Dokument & lagar (6 träffar)

Skriftlig fråga 2006/07:1292 av Papadopoulos, Nikos (s)

den 1 juni Fråga 2006/07:1292 Skyddande av fornminnen av Nikos Papadopoulos s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m De äldsta spåren av människor i Sverige är ca 14 000 år gamla och består av senpaleolitiska lämningar i Skåne. I Sverige finns en mängd fasta fornlämningar dokumenterade i fornminnesregistret,

Inlämnad: 2007-06-01 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:637 av Papadopoulos, Nikos (s)

den 31 maj Interpellation 2006/07:637 Kulturaktion 07 av Nikos Papadopoulos s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m På världsteaterdagen den 27 mars genomförde Kulturaktion 07 en första manifestation mot regeringens nedskärningar inom scenkonsten. Fler lär enligt utsago följa. Kulturaktion 07 beskriver

Inlämnad: 2007-05-31 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:329 av Papadopoulos, Nikos (s)

den 20 februari Interpellation 2006/07:329 Gränsen för kultur- och yttrandefriheten av Nikos Papadopoulos s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Kulturföreningen Södra Fot i södra Stockholm bildades 2002 och består av teater, produktionsbolag och ideell förening. Under förra mandatperioden fick Södra Fot

Inlämnad: 2007-02-20 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:212 av Papadopoulos, Nikos (s)

den 10 januari Interpellation 2006/07:212 Effekterna för kulturarbetarna av den försämrade arbetslöshetsförsäkringen av Nikos Papadopoulos s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Regeringens föreslagna försämringar av arbetslöshetsförsäkringen kommer att slå hårt på kulturarbetarna. Försäkringen blir dyrare

Inlämnad: 2007-01-10 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Effekterna för kulturarbetarna av den försämrade arbetslöshetsförsäkringen

Interpellation 2006/07:68 av Papadopoulos, Nikos (s)

den 13 november Interpellation 2006/07:68 Kulturarbetarnas försämrade villkor av Nikos Papadopoulos s till statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth m Regeringens förslag till försämrade villkor inom arbetslöshetsförsäkringen drabbar vissa grupper på arbetsmarknaden extra hårt. En sådan grupp är kulturarbetare vars anställningsformer

Inlämnad: 2006-11-13 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kulturarbetarnas försämrade villkor

Skriftlig fråga 2006/07:89 av Papadopoulos, Nikos (s)

den 8 november Fråga 2006/07:89 Fria entréer på de nationella museerna av Nikos Papadopoulos s till statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth m Det senaste årets fria entré på de nationella museerna har på många sätt varit en stor succé. För museerna har det inneburit en ny och större publik. För staten har ökade anslag

Inlämnad: 2006-11-08 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)