Dokument & lagar (123 träffar)

Interpellation 2006/07:436 av Åström, Karin (s)

den 23 mars Interpellation 2006/07:436 Förvaltningen av småviltjakten på statens marker i fjällområdet av Karin Åström s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Riksdagens beslut 1992 om ett förändrat upplåtelsesystem för småviltjakt på statens marker i fjällområdet syftade till att ge Sveriges jägare en ökad

Inlämnad: 2007-03-23 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förvaltningen av småviltjakten på statens marker i fjällområdet

Skriftlig fråga 2006/07:931 av Sachet, Ameer (s)

den 23 mars Fråga 2006/07:931 Sverige och irakiska flyktingar i Syrien och Jordanien av Ameer Sachet s till statsrådet Gunilla Carlsson m Iraks befolkning är på flykt. Den flyktingvåg vi ser till EU och Sverige är bara en rännil jämfört med den inom Irak och till grannländerna. Det uppges att en miljon irakier

Inlämnad: 2007-03-23 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Skriftlig fråga 2006/07:921 av Särnblad, Anneli (s)

den 23 mars Fråga 2006/07:921 Dalhalla Opera av Anneli Särnblad s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Genom Dalhalla har Sverige och Dalarna fått en utomhusarena för opera. Arenan har blivit etablerad utomlands och omnämns till exempel av Festspielse Magazin som en av världens främsta arenor för opera.

Inlämnad: 2007-03-23 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2006/07:887 av Öberg, Maria (s)

den 16 mars Fråga 2006/07:887 Landningskontroll av fisk av Maria Öberg s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c EU-kommissionen har i en rapport uppgivit att det pågår omfattande olagligt fiske i Sverige och att det är så mycket som 21 procent av fisket som inte rapporteras. Fiskeriverket har bekräftat att uppgifterna

Inlämnad: 2007-03-16 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:859 av Persson, Göran i Simrishamn (s)

den 15 mars Fråga 2006/07:859 Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet av Göran Persson i Simrishamn s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Förra regeringen tillsatte en utredare, vilken hade som utgångspunkt att skilja avdelningen för arkeologiska utgrävningar UV från Riksantikvarieämbetet

Inlämnad: 2007-03-15 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2006/07:858 av Persson, Göran i Simrishamn (s)

den 15 mars Fråga 2006/07:858 Momspengar till scenkonsten av Göran Persson i Simrishamn s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Kulturutskottet hade i början av månaden besök av Kulturrådet i frågan om indragna momspengar till scenkonsten. Det gällde områden som länsteatrar, länsmusik och symfoniorkestrar.

Inlämnad: 2007-03-15 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2006/07:856 av Lundh, Fredrik (s)

den 15 mars Fråga 2006/07:856 Extraskatt på trafikförsäkringspremier och jordbrukets förutsättningar av Fredrik Lundh s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Genom införandet av en extraskatt på trafikförsäkringspremier kommer med stor sannolikhet det svenska jordbrukets konkurrenskraft att försämras. Den

Inlämnad: 2007-03-15 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Interpellation 2006/07:401 av Persson, Göran i Simrishamn (s)

den 12 mars Interpellation 2006/07:401 Framtiden för Accessprojektet av Göran Persson i Simrishamn s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Accessjobb kallas de sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet som Kulturrådet administrerat sedan den 1 januari 2006. Satsningen är viktig för att kulturarvet ska

Inlämnad: 2007-03-12 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2006/07:841 av Petersson, Helene i Stockaryd (s)

den 9 mars Fråga 2006/07:841 En samlad samepolitik av Helene Petersson i Stockaryd s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Under de senaste åren har det gjorts ett antal utredningar i syfte att kunna ta beslut om den samiska befolkningens rättigheter och möjligheter. Utredningar som berör rennäringen, jakt

Inlämnad: 2007-03-09 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:839 av Persson, Göran i Simrishamn (s)

den 9 mars Fråga 2006/07:839 Besöken på de statliga museerna av Göran Persson i Simrishamn s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Efter beslut om att slopa de fria entréerna på de statliga museerna har i genomsnitt var tredje besökare försvunnit. Museipedagogerna har till en del blivit satta att bevaka

Inlämnad: 2007-03-09 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:390 av Carlsson, Gunilla i Hisings Backa (s)

den 6 mars Interpellation 2006/07:390 Besparingar på En bok för alla av Gunilla Carlsson i Hisings Backa s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Människors läsande kan stimuleras om det finns tillgång till litteratur av hög kvalitet till ett överkomligt pris. I dag svarar En bok för alla för utgivning och

Inlämnad: 2007-03-06 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:380 av Carlsson, Gunilla i Hisings Backa (s)

den 5 mars Interpellation 2006/07:380 Läsbefrämjande åtgärder av Gunilla Carlsson i Hisings Backa s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Det är oerhört viktigt att många människor i samhället läser böcker, eller på olika sätt kommer i kontakt med skön- och facklitteratur. I en vital och levande demokrati

Inlämnad: 2007-03-05 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:374 av Baylan, Ibrahim (s)

den 2 mars Interpellation 2006/07:374 Ett rikt kulturutbud i hela landet av Ibrahim Baylan s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Förutsättningarna för kulturverksamhet varierar över landet. Långa avstånd gör det dyrare och svårare för kulturinstitutioner i norra Sverige att bedriva sin verksamhet än för

Inlämnad: 2007-03-02 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2006/07:800 av Pettersson, Helén i Umeå (s)

den 2 mars Fråga 2006/07:800 Jakt- och fiskeutredningen av Helén Pettersson i Umeå s till statsminister Fredrik Reinfeldt m Jakt- och fiskerättsutredningen om grunderna för och omfattningen av samebymedlemmarnas och markägarnas jakt- och fiskerätt i lappmarkerna och på renbetesfjällen lämnade in sin slutrapport

Inlämnad: 2007-03-02 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:749 av Sachet, Ameer (s)

den 1 mars Fråga 2006/07:749 Återkallande av smileypropositionen av Ameer Sachet s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Regeringen beslutade den 9 november 2006 att återkalla propositionen 2005/06:214 om offentliggörande av resultat av livsmedelskontroll. Smileygubben på en väl synlig plats i restaurang och

Inlämnad: 2007-03-01 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:737 av Ludvigsson, Anne (s)

den 27 februari Fråga 2006/07:737 Fri-entré-reformen av Anne Ludvigsson s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m De statliga museerna har förlorat var tredje besökare sedan entréavgiften infördes vid årsskiftet. Det är tydligt att människor uppskattade att få möjlighet att se vårt gemensamma kulturarv och

Inlämnad: 2007-02-27 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2006/07:723 av Hagberg, Christin (s)

den 23 februari Fråga 2006/07:723 Begravningsväsendets framtid av Christin Hagberg s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Alla medlemmar i Svenska kyrkan betalar kyrkoavgift. I denna ingår begravningsavgiften som alla personer som är folkbokförda i Sverige betalar. I två kommuner, Stockholm och Tranås,

Inlämnad: 2007-02-23 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2006/07:721 av Pettersson, Helén i Umeå (s)

den 23 februari Fråga 2006/07:721 Jakt på statens mark av Helén Pettersson i Umeå s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c I de norra regionerna i landet uttrycks en oro för en eventuell ändring av rennäringsförordningens 3 gällande möjligheter för andra än svenskar att jaga på statens mark med hänvisning till

Inlämnad: 2007-02-23 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Interpellation 2006/07:334 av Sonidsson, Eva (s)

den 21 februari Interpellation 2006/07:334 Framtiden för Folke Bernadotteakademin av Eva Sonidsson s till statsrådet Gunilla Carlsson m Huvudkontoret för Folke Bernadotteakademin utlokaliserades för snart fem år sedan till Sandö i Kramfors kommun efter försvarsnedläggningen i Sollefteå. Syftet var inte bara att

Inlämnad: 2007-02-21 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Framtiden för Folke Bernadotteakademin

Skriftlig fråga 2006/07:703 av Pärssinen, Raimo (s)

den 21 februari Fråga 2006/07:703 Finska tv-sändningar i Sverige av Raimo Pärssinen s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Sverige och Finland slöt i mitten av 1980-talet ett avtal om utbyte av tv-sändningar mellan länderna. Genom överenskommelsen fick Sveriges Television tillstånd att sända ett urval

Inlämnad: 2007-02-21 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)