Dokument & lagar (602 träffar)

Interpellation 2015/16:648 av Anders Forsberg (SD)

Interpellation 2015/16:648 Djuromsorgsprogrammen av Anders Forsberg SD till Statsrådet Sven-Erik Bucht S En god djuromsorg uppnås för att lantbrukaren eftersträvar att djuren ska växa och må bra. Det är bevisat att en god djurhälsa och god tillväxt och produktion hänger ihop. Från Sverigedemokraternas sida ser vi positivt

Inlämnad: 2016-05-17 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:648 av Anders Forsberg (SD) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Djuromsorgsprogrammen

Interpellation 2015/16:625 av Anders Forsberg (SD)

Interpellation 2015/16:625 Artskyddsförordningen av Anders Forsberg SD till Statsrådet Sven-Erik Bucht S En planerad avverkning i Ölme, Värmland, stoppades i fjol när länsstyrelsen sa nej med hänvisning till att den rödlistade svampen bombmurklan fanns i området. Bombmurklan hör hemma i granskogsmark med mosstäcke där

Inlämnad: 2016-05-04 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:625 av Anders Forsberg (SD) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Artskyddsförordningen

Skriftlig fråga 2015/16:1109 av Anders Forsberg (SD)

Fråga 2015/16:1109 Växtskyddsmedel i jordbruk och trädgårdsnäring av Anders Forsberg SD till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Den 31 mars meddelade Kemikalieinspektionen att de inte beviljar dispens för ogräsmedlet Stomp i lök-purjolöks-palsternacka- och bönodling. Från och med i höst kommer ogräsmedlet Fenix som

Inlämnad: 2016-04-14 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1109 av Anders Forsberg (SD) (pdf, 82 kB)

Interpellation 2015/16:547 av Jens Holm (V)

Interpellation 2015/16:547 Nya kött- och mjölksubventioner av Jens Holm V till Statsrådet Sven-Erik Bucht S EU-kommissionen har presenterat ett stödförslag på hundratals miljoner euro till europeiska jordbruksföretag. Bidragen kommer främst att gå till animalieproducerande verksamheter med produkter som mjölk, smör och

Inlämnad: 2016-04-13 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:547 av Jens Holm (V) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nya kött- och mjölksubventioner

Skriftlig fråga 2015/16:1012 av Jens Holm (V)

Fråga 2015/16:1012 Jakthundsträning på varg av Jens Holm V till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Hundar får hållas lösa vid tillåten jakt eller jaktträning under särskilda tider som anges i 16 jaktförordningen de får då inte jaga annat än det vilt som är lovligt för jaktenDenna möjlighet varierar mycket beroende på viltart.

Inlämnad: 2016-03-22 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1012 av Jens Holm (V) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:973 av Ulla Andersson (V)

Fråga 2015/16:973 Stödområden Alfta-Bollnäs av Ulla Andersson V till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Sverige behöver få en större självproduktion av livsmedel och vi behöver fler bönder. Alltför många bönder tvingas ge upp sin verksamhet på grund av att de ekonomiska förutsättningarna inte är rimliga, speciellt när man beaktar

Inlämnad: 2016-03-11 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2015/16:973 av Ulla Andersson (V) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:853 av Jens Holm (V)

Fråga 2015/16:853 Kontrollprogram och djurskyddet av Jens Holm V till Statsrådet Sven-Erik Bucht S I slutet av mars förra året lämnade Sveriges grisföretagare in en ansökan om ett så kallat djuromsorgsprogram eller kontrollprogram. Grisproducenter som ansluter sig till detta program föreslås bland annat få avvänja grisarna

Inlämnad: 2016-02-23 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2015/16:853 av Jens Holm (V) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:827 av Jens Holm (V)

Fråga 2015/16:827 Beteskrav för mjölkkor av Jens Holm V till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Sveriges beteskrav för mjölkkor är unikt. Djurskyddsförordningen säger att mjölkkor som är äldre än sex månader ska gå på bete mellan två och fyra månader under sommarhalvåret, beroende på i vilken del av Sverige kon befinner sig.

Inlämnad: 2016-02-18 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2015/16:827 av Jens Holm (V) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2015/16:395 av Jens Holm (V)

Interpellation 2015/16:395 Minskad köttkonsumtion av Jens Holm V till Statsrådet Sven-Erik Bucht S I Sveriges Radios program Matens pris den 8 februari 2016 intervjuas landsbygdsminister Sven-Erik Bucht om den snabbt växande köttkonsumtionen i Sverige och dess miljökonsekvenser. Trots att mängder av svenska och internationella

Inlämnad: 2016-02-09 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:395 av Jens Holm (V) (pdf, 102 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Minskad köttkonsumtion

Skriftlig fråga 2015/16:739 av Jens Holm (V)

Fråga 2015/16:739 Sockerlobbyn av Jens Holm V till Statsrådet Gabriel Wikström S I kostråd från såväl nordiska organisationer som från Världshälsoorganisationen rekommenderas begränsningar av sockerkonsumtionen, som bland annat kan leda till övervikt och fetma. Men när EU:s livsmedelsmyndighet, Efsa, skulle föreslå rekommendationer

Inlämnad: 2016-02-03 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2015/16:739 av Jens Holm (V) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:738 av Ulla Andersson (V)

Fråga 2015/16:738 Effekterna av den nya stödområdesindelningen av Ulla Andersson V till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Enligt EU ska stödområdeskartan förändras liksom indelningen av stödområdena. Regeringen har därför överlämnat ett förslag till EU-kommissionen om en ny sådan stödområdesindelning. EU-kommissionen har därefter

Inlämnad: 2016-02-03 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2015/16:738 av Ulla Andersson (V) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:723 av Lars Mejern Larsson (S)

Fråga 2015/16:723 Fler doggybags även i Sverige av Lars Mejern Larsson S till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Enligt Naturvårdsverket har butiker och restauranger blivit bättre på att sortera ut matavfall. Det är alltså mindre mat i den vanliga soppåsen jämfört med tidigare. Men en stor del av matavfallet från just restauranger

Inlämnad: 2016-01-29 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2015/16:723 av Lars Mejern Larsson (S) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2015/16:321 av Anders Forsberg (SD)

Interpellation 2015/16:321 Tidigare utbetalning av EU-ersättningar av Anders Forsberg SD till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Grunden för ett livskraftigt och konkurrenskraftigt jordbruk är att svenska bönder tillåts verka på likvärdiga villkor. Givetvis ska vi vara stolta över att vi har ambitiösa regler vad gäller djurskydd

Inlämnad: 2016-01-20 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:321 av Anders Forsberg (SD) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tidigare utbetalning av EU-ersättningar

Interpellation 2015/16:314 av Jens Holm (V)

Interpellation 2015/16:314 Den svenska pälsindustrin av Jens Holm V till Statsrådet Sven-Erik Bucht S På de svenska pälsfarmerna föds drygt 1 miljon minkar upp under helt oacceptabla förhållanden. En mink i det fria rör sig över stora ytor, söker föda och simmar i vatten. Inget av dessa naturliga beteenden kan de utföra

Inlämnad: 2016-01-18 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:314 av Jens Holm (V) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Den svenska pälsindustrin

Interpellation 2015/16:310 av Anders Forsberg (SD)

Interpellation 2015/16:310 Försenade EU-ersättningar av Anders Forsberg SD till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Att Jordbruksverket som statlig myndighet inte kan betala ut EU-stöden i tid till svenska bönder är rentav skamligt. Försenade utbetalningar av EU-ersättningarna påverkar likviditeten på många gårdar. Speciellt

Inlämnad: 2016-01-15 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:310 av Anders Forsberg (SD) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Försenade EU-ersättningar

Skriftlig fråga 2015/16:534 av Jens Holm (V)

Fråga 2015/16:534 Antibiotikaresistenta bakterier i svenska kycklingar av Jens Holm V till Statsrådet Sven-Erik Bucht S I SVT:s Dokument inifrån den 17 december konstateras att så mycket som var tredje av de svenska broilerkycklingarna kan bära på antibiotikaresistenta bakterier som kan spridas till människor. Dessutom

Inlämnad: 2015-12-18 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2015/16:534 av Jens Holm (V) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2015/16:261 av Anders Forsberg (SD)

Interpellation 2015/16:261 Ålfiskets framtid av Anders Forsberg SD till Statsrådet Sven-Erik Bucht S År 2007 infördes ett generellt ålfiskeförbud i Sverige. Regleringen gav möjlighet för Havs- och vattenmyndigheten att tillåta fiske på dispens genom så kallade ålfisketillstånd. Ett krav för att få ålfisketillstånd var

Inlämnad: 2015-12-09 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:261 av Anders Forsberg (SD) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ålfiskets framtid

Skriftlig fråga 2015/16:393 av Håkan Svenneling (V)

Fråga 2015/16:393 Innehållsförteckningen för bärprodukter av Håkan Svenneling V till Statsrådet Sven-Erik Bucht S För snart ett par år sedan upptäckte en livsmedelsinspektör vid en livsmedelskontroll hos en tillverkare av ekologiska bärprodukter att en detalj i texten på lingonsyltburkarna inte följde gällande regelverk.

Inlämnad: 2015-11-30 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2015/16:393 av Håkan Svenneling (V) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:275 av Peter Jeppsson (S)

Fråga 2015/16:275 Havsfiskelaboratoriets lokalkontor i Karlskrona av Peter Jeppsson S till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Havsfiskelaboratoriets lokalkontor i Karlskrona finns, efter ett regeringsbeslut 1990, för att driva provtagning och miljöverksamhet i Östersjön. Den verksamhet som SLU driver i Karlskrona har en starkt

Inlämnad: 2015-11-05 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2015/16:275 av Peter Jeppsson (S) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:267 av Anders Forsberg (SD)

Fråga 2015/16:267 Den nationella livsmedelsstrategin av Anders Forsberg SD till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Landsbygdsministern har flera gånger nämnt att det kommer att ske en bred politisk dialog under arbetet med att ta fram den nationella livsmedelsstrategin. Statsrådet har dessutom tydligt deklarerat att arbetet

Inlämnad: 2015-11-05 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2015/16:267 av Anders Forsberg (SD) (pdf, 74 kB)