta (s)

den 7 augusti Interpellation 2006/07:649 En bok för alla av Margareta Israelsson s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Sedan 1976 utger En bok för alla med statligt stöd kvalitetsböcker till lågt pris. Utgivningens inriktning är skönlitteratur för vuxna läsare och för barn och ungdomar. En bok för alla

Inlämnad: 2007-08-07 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:638 av Pettersson, Leif (s)

den 31 maj Interpellation 2006/07:638 Film på bio i hela landet av Leif Pettersson s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Riksdagen uttalade under slutet av förra valperioden enhälligt ett stöd för att utveckla digital visning av film i Sverige. I dag finns det digital bioverksamhet på ett 60-tal platser

Inlämnad: 2007-05-31 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:637 av Papadopoulos, Nikos (s)

den 31 maj Interpellation 2006/07:637 Kulturaktion 07 av Nikos Papadopoulos s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m På världsteaterdagen den 27 mars genomförde Kulturaktion 07 en första manifestation mot regeringens nedskärningar inom scenkonsten. Fler lär enligt utsago följa. Kulturaktion 07 beskriver

Inlämnad: 2007-05-31 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:635 av Carlsson, Gunilla i Hisings Backa (s)

den 31 maj Interpellation 2006/07:635 Arbetarrörelsens kulturarv av Gunilla Carlsson i Hisings Backa s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Från och med verksamhetsåret 2007 har regeringen inte angivit några ramar för driftsbidrag till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek ARABDärmed gavs Riksarkivets nämnd

Inlämnad: 2007-05-31 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:629 av Persson, Göran i Simrishamn (s)

den 30 maj Interpellation 2006/07:629 Den uppdragsarkeologiska verksamheten av Göran Persson i Simrishamn s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Hösten 2003 fick dåvarande regering ett tillkännagivande från riksdagen om att frågor kring den uppdragsarkeologiska verksamheten, verksamheten vid avdelningen

Inlämnad: 2007-05-30 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:627 av Ludvigsson, Anne (s)

den 30 maj Interpellation 2006/07:627 Mål och verksamhet för nya Riksutställningar på Gotland av Anne Ludvigsson s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Målet för Riksutställningar är att belysa vårt kulturarv genom att utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och kunskap för att

Inlämnad: 2007-05-30 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:614 av Israelsson, Margareta (s)

den 30 maj Interpellation 2006/07:614 Kulturmålen och demokratin av Margareta Israelsson s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Regeringen och kulturministern har uttalat att man avser att ta fram nya mål för kulturpolitiken i Sverige. Detta har skett vid två tidigare tillfällen, 1974 och 1996. Vid båda

Inlämnad: 2007-05-30 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:613 av Israelsson, Margareta (s)

den 30 maj Interpellation 2006/07:613 Public services framtid av Margareta Israelsson s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Det har snart gått drygt sju månader sedan regeringen rev upp avtalet om public service. Det nya men halverade sändningstillståndet har gällt i fem månader. Kulturministern talade

Inlämnad: 2007-05-30 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:581 av Johansson, Ann-Kristine (s)

den 28 maj Interpellation 2006/07:581 En sammanhållen landsbygdspolitik av Ann-Kristine Johansson s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Landsbygdskommitténs betänkande från förra året, Se landsbygden myter, sanningar och framtidsstrategier var efterlängtat. Med sina nydanande förslag för landsbygdens utveckling

Inlämnad: 2007-05-28 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: En sammanhållen landsbygdspolitik

Interpellation 2006/07:442 av Pettersson, Leif (s)

den 27 mars Interpellation 2006/07:442 Avgifter på bibliotekslån av Leif Pettersson s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Läsandet och därmed biblioteken är ett omistligt inslag i vårt svenska kulturliv. Våra bibliotek besöks dagligen av hundratusentals människor. De är en ovärderlig källa för skolelever

Inlämnad: 2007-03-27 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Avgifter på bibliotekslån

Interpellation 2006/07:436 av Åström, Karin (s)

den 23 mars Interpellation 2006/07:436 Förvaltningen av småviltjakten på statens marker i fjällområdet av Karin Åström s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Riksdagens beslut 1992 om ett förändrat upplåtelsesystem för småviltjakt på statens marker i fjällområdet syftade till att ge Sveriges jägare en ökad

Inlämnad: 2007-03-23 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förvaltningen av småviltjakten på statens marker i fjällområdet

Interpellation 2006/07:401 av Persson, Göran i Simrishamn (s)

den 12 mars Interpellation 2006/07:401 Framtiden för Accessprojektet av Göran Persson i Simrishamn s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Accessjobb kallas de sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet som Kulturrådet administrerat sedan den 1 januari 2006. Satsningen är viktig för att kulturarvet ska

Inlämnad: 2007-03-12 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:390 av Carlsson, Gunilla i Hisings Backa (s)

den 6 mars Interpellation 2006/07:390 Besparingar på En bok för alla av Gunilla Carlsson i Hisings Backa s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Människors läsande kan stimuleras om det finns tillgång till litteratur av hög kvalitet till ett överkomligt pris. I dag svarar En bok för alla för utgivning och

Inlämnad: 2007-03-06 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:380 av Carlsson, Gunilla i Hisings Backa (s)

den 5 mars Interpellation 2006/07:380 Läsbefrämjande åtgärder av Gunilla Carlsson i Hisings Backa s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Det är oerhört viktigt att många människor i samhället läser böcker, eller på olika sätt kommer i kontakt med skön- och facklitteratur. I en vital och levande demokrati

Inlämnad: 2007-03-05 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:374 av Baylan, Ibrahim (s)

den 2 mars Interpellation 2006/07:374 Ett rikt kulturutbud i hela landet av Ibrahim Baylan s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Förutsättningarna för kulturverksamhet varierar över landet. Långa avstånd gör det dyrare och svårare för kulturinstitutioner i norra Sverige att bedriva sin verksamhet än för

Inlämnad: 2007-03-02 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:334 av Sonidsson, Eva (s)

den 21 februari Interpellation 2006/07:334 Framtiden för Folke Bernadotteakademin av Eva Sonidsson s till statsrådet Gunilla Carlsson m Huvudkontoret för Folke Bernadotteakademin utlokaliserades för snart fem år sedan till Sandö i Kramfors kommun efter försvarsnedläggningen i Sollefteå. Syftet var inte bara att

Inlämnad: 2007-02-21 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Framtiden för Folke Bernadotteakademin

Interpellation 2006/07:329 av Papadopoulos, Nikos (s)

den 20 februari Interpellation 2006/07:329 Gränsen för kultur- och yttrandefriheten av Nikos Papadopoulos s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Kulturföreningen Södra Fot i södra Stockholm bildades 2002 och består av teater, produktionsbolag och ideell förening. Under förra mandatperioden fick Södra Fot

Inlämnad: 2007-02-20 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:325 av Ludvigsson, Anne (s)

den 16 februari Interpellation 2006/07:325 Konstnärers ersättning vid utställningsuppdrag av Anne Ludvigsson s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Konstnärers ersättning vid medverkan i utställningar har på olika sätt uppmärksammats den senaste tiden. Alla som arbetar med en utställning, vilket inbegriper

Inlämnad: 2007-02-16 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:259 av Wegendal, Lars (s)

den 25 januari Interpellation 2006/07:259 Stödet till nyom- eller tillbyggnad av icke-statliga kulturlokaler av Lars Wegendal s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Via Boverkets samlingslokalsdelegation förmedlas medel för att möjliggöra nybyggnad, ombyggnad och utveckling även av icke-statliga kulturlokaler.

Inlämnad: 2007-01-25 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Stödet till ny-, om- eller tillbyggnad av icke-statliga kulturlokaler

Interpellation 2006/07:254 av Petersson, Helene i Stockaryd (s)

den 24 januari Interpellation 2006/07:254 Kulturministerns och regeringens syn på presstödet av Helene Petersson i Stockaryd s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m I dag går statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Lars Leijonborg ut och presenterar ett helt kulturpolitiskt handlingsprogram för

Inlämnad: 2007-01-24 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kulturministerns och regeringens syn på presstödet